Viewing all articles in Financial crisis - way out > Economic History

Bra Brexit film som läser lusen av EU-diktaturen

Thursday, 09 June 2016 16:33

Tack för tipset L S om den här välgjorda filmen som skall bidra med att rösta för Storbritanniens utträde ur EU-diktaturen. Filmen har dock två stora brister, den berättar inget öm att EU grundades av nazister och att EU är en byggsten till den Nya Världsordningen, världens fascistiska superdiktatur.

Annan EU kritik på White TV:

EU grundades av nazister och fascister;

EU:s Jean-Claude Juncker: "Jag knullar var, vem och när jag vill"

EU-kommissionens Jean-Claude Juncker skattesmitarnas alkoholiserade kung och ful fisk;

EU chefen Jean-Claude Juncker ett fyllo, nya bevis;

EU är viktig för Sverige, men EU-diktaturen måste bli demokratisk;

 

 

Henning Witte drar ner brallorna på bankerna och deras marionett Karl Marx

Monday, 01 June 2015 22:50

De hemliga makthavarna, Illuminaterna är ett av många namn, kontrollerar alltid båda sidor i en strid för att åstadkomma ett i förväg önskat resultat. David Icke kallar det för problem, reaction, solution. Under 1700 - och 1800 - talets ekonomihistoria lanserade de djävulska krafterna Adam Smith med hans berömda bok Wealth of Nations som tes/problem. "Adam Smith är genom sin bok Nationernas välstånd (1776) både den ekonomiska liberalismens och nationalekonomins fader. Han var professor, först i logik sedan i moralfilosofi, vid universitetet i Glasgow 1751-63 ......

Smith tog avstånd från den merkantilistiska politiken, som gick ut på att staterna skulle sträva efter största möjliga överskott i handelsbalansen. I stället borde politikens mål vara största möjliga välstånd för medborgarna. Detta uppnåddes genom näringsfrihet, fri konkurrens samt fri handel inom och mellan länder. Han tog avstånd från tanken att ekonomin var ett nollsummespel där den enes vinst var den andres förlust. Alla kunde vinna på ökad ekonomisk frihet. Smith förespråkade också offentliga insatser inom utbildningsområdet."

Som motreaktion, antites/reaction, arrangerades det Kommunistiska manifestet 1848 från Karl Marx och Friedrich Engels, som senare kompletterades med Karl Marx' berömda bok Kapitalet 1867.

Illuminaterna såg till att hela världen kände och känner till dessa två teser.

Det förtegs och förtigs dock av den vanliga historieskrivningen att både Smith och Marx fokuserade på en kamp mellan kapitalet och arbetet. Båda sidor definierade kapitalet som produktionsmedel. Detta är ett kapitalt fel som än idag lurar de flesta, framförallt folk på vänsterkanten. Kapital definieras på ett korrekt sätt med pengar eller penningväsen eller dem som skapar pengar: centralbanker och banker, alltså inte produktionsmedel.

Först måste pengar skapas, kapitalet, och sedan kan det användas för att köpa produktionsmedel. Den som har makten att skapa pengar har den största makten, inte den som sitter på produktionsmedlen. Smith och Marx/Engels förteg i sina böcker och tal alltså den mäktigaste spelaren: bankerna!

En slump?

Naturligtvis inte. Att Smith var en bankmarionett är lätt att gissa, men även Marx och Engels var det. Vi vet nu från det berömda Rakowskij Protokollet att det var bankhuset Rothschild som gav sina agenter Karl Marx och Friedrich Engels i uppdrag att skriva det Kommunistiska manifestet.

Genom att Smith favoriserade handeln och företagarna hyllade Marx och Engels arbetarna och ställde båda emot varandra. Men den största skadevållaren i samhället, bankerna, förtegs och skyddades helt och hållet. Så är det för det mesta än idag, vilket visar vem som har makten i samhället.

