Viewing all articles in Financial crisis - way out > Gigantic pyramid game

Det kriminella banksystemet förklarat på ett enkelt sätt

Friday, 14 February 2014 10:36

Här kommer en kort och pedagogiskt välgjord film om vårt kriminella banksystem. I Sverige är Riksbanken dock ägt av staten. Men den största penningmängden görs av de privata bankerna genom att trolla fram pengar ur tomma intet i samband med långivningen.

Tack Ivan Björn, som hittade filmen.

 

Frankrikes president de Gaulle varnade för dollarpyramidspelet

Monday, 28 October 2013 22:56

Affärsvärlden uppmärksammade nyligen den franske presidenten Charles de Gaulles varning inför dollarimperiet 1965, se filmen nedan. "Det visade den då 75-årige statsmannen Charles de Gaulle som under ett framträdande 1965 förklarade att det varit ett stort misstag att överge guldet som global monetär bas till förmån för den amerikanska dollarn, som skedde vid Bretton Woods-avtalet 1948. De Gaulle hävdade att ett valutasystem måste baseras på en odiskutabel monetär bas vilken inte kontrolleras av något land. Annars skulle det land som ”ägde” den monetära basen kunna finansiera sitt bytesbalansunderskott i det oändliga genom att trycka pengar – läs dollar – vilket så småningom skulle ge långivarna kalla fötter och ifrågasätta basen på vilket systemet vilar."

Inslaget borde ha kompletterats med en rad viktiga fakta. Bortsett från att Bretton Wood-avtalet redan kom till 1944 så bör den smygande exproprieringseffekten, som dollarn har mot resten av världen, nämnas. Dollarn får enbart produceras av den amerikanska centralbanken FED (fyller 100år den 23 dec 2013), som är privat ägd, och alla de andra privatbanker, som har en amerikansk banklicens. De producerar dollarn ur tomma intet genom skumma bokföringstransaktioner i samband med en långivning. Det krävs alltså inget arbete bakom dollarn (vilket gäller för alla fiat-pengar). De amerikanska bankerna skriver dollar in i sina datorer i ett vips och får produkter och tjänster från hela världen i gengäld. Det byts ickearbete mot arbete (bakom varje produkt och tjänst ligger arbete). Därför kunde USA bli världens rikaste land. De handlar i hela världen för värdelösa pappersbitar (dollarkontanter) eller framförallt digitala tecken i en bankdator. Vilket privilegium!

Men inte ens det räckte för de giriga amerikanska banksters. De tvingade världen genom sin ekonomiska- (IMF, World Bank, BIS) och vapenmakt att all olja, gas och en rad andra ickeamerikanska produkter skall handlas i dollar. Detta betyder att alla som skall köpa dessa livsviktiga produkter måste först fixa dollar för att komma åt varan. Dollarn kan i första hand enbart fås genom skuldsättning hos amerikanska banker. Kreditgivaren är alltid mäktigare än kredittagaren. Skall Kina och Japan sända krigsfartyg till USA för att säkra sina värdelösa dollarpapper? När Japan dristade sig att trotsa det amerikanska dollardiktatet sände USA flera jordbävningar till Japan med sitt jordbävningsvapen HAARP, enligt den japanska finansministern Heizo Takenaka. Kina fick också smaka samma piska flera gånger.

När USA erövrade Irak 1991 blev general Schwarzkopf ursinnig att pappa Bush gav order att inte gripa den grymme diktatorn Saddam Hussein, trots att de amerikanska trupperna hade kommit ifatt honom. Först 2003 nackades han. Då hade han dristat sig att handla oljan i Euron och inte dollarn. När Gaddafi ville handla den libyska oljan i guld och inte dollar, blev han förpassat från jorden lika kvickt 2011.

källa, de Gaulle kastade ut NATO ur Frankrike och dess högkvarter Fontainebleau efter flera amerikanska mordförsök mot de Gaulle då han hotade dollarpyramidspelet

Och när Charles de Gaulle ville växla sina franska franc in mot guld i USA enligt Bretton Woods-avtalet med hjälp av franska örlogsfartyg, deltog CIA i talrika attentat mot de Gaulle, som dock lyckligtvis misslyckades, se filmen nedan. Dessa amerikanska mordförsök på de Gaulle var den egentliga anledningen varför han kastade ut NATO ur Frankrike och dess vackra högkvarter Fontainebleau.

