Monsanto anklagas vålla ADHD och autism genom glyfosat

Thursday, 01 May 2014 20:05

Monsnato skadar inte bara genom själva genmanipuleringen av vår mat, (gmo=genmanipulerad organism) utan också genom att trycka in sitt äckliga besprutningsmedel Roundup i samhället, vilket innehåller det extremt farliga medlet Glyfosat. "EU skulle ursprungligen ha börjat granska glyfosat under 2012, men EU-kommissionen har beslutat att senarelägga denna granskning till 2015. Den kommer heller inte att granskas under de striktare, uppdaterade normerna förrän 2030." skriver Peter Pettersson. EU-kommissionen står alltid på den människofientliga sidan.

Monsantos patent på glyfosat gick ut år 2000, så ämnet finns numer i ett flertal bekämpningsmedel. Volymmässigt är det den vanligaste herbiciden.

"I artikeln om Moderaternas ”Framtidsförslag för hela Sverige”, där GMO framhävs som en framtida teknik att satsa på, omnämns EU-domstolens nyliga kritik mot EU-kommissionen, där man brutit mot allmänhetens rätt till miljöinformation.

Informationen gällde godkännandet av glyfosat som bekämpningsmedel. Greenpeace och Pesticide Action Network Europe begärde att få ut information om vilka undersökningar som godkännandet grundade sig på. EU-kommissionen vägrade lämna ut uppgifterna med argumentet att det skulle skada upphovsmännen om informationen kom ut.

En av upphovsmännen som EU-kommissionen skyddat är Monsanto som säljer bekämpningsmedlet Roundup® . Och frågan kvarstår. På vilka grunder godkände man bekämpningsmedel med glyfosat? Och hur farligt är det?" undrar Canal 2nd Opinion.

källa: http://www.fooddemocracynow.org/blog/2013/may/17/new_research_reveals_how_glyphosate_destroys_healt/

I en ett år gammal studie från Anthony Samsel och Stephanie Seneff framgår tydligt att glyfosat är extremt farligt och orsakar bl. a. ADHD och autism:

Se även på White TV: William Engdahl: EFSA in bed with Monsanto;

Monsanto förstör avslöjande bevis

Monsantos produkter måste förbjudas och bojkottas inom hela EU;

Massmedia Monsanto Mind Controled;

Chemtrails, Morgellons, HAARP, AI och nanoteknologi skall förslava människor till robotar;

 

You must be logged in to comment.