Viewing all articles in The disinformation of Swedish journalists > No free medium in Sweden

Expressens Alexandra Pascalidou gjorde helt rätt att fokusera på den 12-åriga flickan som farit illa av socialtjänsten, som är samhällets bottensats

Monday, 18 October 2021 19:50

Ofria Fria Tider har som så ofta inte fattat poängen, i det här fallet med Alexandra Pascalidous insats att fokusera på en 12-årig flicka som med felaktiga grunder hade kidnappats från sin mor av socialtjänsten med den extremt bristfälliga och flummiga LVU-lagen.

Alexandra hade gjort helt rätt att fokusera på den 12-åriga flickan med namn och bild, då den farit mycket illa under den allsmäktiga socialtjänsten som ingen kontrollerar (domstolarna korrupta) och som jämt gömmer sig bakom suspekta sekretesslagar som ska skydda de kriminella element hos kommunerna och pedofiler. De flesta som arbetar på Soc är samhällets bottensats, som aldrig på ett annat ställe skulle fått ett jobb p g a dålig utbildning, bristfälligt omdöme och obefintlig moral.

Därför står socialtjänsten bara ytterst sällan på barnets sida utan småföretagarnas, då LVU-handeln med barn är lukrativ för alla, främst pedofilerna, bortsett från de felaktigt sönderslagna familjerna. Med 12 år och den mognadsgraden som flickan uppvisade, vilket Alexandra belyste på ett utmärkt sätt, kan flickan själv bestämma om hon vill vara hos sin mor eller ej.

Hon hade tydligt bestämt sig för att vara hos sin mor. Då är det skandalöst att polisen hjälper de oskickliga soctanterna att traumatisera barnet ännu mera. Om barnet vill stanna hemma så har polisen att acceptera detta och upprätta en polisanmälan mot socialnämnden som tagit ett kriminellt beslut! Allt annat strider mot barnkonventionen som står över den primitiva svenska lagen!

Den senare censurerade artikeln från Expressen tog bort det viktigaste budskapet: att Soc hade misslyckats och barnet ville tillbaka till sin mor, vilket flickan har all rätt till!

Att nu massmedia gör ett drev mot Pascalidou är för att skydda de kriminella socialtjänsterna runt om i landet, som garanterar lidande barn och upprätthållandet av det pedofila nätverket i Sverige, som är starkt beroende av barnsvikande socialtjänster.

Sverige har blivit en Barn-Gulag! Förbjud tvångsomhändertagande av barn! Avskaffa socialtjänsterna hos kommunerna och skaffa specialenheter för barn och familjer som behöver stöd.

 

Se även på WTV:

Dansk kommun kidnappar barn för att hämnas föräldrarnas kritik på kommunen. Förbjud tvångsomhändertagande av barn!;

Förbjud tvångsomhändertagande av barn! Missbruks av pedofilnätverk och oseriösa läkare och soc;

 

 

 

Dr. Robert Young förklarar hur extremt farligt grafenoxid är i AstraZenecas Covid-vacciner

Thursday, 14 October 2021 11:39

 

Pedofiler från Sydsudan avslöjad i Niger och svenska fosterbarn vanvårdas då socialen är samhällets bottensats

Thursday, 07 October 2021 07:47

"För att förstå att vi verkligen har att göra med pedofila kriminella är det här ett verkligt bevis på barnhandel. Ett fraktplan som startade från Sydsudan inspekterades av tulltjänstemän under en mellanlandning i Niger. De upptäckte hundratals bortförda barn i ett fraktplan som var på väg till Spanien. I videon säger tjänstemännen att barnen var avsedda att säljas till pedofiler eller användas för organtransplantationer. Lägg märke till att besättningen tas bort med matchande armband."
Filmen till denna text kan ses i Benjamin Fulfords senaste nyhetsbrev.
------
"Av de 193 länder som har ratificerat barnkonventionen har ungefär hälften konkreta handlingsplaner för att uppfylla den. Tre länder har inte stadfäst konventionen; Somalia, Sydsudan och USA."
-------
Svenska fosterbarn vanvårdas då socialen är samhällets bottensats. Det är oftast sådana som inte får jobb på andra ställen som jobbar inom kommunernas socialtjänster. Förbjud tvångsomhändertagande av barn! Avskaffa kriminella LVU-lagen som är så luddigt formulerat att pedofiler gnuggar i händerna! Inför övervakning med välutbildad personal i hem där barn far illa.
-------
 

Dr. Zandre Botha: Covid-vacciner är förödande för ditt blod! Stoppa vaccineringarna omedelbart!

Wednesday, 06 October 2021 18:35

Frihet Sverige (och Fritjof Persson) uppmärksammade idag:

"Zandre Botha är en sydafrikansk doktor och terapeut, som överlevde en bilkrock där flera organ skadades svårt och många funktioner hos henne slogs ut. Under konvalescensen fick hon nära döden upplevelser.

Detta påverkade henne mycket i hennes yrkesval där hon sökt efter de bästa behandlingarna. I dessa ingår som ett självklart val ozonterapi. Hon använder sig också av frekvensterapier som SCIO och Rife-apparatur. Vid diagnoser utnyttjar hon också mikroskopi, speciellt att utifrån blodbilden, precis som Erik Enby, bättre kunna se vad som patienten saknar eller överbelastad med.

Hon har gjort remarkabla fynd vid mikroskopering av såväl innehållet i injektionsampullerna som i blodet från de som fått experimentinjektionerna. I denna intervju med Stew Peters från den 5 oktober redovisas kort dessa fynd. I ampullerna finner hon dels diskformade svarta bildningar som i sin tur bildar kolonier och också vid uttorkning uppstår svarta regelbundna nätverk. Dessa har knappast biologiskt ursprung utan vi skulle vi misstänka att det är konglomerat av grafenoxid.

I blodbilden uppträder en abnorm myntrullebildning som måste göra det mycket svårt för patienten ifråga att erhålla tillräckligt med syre. Här och var i blodutstryket återfinns också geometriskt relativt stora bildningar som torde vara material som erhållits från injektionerna."

 

 

Läkaren Mikael Nordfors hängs ut i tidningar för att tysta hans Covid vaccin kritik

Monday, 04 October 2021 13:10

HSAN har dragit Mikael Nordfors läkarlegitimation på olagliga och irrelevanta grunder för att tysta ner hans vaccinkritik och info om läkemedel mot Covid-19. IVO har varit delaktig i detta skandalösa beslut.
IVO måste avskaffas och splittras plus att enbart läkare för dömma.
IVO skyddar dessutom pedofiler!
Se även på WTV: