Visar alla artiklar i Historieförfalskning

Det finns även en arkeologisk konspiration

2012-10-02 20:18

Forbidden Archeology av Michael Cremo är en mycket viktig bok att läsa, trots att den är tjock. Där blir det tydligt att man har ljugit och fortfarande ljuger för oss inom arkeologin. Viktiga nyckelbevis undanhålls mänskligheten för att dölja att Charles Darwins (frimurare av 27. graden) teori är rappakalja (samma med den kristna förklaringen) och för att vi inte skall veta att det fanns högkulturer långt innan sumerernas stora blomstringstid. Det finns inga tvivel att Atlantis och andra mycket högt utvecklade kulturer funnits men mörkläggs.

Källa

Titta på den här intressanta filmen av australiensiska Nexus med den österrikiska forskaren Klaus Dona, för att få ett första intryck hur mycket man har ljugit för oss inom arkeologin:

 

 

Hitlers hemligaste vapen: Die Glocke

2012-09-18 18:24

Hitler hade många dolda vapenprojekt på gång, som har hemlighållits av USA och England efter andra världskriget. Detta resulterar delvis ur en mycket ful affär mellan USA och England på ena sidan och Hitler och hans nazistparti å andra sidan: USA och England får Hitlers atombomber, som sedan kastades på Japan av USA under förespegling att det var deras vapenkonst, medans de i själva verket hängde långt efter Tyskland. I utbyte mot att Hitler överlämnade och inte använde de hotande atombomber, som delvis var placerade på mycket avancerade tyska ubåtar längs den amerikanska östra kusten, fick Hitler och alla nazister som ville efter vapenstilleståndet med Wehrmacht (ett fredsfördrag med den tyska riksregeringen kom aldrig till), välja en palts efter deras behag att fly till och ta med sig alla de andra Wunderwaffen, undervapen, som ansågs kriegsentscheidend i Nazi-Tyskland, alltså avgörande för krigets utgång.

De minst hemliga och viktiga av dessa Wunderwaffen var atombomberna. Det mest hemliga var projektet Die Glocke, klockan, som utfördes i Schlesien, numera Polen. Där har väldigt få bevis kunnat komma till dagens ljus, men de få pusselbitar som finns tyder på, att Die Glocke kunde åsidosätta gravitationen, d.v.s. levitera och genomföra tidsresor. "Själva "klockan" handlade om att generera ett s k Torsionfält, för att just kunna möjliggöra tidsresor. Experimentet avbröts när ryssarna närmade sig, alla inblandade vetenskapsmän sköts ihjäl av SS och klockan försvann" skriver någon mycket riktigt på Vaken.se forum. Det mördades även alla vanliga arbetare som hade med projektet att göra.

Detta är en fantasibild av Die Glocke

Rester av försöksanläggningen för Die Glocke

Die Glocke låg under SS-Generalen Hans Kammlers befäl, en mycket begåvad men fruktansvärd grym och hänsynslös varelse. Han försvann spårlöst under april 1945 med flera av sina Wunderwaffen, förmodligen i ett av mycket få Junkers Ju 390. SS-Generalen Jakob Sporrenberg deltog också i Glocke-projektet.

Junker Ju 390 Kammlers flyktplan

Mer om detta fantastiska flygplan här: Amazing wartime story of the Ju 390 and the Ju 290;

 

Projektet Die Glocke gick under två kodbeteckningar: Laternenträger och Chronos.

Se nu Project Camelots mycket intressanta intervju med den ledande Glocke forskaren från Polen, Igor Witkowski:

 

 

Kennedy kände till den stora konspirationen mot ALLA människor

2012-09-16 00:08

John F. Kennedy var den bästa amerikanske presidenten i modern tid. Han kom från en oseriös familj och etablissemanget i USA trodde väl, att han kommer att bli en lika bra marionett som de flesta andra innan, som inte mördades. Men de tog fel. Samma sak med hans bror Robert och sonen John John, som etablissemanget också "var tvungen" att ta ur spelet.

Källa: http://kennedy-photos.blogspot.se/

Det här undanhållna och föga kända talet höll JFK 1961, strax efter att han blivit vald, inför American Newspaper Publishers Association. Han avslöjar den stora konspirationen mot alla människor, som idag vill trigga fram det tredje världskriget. Men de kommer inte att lyckas, det skall vi se till!

 

 

Israel hade all anledning att attackera USS Liberty

2012-09-06 20:19

I mitten av sexdagarskriget mellan Israel och de arabiska grannstaterna 1967, den 8 juni, attackerade israeliska stridsflygplan och delar av marinen, efter timslånga spaningar från luften och med radar, USA:s då modernaste spionfartyg USS Liberty, som under fullt synlig amerikansk flagga låg på internationellt vatten strax norr om Sinaihalvön. 34 amerikanska besättningsmän dog, 170 sårades, fartyget fick skrotas. Trots att det hade varit lätt för Israel att sänka hela fartyget, så avstod man.

USA och Israel lanserade förklaringen, att Israel hade begått ett misstag, genom att tro, att det handlade om ett egyptiskt fartyg. USA, ända upp till presidenten Johnson, blockerade andra i närheten liggande amerikanska förband att undsätta USS Liberty och förpliktade resten av besättningen att tiga om incidenten till deras död.