De Gaulles förslag om återgång till en ren guldmyntfot är visserligen bättre än dagens fiat-money system, men även guldet åstadkommer en smygexpropriering genom deflation. Dessutom har de som sitter i toppen av pyramidspelet, de amerikanska banksters Rothschild, Rockefeller & Co redan roffat åt sig så mycket guld, att en finansreform inte skulle medföra det maktskifte som världen behöver så mycket.

En finansreform skall inte knyta pengar till guld som förr, eller skuld som idag utan till arbete. Pengar, inte bankerna, skall förstatligas och de folkkontrollerade centralbankerna skall ge ut pengar genom engångsbetalningar för utfört arbete, utan återbetalnings- eller räntekrav, s.k. arbetspengar. Se närmare finansreformen enligt den Vita Skolan i Nationalekonomi.

 

Debt Ceiling day 17 Okt hålls 2 övningar i USA om kaos i landet och bankernas datorsammanbrott

Wednesday, 09 October 2013 19:16

Den 17 oktober 2013 är dagen då USA studsar i skuldtaket, debt ceiling, enligt deras unika statsskuldlagar. Obamas opposition i form av extremister hos Republikanerna (Tea Party rörelsen) försöker att utpressa Obama genom att torpedera den på demokratiskt sätt lagstadgade hälsoreformen Obamcare, en allmän sjukförsäkring som Tyskland redan införde 1883 under Bismarck. Antingen USA kommer på obestånd eller 40 miljoner fattiga amerikanare förblir utan sjukförsäkring. Samtidigt har USA nått sitt fiscal cliff, då oppositionen blockerat statsutgifter i den nya budgeten.

Ifall det låsta läget kommer att förbli framöver tror många bedömare att detta utlöser nästa vågen i den världsomfattande finanskrisen, som gav sin försmak i .com kraschen 2001, subprime mortgage krisen 2007 och Lehman Brothers bankkrasch 2008 samt Eurons vacklande därefter.

Just den 17 okt 2013 planerar USA en stor övning med ämnet kaos och jordbävning, Great ShakeOut, som skall genomföras av FEMA, som är ökänd för alla koncentrationsläger de har byggt i smyg runtom i USA med massor med likkistor och ammunition i beredskap.

Inte nog med det. Samma ödesdigra dag, den 17 okt 2013 skall även en stor övning hållas i USA med ämnet att bankernas datorer blir attackerade och får sammanbrott, CAPP Exercise, Cyber Attack against Payment Processes Exercise, med andra ord en ny Quantum Dawn 2' Cyber-Attack Bank Drill.

källa

Minns ni? Under 9/11, 7/7, M/S Estonia och Utøya massmorden hölls också övningar med samma ämne. Bakom alla dessa skrämmande illdåd låg bankhuset Rothschilds dolda hand, som verkställer sina brott gärna genom sina säkerhetstjänster med husets egen mördarpatrull, Mossad, i spetsen. För att förvirra räddningskrafterna och allmänheten planeras en övning om ett illdåd samma dag som själva illdådet planeras.

Rothschild & Co vet att deras bankpyramidspel måste krascha, som alla ponzi scheme. Därför offrades t.ex. juvelen Lehman Brothers 2008 med flit, för att kontrollera rivningen. Detta bankhus hade mest affärer med Europa så att viruset kunde sprida sig fortast över världen.

Genom Obamas föredömliga obstruktion av Rothschilds krigsplaner för WWIII, som skulle triggas genom krig mot Iran och Syrien, har dessa banksters enbart ett trumfkort kvar att nå den fascistiska superdiktaturen över hela världen: en global finanskrasch utan like med en världsvaluta, en världsbank, en världsregering och en microchippat världsbefolkning som slutresultat.

Vi kan bara hoppas och be att Obama sätter återigen ett käpp i Rothschilds finanskrigsplaner; kanske genom att använda sig av 14th amendment, som White TV rapporterade nyligen.

