Viewing all articles in The disinformation of Swedish journalists > No free medium in Sweden

Ann-Christine Lindeblad, 67, pedofil- och våldtäktskyddande justitieråd i Högsta domstolen bör sparkas! Juridiska bottensatsen som utnämns till HD

Wednesday, 27 October 2021 17:18

Källa; det enda som är bra med HD är byggnaden

Alternativmedia är med all rätt mycket upprörda över Ann-Christine Lindeblad, 67, ett av justitieråden i Högsta domstolen. Hon skyddade med sin skandalösa rättskipning även minst en seriepedofil, så att han kan skada nya barn för livet! Hon leder överklagandenämnden för etikprövning, som vill åtala de forskare som av en slump upptäckte att de flesta av våldtäkterna i Sverige begås av invandrare. Denna domare har tidigare stoppat utvisningar av invandrade våldtäktsmän, rapporterar Samnytt:

"Stoppade utvisning av våldtäktsman

I egenskap av justitieråd fällde Ann-Christine Lindeblad våren 2019 den avgörande rösten när Högsta domstolen i ett uppmärksammat mål stoppade utvisningen av en 32-årig somalisk våldtäktsman.

Den somaliske mannen hade dessförinnan dömts till fängelse och tio års utvisning av såväl Linköpings tingsrätt som Göta hovrätt för att ha våldtagit en sovande kvinna. Högsta domstolen rev upp utvisningsbeslutet med motiveringen att somaliern vistats i Sverige i mer än fyra år, och att det därför krävdes ”synnerliga skäl” för att utvisa honom. Att ha våldtagit en sovande kvinna ansåg HD inte vara skäl nog för utvisning.

Den somaliske våldtäktsmannen har efter HD:s dom för drygt två år sedan stannat i Sverige och dömts för ytterligare brottslighet. Han har flera gånger dömts för narkotikabrott och även stoppats av polis sedan han kört bil utan körkort. Vid ett tillfälle körde han på en kvinna så hon bröt benet. Han skyllde i polisförhör på att han inte är van vid att köra bil när det snöar och är is på vägen.

De fem justitieråd som dömde i våldtäktsmålet 2019 var oeniga. Justitierådet Ann-Christine Lindeblad röstade tillsammans med två andra justitieråd emot att den somaliske våldtäktsmannen skulle utvisas. De två övriga justitieråden ville däremot utvisa honom eftersom de ansåg att en våldtäkt är ”synnerliga skäl” för utvisning.  ......

De två skiljaktiga justitieråden påpekade också att den somaliske mannen inte hade någon familj i Sverige, hade sin fru hemma i Somalia, saknade flyktingstatus och var dömd för upprepad brottslighet. Även det skäl som talade för att utvisa honom, enligt domarna. ......

.... andra domstolar sedan dess måste följa HD:s dom, och stoppa utvisningar av dömda gärningsmän i liknande situationer.  ...

Vår genomgång visar att HD:s prejudikat från 2019 de senaste två åren åberopats ett 50-tal gånger av tingsrätter och hovrätter i Sverige när de avgjort huruvida en brottsdömd invandrare ska utvisas eller ej.

Så sent som i juni i år stoppades utvisningen av en 47-årig turkisk pedofil, som utnyttjat ett flertal barn sexuellt. Det finns inte ”sådana synnerliga skäl som krävs för utvisning”, skrev domstolen och hänvisade till HD-prejudikatet från 2019.  ....

Justitierådet Malin Bonthron säger till Samnytt att det på grund av den prejudicerande domen från 2019 krävs att riksdagen ändrar lagen för att man ska kunna utvisa de våldtäktsmän, pedofiler och andra grova brottslingar som numera får stanna i Sverige."

Redan när jag började praktisera juridik i Sverige för över 30 år sedan var många justitieråd undermåliga, t ex Inger Nyström.

I dag är de flesta så dåliga att de kan kallas för rötägg, som det inledningsvis nämnda justitierådet som skyddar våldtäktsmän och pedofiler, så att de kan förgripa sig ånyo på kvinnor och barn. Fy skäms Ann-Christine Lindeblad!

Nyligen fick JK Marie Heidenborg, också ett justitieråd, hård kritik för att utan vettiga skäl ge nästan en miljon kronor i skadestånd till en grym våldtäktsman. Detta fall kom upp för henne efter att andra rötägg på HD hade godkänt en resningsansökan med ett skumt syriskt åldersintyg som våldtäktsmannen senare trollade fram. Först tog alternativmedia upp skandalen och sedan hängde fulmedia på.

