USA har stulit Tysklands guld för att manipulera guldpriset

Thursday, 23 January 2014 20:29

Officiellt anses Tyskland vara på plats två i världen när det gäller guldreserver: ca. 3 400 ton. Detta är guld som Tyskland tjänade in på 1950- och 60-talet, alltså inget som nazisterna hade stulit från judar och ockuperade länder (där centralbankernas centralbank BIS spelade en mycket kriminell häleri-roll). USA anses ha mest guld med över 8 000 ton. Verkligheten har blivit en annan. Idag har Kina mest guld, men vågar inte skylta med det. Och USA har inget kvar. De har använt guldet för att pressa guldpriset sedan den stora haussen 1980, då guldet var delvis uppe i 800 USD per uns. Sedan USA under Nixon var tvungen att ensidigt strunta i Bretton-Woods-avtalet den 15 aug 1971, d.v.s. att lämna dollarns sista uppbackning med guld, sjönk dollarn som en sten mot guldet, som alltid bibehållit sin funktion som stabila pengar världen över.

För att dölja att dollarn hela tiden blivit mer och mer värdelös genom FED:s hejdlösa penningproduktion av fiat-pengar, för att finansiera Vietnamkriget och annan brottslig verksamhet, har USA manipulerat guldpriset neråt genom att sälja eller hyra ut guld i smyg. Först FED:s guld och sedan andras, eller tvärtom. Vem vet. Genom försäljning/uthyrning av guld översvämmades marknaden och priset kunde hållas nere.

Runt 2001 var guldet dock mer eller mindre slut så att Rothschild enbart kunde kontrollera uppstigningen av guldpriset, men inte längre hålla det kvar på en löjligt låg nivå. Man tillät guldprisstegringen med ca. 10% per år sedan 2001.

2012 kom guldpriset farligt nära 2 000 USD gränsen. Då guldet var slut agerade Rothschildmarionetterna vid guldprisfixingen (i London och New York) med ännu större kriminell energi. De sålde guld i stora mängder som de inte hade, naken blankning, eller naked short selling. Detta är numera förbjudet inom EU tack vare Merkels initiativ, men i USA stoppar myndigheterna inte detta bedrägeri. Även om man säljer guld på termin trots att man inte har det, så räknas den fiktiva guldmängden in i priset, vilket då rasar p.g.a. den enorma nya volymen. När priset sedan pressats ner köper man guldet tillbaka till underpris och lurar resten av marknaden.

I Tyskland (författningsdomstolen slog med näven i bordet 2012) och resten av världen ökade trycket på USA att återlämna de 1 536 ton guld man roffade åt sig efter andra världskriget. Tyskland är nämligen fortfarande inte en suverän stat, utan står folkrättsligt sett under amerikanskt, engelskt och franskt förmyndarskap (SHAEF-lagarna). Ryssland släppte Tyskland fri 1990 när muren föll. Men Rothschildmaffian i väst ville ha kvar sitt byte och lurade Tyskland i 2+2 avtalen 1990. Därför lagras fortfarande så mycket tyskt guld i USA, England och Frankrike.

För att blidka omvärlden krävde den tyska centralbanken Bundesbank i slutet av 2012 tillbaka 674 ton guld från USA, England och Frankrike. Under åtta år fram till 2020 skulle alltså 84 ton tyskt guld återlämnas per år.

källa; se även: Warning for Tungsten Gold

I slutet av 2013 kom dock enbart 37 ton tillbaka till Tyskland, 32 från Frankrike och 5 från USA. De 5 ton från USA kom dock inte tillbaka i originalskicket, utan USA hade skickat nya tackor, som var gjutna 2013.

USA kunde inte leverera några originaltackor av de 122 597 guldtackor de en gång fick av Tyskland. Inte en enda! USA har konstant vägrat att låta tyskar eller amerikanare kontrollera hur mycket guld Tyskland eller USA har lagrat i FED:s New York avdelning, där de flesta av tyskarnas tackor skall ligga, resp. i Fort Knox, där jänkarnas guld påstås lagras. Fort Knox blev världsberömd i samband med James Bond filmen Goldfinger, där man lät en tysk skådis, Gert Fröbe, spela gangstern. I verkligheten är det precis tvärtom. (Tyska skådisar får aldrig positiva roller i Hollywood).

Då USA konsekvent har vägrat att låta någon kontrollera hur mycket guld de har och då de inte kunde återlämna en enda tysk guldtacka i original gäller omvänd bevisbörda. USA skall visa att de har kvar guldet. Detta kan USA inte. Alltså har USA stulit Tysklands guld; och även det amerikanska folkets guld. Fort Knox heter därför idag Fort Nix....

Se även på White TV: USA har förskingrat Tysklands Guld;

Rothschild, sluta manipulera guldpriset!;

Strauss-Kahn ville ha ut IMF:s guld från USA;

Naked Short Selling is a Huge Crime;

 

You must be logged in to comment.