Det rapporterades sedan att ringvägen kring den amerikanska huvudstaden, Interstate Route 495, skall stängas ner den 11 okt 2013 med hjälp av National Guard krafter.

Se även: Obama kan manövrera ut skuldtaket med 14th Amendment; annars väntar nytt finans kaos;

Dina pengar är inte längre säkra på banken;

 

HD vägrar ta upp bankparasitmålet: Sverige ingen rättsstat

Monday, 09 September 2013 14:21

I veckan kom  Högsta domstolens beslut, 2013-08-30, Ö 2151-13, att inte pröva bankparasitmålet som EU-advokaten Henning Witte har fört mot SEB. Målet förlorades mot SEB i Norrköpings tingsrätt, som tog sig friheten att ändra Sveriges grundlag, genom att stryka den för bankväsendet viktigaste regeln i 9:14 regeringsformen, som kräver en lag för privatbankernas emittering av digitala pengar.

När en bank lånar ut pengar, tar den mestadels inte från befintliga pengar, utan tillverkar nya, egna genom en digital manöver i bankens dator, utan att banken har arbetat för dessa pengar. Vips är digitala pengar födda, vilka är mer än 95% av dagens penningmängd, resten är kontanter. Eftersom det inte finns en sådan lag som ger bankerna rätt att ge ut digitala pengar, har SEB lånat ut olagliga pengar, vilket i sin tur medför, att de inte har rätt att kräva tillbaka sitt digitala falskmynteri.

Den hårresande domen från Norrköpings tingsrätt överklagades till Göta Hovrätt, som struntade i fallet genom att vägra prövningstillstånd. Domarna i Norrköpings tingsrätt med lagmannen Hans Erik Romeling i spetsen anmäldes för grovt tjänstefel till JK, som tyckte att domstolen inte hade gjort fel. Dags att lägga ner jäviga JK!

Sista hoppet stod till Högsta domstolen. Eftersom många av de 16 justitieråd gärna extraknäcker som skiljedomare för att tjäna ännu mera pengar, hinner de sällan med sitt ordinarie jobb på HD. Risken är därför stor att de inte heller beviljar prövningstillstånd. Då startade Kristoffer Hell ett upprop med vädjan till Högsta domstolen att pröva detta för Sverige extremt viktiga tvistemål. Om HD skulle förbjuda privatbankerna att producera olagliga pengar, skulle vi inte ha arbetslöshet, inflation och höga skatter. Inom loppet av några få veckor hade över 1 000 människor skrivit på. Varje gång fick varje domare och många politiker och journalister ett e-mejl, att någon skrivit på som önskar prövning av målet. Detta är unikt för Sverige. Ändå struntar HD i gräsrötterna.

Uppropet förstördes under sommaren 2013 av en hackerattack men är online nu igen, med i dagsläge 1 214 namnunderskrifter av engagerade medborgare.

Gammelmedia, även bankmarionetten Andreas Cervenka på SvD, vägrade trots uppmaning att rapportera om detta mest centrala tvistemål i modern svensk rättshistoria. Enbart alternativa media tog upp det, och de når fler och fler, så familjen Wallenberg har all anledning att bli orolig för sin maktposition bakom kulisserna.

HD ger som vanligt inga skäl för sitt beslut, vilket enbart det är en indikation att Sverige inte är en rättsstat. I andra länder ger de högsta domstolarna i alla fall kortfattade skäl, så att en utomstående kan förstå hur domaren har tänkt och avvägt. HD skriver enbart standardtexten: "Högsta domstolen har gått igenom materialet och funnit att det inte har kommit fram skäl att meddela prövningstillstånd."

Med andra ord: det är helt ok i Sverige att en tingsrätt och hovrätt struntar i grundlagen och privatbankerna bedriver falskmynteri!