I den för Sverige mycket viktiga kalkbrytningen på Gotland har HD också spelat en negativ roll:

Bästa presenten” skriver den kvinnliga miljöpartisten på Facebook då Högsta domstolen på samma dag som hennes 45:e födelsedag meddelat ett slutgiltigt nej och därmed avgjort konflikten kring företaget Nordkalks planerade brytning av kalksten i Ojnareskogen på norra Gotland."

Det måste dock i rättvisans namn tilläggas att det ibland utnämns mycket duktiga jurister till justitieråd, fler än de som dömer i hovrätterna.

Läs även

https://www.expressen.se/debatt/nagonting-ar-konstigt-i-hds-bedomningar/

"En förtroendeklyfta växer mellan rättsväsendet och vanliga medborgare. Efter två uppmärksammade fall behöver Högsta domstolen förklara sig. ...

Det andra fallet gällde en person som blivit dömd för våldtäkt, men som långt senare presenterade ett läkarintyg om att han kan ha utfört handlingen i sömnen. Intyget räckte för att HD skulle bevilja resning och fria mannen. Skadeståndet på 150 000 kronor som han betalat till offret ska därför återbetalas till honom.

Även detta fall har fått stark kritik. För allmänheten framstår det som en uppenbar efterhandskonstruktion. Sexsomni är ett extremt ovanligt tillstånd och det är i de flestas ögon bara ett absurt påstående för att slippa ta ansvar för sina handlingar.

Fallet var dömt och avklarat. Trots det går HD in och river upp allt. Att offret nu, långt senare och efter att ha försökt skapa en ny tillvaro, dessutom ska återbetala hela skadeståndet gör det än mer orimligt.

Enligt Åklagarmyndigheten beviljas resning i HD bara i några enstaka fall om året. Det handlar, trodde man, om fall där det är tydligt att den tidigare domen blev fel. Att HD väljer att göra det i dessa båda fall väcker ett antal frågeställningar.  .......

Det är dags att syna en institution som länge haft en skyddad verkstad. Ytterst handlar det om att den förtroendeklyfta som nu växer mellan rättsväsendet och vanliga medborgare måste slutas." skriver Daniel Claesson.

Update 8 feb 2022: idag fick Ann-Christine Lindeblad sparken från HD för brottet snatteri! Det var på tiden!

Update 30 mars 2022: HD-domaren stal julskinka på Coop: "Du vet inte vem du har med att göra"

Update 19 april 2023:

Kritik mot HD-dom om falska vapen: Motarbetar polisen

 

Se även på WTV:

Sparka, åtala och stäng jäviga JK, hån mot rättsstaten!;

Nu har förruttnelseprocessen även nått HD som skyddar våldtäktsmän från förtjänad utvisning;

Göran Lambertz och många andra domare befaras fallit offer för tankekontroll;

HD vägrar ta upp bankparasitmålet: Sverige ingen rättsstat;

 

 

 

USA finansierade under Fauci utvecklingen av biowapnet Covid-19, gain-of-funktion research, Fauci ljög i Kongressen

Monday, 25 October 2021 20:03

Källa

National Institute of Health, NHI, USA:s folkhälsoinstitut, finansierade forskning i Kina, Wuhan, att utveckla Covid-19 till ett biovapen, som sedan släpptes november 2019. Målet var att avla "viruset" till ett farligt biovapen (genom s k gain-of-funktion research) så att hela världen tvingas till livsfarliga och gifta vaccinationer för att mörda dem eller degradera homo sapiens till cyborgs, ständigt uppkopplade till AI. Inga människor alltså längre.

Efter att dokument offentliggjordes för några månader sedan att USA under ledning av Fauci finansierade Wuhans biovapen-forskning med många miljoner dollar, hördes Fauci under ed i Kongressen. Han blåljög och blev oförskämt mot kongressledamoten Rand Paul som utfrågade honom. Det är belagt med fängelse straff att ljuga under ed för Kongressen.

Som vanligt hände inget. Alla Corona-brott blir konsekvent utan straffrättsliga påföljder.

Men nu hände det sensationella: Faucis medarbetare på NIH blev whistleblåsare och offrade Fauci på offentlighetens altare. De gick ut med bevis att Fauci hade ljugit inför Kongressen. Men tro inte att vänstermedia tar upp det. Även de alternativa tiger, i Sverige, dock inte i USA eller Tyskland.

 

https://youtu.be/nnMcZvbPxpU

 

"utbredd kritik mot polisledningen som man menar inte ger poliserna i Järva de verktyg de behöver"

Friday, 22 October 2021 14:49

Samnytts Mats Dagerlind skrev ett mycket avslöjande inlägg om den kriminella polisledningen i Sverige (med untantag av NOA:s Linda H Staaf).