USS Liberty efter den israeliska attacken

Bland alternativa media är fallet känt som en falsk flaggat attack, men jag personligen har alltid haft problem att sortera in händelsen där. Visserligen är det även för en icke konspirationsskolad hjärna uppbenbart, att Israel attackerade det amerikanska signalspaningsfartyget med fullt flit, vetandes att det tillhörde deras enda allierad. Men skälet var svårt att greppa. Mitt under ett krig, där det på Israels sida inte enbart är en fråga om vinst eller förlust, utan om överlevnaden av hela nationen, måste det finnas tunga skäl, att attackera sin enda och extremt viktiga bundsförvant. Det kunde egentligen enbart finnas två lösningar; antingen Liberty signalspanade för att hjälpa Israel, eller för att hjälpa deras fiender. Då den israeliska militären inte leds av dumskallar, är svaret redan här ganska givet.

John Loftus vågar utmana jordens mäktigaste krafter, och det är INTE judarna

Det finns förvånansvärd lite på Internet om denna aspekt. Men en modig bok vågar ta upp ämnet: John Loftus och Mark Aarons bok The Secret War Against the Jews: How Western Espionage Betrayed The Jewish People (1994). Loftus var amerikansk officer och undersökte senare för det amerikanska justitiedepartementet hanteringen av nazistförbrytare i USA. Aarons är australiensisk journalist, som undersökte hur Australien hade behandlat nazister. Deras forskning kom till följande resultat (sidorna 259 - 287):

1. Västliga underrättelseorgan informerade arabländerna, att Israel på den tiden inte hade hunnit färdigställa sitt atomförsvar, vilket skulle inbjuda till en attack på Israel.

2. Då Israel var medveten om denna svaghet, informerade de USA om sina planer, att genomföra ett preventivkrig, sexdagarskriget. CIA förrådde sin bundsförvant och informerade arabländerna omedelbart om det.

3. Med hjälp av signalspaningen på USS Liberty, som extra hade ställts under NSA:s kommando flera dagar före kriget under inhyrning av icke judiska tolkar som kunde hebreiska, kom USA över alla israeliska angrepsorder, kartor och uppställningar före och under halva kriget, som då läcktes via den brittiska underrättelsetjänsten MI6 på Cypern till araberna. Med avancerad utrustning hade man lagrat samtliga röstmönster av de israeliska soldaterna, så att deras röster kunde under avlyssningen kännas igen och med GPS positioneras med hög precision. På så sätt sammanställde Liberty egna elektroniska kartor av det aktuella krigsläget i Israel, till arabernas stora förtjusning.

4. Motivet var att de amerikanska oljeoligarkarna, som har makten bakom kulisserna i USA, ville ställa sig väl med de oljekontrollerande arabländerna, i synnerhet Saudi Arabien, som man hade och har ett tät samarbete med.

5. Sedan, efter många och fullständigt onödiga förluster, ingrep USA till Israels favör, så att Israel kunde vinna kriget.

Under dessa omständigheter hade jag också givit order att sänka USS Liberty. Men Israel gav varningar genom talrika överflygningar innan och attacken utfördes omsorgsfullt, enbart siktandes på de delar av Liberty, som hade med själva signalspaningen att göra. Därför sänktes fartyget inte heller.

White TV tar upp det här fallet för att visa, att det inte är en judisk konspiration, att erövra världsherravälde, NWO. Tvärtom, de judiska folken är utsatta för den största konspirationen i historien någonsin, den största falsk flaggade operationen sedan över 2000 år tillbaka. De som ligger bakom konspirationen mobiliserar all sin makt och list, att låta judarna vara syndabockarna. Av pedagogiska skäl kommer White TV först senare att avslöja vem som egentligen ligger bakom superkonspirationen, som siktar mot alla människor och religioner på jorden.

 

 

Wall Street finansierade Hitler, Lenin och Stalin

2012-08-15 15:36

Prof. Antony C. Sutton var en mycket modig amerikansk ekonomi professor, som upptäckte att banksters från Wall Street, d.v.s. det amerikanska etablissemanget, hade finansierat ondskans främsta figurer under 1900-talet: Hitler, Lenin, Stalin och hela Sovjet Unionen. Vi vet från Jüri Linas modiga filmer och böcker, särskilt Under Skorpionens Tecken, att Sovjet imperiet inte kunde ha existerat från första till sista dagen utan den västliga storfinansens ständiga hjälp med teknologi och pengar. Sverige hjälpte också genom Robert Aschbergs farfar, som var bankir. Mycket teknologismuggel gick genom Sverige via Gotland till fienden i öster.

Prof. Antony Sutton, en modig amerikansk vetenskapsman

Intressant med intervjun är också, att Agnellis FIAT koncern mest hade amerikanska bildelar, vilket öppnar för misstanken, att USA slussade teknologi till Sovjet under falsk flagga. De gjorde samma sak med vapen, vilket med stor sannolikhet blev orsaken, varför CIA mördade Olof Palme.

Sutton går också in på den Trilaterala Kommissionen och Council on Foreign Relations.