Och gissa vilket justitieråd som är ansvarig för denna rättsröta: jo, den mest ökände av alla: Göran Lambertz. Som ni minns fick han ju rejält med eld under baken av Leif GW Persson i samband med Sveriges största justitieskandal, de felaktiga morddomarna mot Thomas Quick. Alla, även de som inte är jurister, som har satt sig in i stjärnjournalisten Hannes Råstams utredning har lätt att förstå, att Thomas Quick är helt oskyldig, blivit felaktigt dömd på löpande band. Men Göran Lambertz ställer sig på orättens sida och försvarar det horribla arbetet som polisen, åklagaren Chritser van der Kwast och advokaten Claes Borgström har gjort.

Henning Witte läste juridik i Uppsala samtidigt som Göran Lambertz. Därför vet han att Göran är en av landets mest begåvade och moraliskt högtstående jurister. Hur kan det då komma sig att han spårar ur så fullständigt i Thomas Quick härvan och nu i bankparasitmålet? ’Vad har hänt i ditt huvud?’ frågar Leif GW Persson med all rätt. Utpressning är föga trolig, då Lambertz verkar ha fört ett oklanderligt liv. Återstår enbart tankekontroll, mind control, som förklaring. Tekniken är välbeprövad och mer än 60 år gammal, dessutom är just Sverige efter Ryssland och USA ledande i hjärnkontroll-teknologin. Stackars Göran Lambertz!

Under denna aspekt är det naturligtvis värt att fundera över hur det kan komma sig att just Göran Lambertz av alla justitieråd har fått bankparasitmålet på sitt skrivbord? De flesta andra domarna i Högsta domstolen hade förmodligen beviljat prövningstillstånd. Man behöver inte ha läst juridik för att förstå att detta mål är av fundamental betydelse för Sveriges välfärdsstat. Är arbetsfördelningsprocessen inom HD också kontrollerad?

Den tragiska slutsatsen efter Quick- och bankparasitmålshärvan är att Sverige är ingen rättsstat. Tingsrätt, hovrätt, JK, HD, alla verkar dansa efter bankster Wallenbergs pipa.

Hade vi inte haft tur i ett journalistiskt föredöme, Hannes Råstam, så hade Quick/Bergwall fortfarande varit dömd som oskyldig. Hoppas att en ny Hannes Råstam dyker upp på Sveriges gammelmedia himmel som tar sig an bankparasitmålet. Kristoffer Hell, vaken.se, Nya Tider och White TV är ännu så länge för litet.

Klicka på de blå länkarna i texten för bakgrundsinformation.

Se även på White TV:

Bankparasitmålet mot Wallenbergarnas SEB;

Norrköpings tingsrätt ändrar grundlagen för att gynna bankparasiterna:

Överklagandet av Norrköpings tingsrätts dom som gynnar banksters;

Hanserik Romeling, lagman Norrköpings tingsrätt, JK anmäld för grovt tjänstefel;

Jävig JK gynnar banksters; bör avskaffas omedelbart;

Göta Hovrätt gynnar SE-banken jämt;

Bankparasitmålet överklagas till Högsta domstolen;

Upprop att HD skall pröva bankparasitmålet;

Google skadar White TV: fuskar med bankparasitmålet i Norrköpings tingsrätt;

Bank of England bekräftar att den största delen av pengarna görs av privatbanker genom lån;

 

Oscarsbelönade dokumentären Inside Job avancerad mörkläggning

Thursday, 08 August 2013 20:59

Ikväll kl. 21.00 visade SVT 1 den 2010 Oscarsbelönade dokumentären Inside Job igen. Filmen är välgjord och uppgifterna i sig stämmer och är värda att dras fram till ljuset. Det talas t.o.m. om pyramidspel. Men det ges ingen vettig förklaring varför.

Filmen ger intrycket att giriga banksters och bristande regleringar (politiker) orsakade den stora finanskrisen i sept 2008. Detta är inte helt fel. Men sanningen är att krisen hade kommit ändå, då den är inbyggd i systemet, eftersom det handlar om ett pyramidspel av värsta sorten. Systemfrågan ställs dock aldrig. Den skulle ju beröva banksters deras makt.