Polisen: ”Vi klarar inte av” att stoppa den invandrade gängkriminaliteten

Källa; whistleblåsaren polisen Caroline Asplund har förmodligen förstörd sin karriär; vi är dock mycket tacksamma för hennes mod!

 

Inslaget går ut på att polisledningen saboterar polisernas arbete med invandrarrelaterad gängbrottslighet. Som vi vet från Estonia-utredningen så har Mossad kapat den svenska polisledningen sedan Palmemordet och sett till att knarket flöder fritt i Sverige.

Mossad och CIA är i toppen av den västliga knarkhandelspyramiden när det gäller att Hova in knarkpengar. Detta vet vi från Medellin kartellen. Därför gör underättelsetjänsterna allt att påverka många länders poliser att inte störa knarkhandeln för mycket. Bara litet, så att knarkpriserna trissas upp. Sedan ser man till att domarna dömer knarklangare hårdare än mördare då även detta höjer de svarta knarkpriserna.

Att släppa allt knark fritt, som partiet Populisterna kräver, och låta beroende köpa det till inköpspriset på apotek, kommer naturligtvis inte på frågan, då det dödar den lukrativa knarkmarknaden. 60 år av misslyckad knarkpolitik visar att vi alltid kommer att ha knarkberoende, t o m på Avanza banken. De går inte att skydda med några åtgärder men knarkmaffian och gängkriminaliteten går att torrlägga fort genom att legalisera all knark!

Film från 1981 om invandrarknarkliga i Stockholm:

https://youtu.be/AHddpY9DuoQ

 

 

Expressens Alexandra Pascalidou gjorde helt rätt att fokusera på den 12-åriga flickan som farit illa av socialtjänsten, som är samhällets bottensats

Monday, 18 October 2021 19:50

Ofria Fria Tider har som så ofta inte fattat poängen, i det här fallet med Alexandra Pascalidous insats att fokusera på en 12-årig flicka som med felaktiga grunder hade kidnappats från sin mor av socialtjänsten med den extremt bristfälliga och flummiga LVU-lagen.

Alexandra hade gjort helt rätt att fokusera på den 12-åriga flickan med namn och bild, då den farit mycket illa under den allsmäktiga socialtjänsten som ingen kontrollerar (domstolarna korrupta) och som jämt gömmer sig bakom suspekta sekretesslagar som ska skydda de kriminella element hos kommunerna och pedofiler. De flesta som arbetar på Soc är samhällets bottensats, som aldrig på ett annat ställe skulle fått ett jobb p g a dålig utbildning, bristfälligt omdöme och obefintlig moral.

Därför står socialtjänsten bara ytterst sällan på barnets sida utan småföretagarnas, då LVU-handeln med barn är lukrativ för alla, främst pedofilerna, bortsett från de felaktigt sönderslagna familjerna. Med 12 år och den mognadsgraden som flickan uppvisade, vilket Alexandra belyste på ett utmärkt sätt, kan flickan själv bestämma om hon vill vara hos sin mor eller ej.

Hon hade tydligt bestämt sig för att vara hos sin mor. Då är det skandalöst att polisen hjälper de oskickliga soctanterna att traumatisera barnet ännu mera. Om barnet vill stanna hemma så har polisen att acceptera detta och upprätta en polisanmälan mot socialnämnden som tagit ett kriminellt beslut! Allt annat strider mot barnkonventionen som står över den primitiva svenska lagen!

Den senare censurerade artikeln från Expressen tog bort det viktigaste budskapet: att Soc hade misslyckats och barnet ville tillbaka till sin mor, vilket flickan har all rätt till!

Att nu massmedia gör ett drev mot Pascalidou är för att skydda de kriminella socialtjänsterna runt om i landet, som garanterar lidande barn och upprätthållandet av det pedofila nätverket i Sverige, som är starkt beroende av barnsvikande socialtjänster.

Sverige har blivit en Barn-Gulag! Förbjud tvångsomhändertagande av barn! Avskaffa socialtjänsterna hos kommunerna och skaffa specialenheter för barn och familjer som behöver stöd.

 

Se även på WTV:

Dansk kommun kidnappar barn för att hämnas föräldrarnas kritik på kommunen. Förbjud tvångsomhändertagande av barn!;

Förbjud tvångsomhändertagande av barn! Missbruks av pedofilnätverk och oseriösa läkare och soc;

 

 

 

Dr. Robert Young förklarar hur extremt farligt grafenoxid är i AstraZenecas Covid-vacciner

Thursday, 14 October 2021 11:39