Om regissören till Inside Job hade varit ansvarsfull, hade en kritik av själva systemet byggts in i filmen. Det visar sig vid närmare granskning att regissören Charles Henry Ferguson är en del av det amerikanska etablissemanget. Han var tidigare rådgivare åt Vita Huset och som medlem i Council on Foreign Relations (CFR), frotterar han sig med tillika medlemmar som Timothy Geithner, Henry Paulson, Alan Greenspan, Paul Volcker, och Robert Zoellick, då Världsbankens president. Ja, just det, samma folk som han kritiserar hårt i sin film "Inside Job". Vore jag i Fergusons kläder, skulle ha lämnat CFR under högljudd protest.

källa

Varför är finanssystemet ett avancerat pyramidspel?

Därför att bankerna har rätten att göra pengar själva med hjälp av det s. k. fractional reserve banking. De kan skapa pengar ur tomma intet. Förr fick de hålla vissa små reserver. Idag behövs det inte längre. De kan emittera hur mycket pengar som helst, bara de hittar en låntagare, därför att de kan enbart producera pengar genom att låna ut dem.

Pyramidspel, d.v.s. smygexpropriering, blir det hela genom att bankerna tar säkerheter för sina lån. Ett pantsatt hus, bil eller företag är äkta värden, medans banken inte gav äkta värden när de lånade ut pengar. De arbetade aldrig för dessa pengar utan skrev lånesumman enbart in i sina datorer och bokföring.

Sammanlagt vållar fractional reserve lending sju nivåer av smygexpropriering. Systemet suger alltså äkta värden från befolkningen in i banksystemet. Detta är det egentliga skälet varför mindre än en procent av befolkningen blir allt rikare och resten allt fattigare. I ett pyramidspel blir teoretiskt sett i slutändan enbart en kvar som har allt: bankhuset Rothschild! Just därför introducerade de systemet.

Den andra pyramidspel-faktorn som Inside Job borde ha nämnt är, att samtliga pengar enbart föds som lån. Men till alla lån hör räntekrav. Pengarna för räntorna skapas aldrig. De föds ju som lån och icke som ränta. Därför tävlar ett samhälle ständigt om för litet pengar. Alla skall ju återbetala lån plus ränta, men penningmängden räcker enbart till lånen, då pengarna för räntorna aldrig emitterades. Det är som i spelet hela havet stormar. Stolen för räntorna finns inte.

I sin nöd måste folket försöka att komma över nya pengar. Det ända sättet är en ny skuldsättning, då detta är enda vägen att nya pengar kommer i omlopp. Men de nya lån medför nya räntekrav också. Bristen på räntepengar växer därför med en exponentiell hastighet, vilket leder till finanssystemets kollaps, med matematiskt tvingande nödvändighet. Då alla är tvungna att delta i detta pyramidspel, handlar den om den värsta sortens ponzi scheme.

Filmen "Inside Job" rekommenderar att finansödlorna bestraffas (Gordon Gekko), vilket naturligtvis är bra, men något som inte löser grundproblemet med pyramidspelet. Detta kan bara få sin lösning, om man förbjuder andra än centralbanker att tillverka pengar, och att pengar samtidigt inte tillåts skapas i form av lån, utan endast genom engångsbetalningar, s.k. arbetspengar. I ett sånt system skulle pengars bakomvarande värde, inte täckas med skuld eller guld, utan med arbete. Dessutom måste ett 100%-system införas, där privatbanker, bara tillåts låna ut så mycket pengar, som de redan innehar. Deras rätt att tillverka (trycka) pengar, måste avskaffas.

De tillgångar som smygexproprierats från folken, måste också återföras. Alla som har berikat sig på medborgarnas bekostnad, skall återbetala detta till de bestulna. Enligt all rättsordning, är nämligen pyramidspel straffbart .

Banksters som Rothschild och Rockefeller vet att deras pyramidspel måste krascha. Då de är kontrollfreaks har de låtit systemet kollapsa under kontrollerade former. De offrade Lehman Brothers med flit, eftersom den anrika investmentbanken hade mest affärer med Europa. Så kunde krisen snabbast spridas över hela världen.

Allt detta borde Inside Job ha berättat om. Men då hade de inte fått pengar till produktionen eller en Oscar; och bankvänliga SVT hade naturligtvis inte visat filmen heller.

 

 

DOCUMENTAL INSIDE JOB from juliovillano on Vimeo.