Syntesen/ solution blev en felaktig penningdefinition, nämligen att pengar är varor som alla andra. På så sätt döljer man hur mäktiga de är som har makten att skapa pengar. Syntesen blev med andra ord att dölja bankernas makt. Knepet funkar än idag.

https://hateandanger.files.wordpress.com/2012/08/know-your-parasites-ticks-leeches-these-2-types-of-parasite-suck-blood-until-they-have-enough-to-survive-then-they-stop-and-drop-off-banks-politicians-these-parasites-dont-know-when-to.jpgkälla

Marx gick t.o.m. så långt att han attackerade skarpt de engelska politikerna Cobbett och Doubleday, som utpekade penningsystemet, bankerna, som de skyldiga till människornas elände. Det var bankerna som sög ut både företagarna och arbetarna.

Det var också därför storbankerna från Wall Street och bankiren Olof Arschberg finansierade och hjälpte den kommunistiska revolutionen i Ryssland. Sovjetunionen hade aldrig kunnat överleva utan dagligt stöd från storkapitalet i Väst.

Se närmare i Stephen Zarlengas bok The Lost Science of Money som utkom först på tyska, då de ledande penningreformtankarna alltid vuxit sig starkast i de tyskspråkiga områden. Forskningen hur Karl Marx gick bankernas ärenden finns på sidorna 260 - 267 i den andra tyska upplagan (2008), som heter Der Mythos vom Geld.

Forska om penninghistorien på White TV: Stephen Zarlengas Money History Book;

Ladda ner Henning Wittes bok om bankreformen, Den Vita Skolan i Nationalekonomi, gratis här.

 

EU-kommissionens Jean-Claude Juncker skattesmitarnas alkoholiserade kung och ful fisk

Thursday, 06 November 2014 22:38

Den 1 nov 2014 tillträdde Luxemburgs före detta finansminister och premiärminister Jean-Claude Juncker som president för den mäktiga EU-kommissionen, som har drygt 23 000 medarbetare och en budget på 142 miljarder Euro. Att detta var ett dåligt val hade White TV redan hänvisat till.

källa

Då är det föga förvånande att alkoholisten Juncker redan under sin första ämbetsvecka hamnar i blåsvädret. Det var nämligen han som ändrade reglerna i Luxemburg, så att skattesmitning blev möjligt. Både som finansminister och senare under sina åtta år som premiärminister bäddade han för storföretagen att nolltaxera. Det är Jean-Claude Juncker som bär huvudansvaret för att länderna har problem med uteblivna skattemiljarder.

"Stormen mot den forne premiärministern kan leda till ett misstroende i EU-parlamentet.

-Detta måste omedelbart klarläggas. Om det här är något som drar ut på tiden så kan han omöjligt sitta kvar, säger svenska EU-parlamentsledamoten Marita Ulvskog (S) till TT om Juncker-härvan på torsdagen.
I vad som snabbt döpts till "LuxLeaks" rapporterade det internationella journalistnätverket ICIJ dessförinnan om att hundratals utländska företag - däribland Ikea - ska ha fått aktiv hjälp i Luxemburg för att få ner sina skatter.
" skriver TT idag. ....

"Jean-Claude Junckers trovärdighet står på spel. Han måste visa vems sida han står på: EU-medborgarnas eller de skattesmitande företagens?" skriver S-gruppens ledare Gianni Pitella i ett uttalande."

Många har redan glömt att Juncker 2013 var tvungen att avträda som premiärminister, då hans inblandning i den blodiga Stay Behind skandalen i Luxemburg blev ohållbar. Detta var förra året! Men han har mäktiga krafter som backar upp honom, inte minst för alla skattegåvor, så att all kritik mot Juncker tystas ner väldigt fort.

Detta visar återigen hur rutten EU-kommissionen är. EU-kommissarien för klimatskydd, Miguel Arias Cañete från Spanien, är aktieinnehavare och f.d. president för två spanska oljebolag: Petrolífera Dúcar SL och Petrologis Canaris SL. Engelsmannen Jonathan Hill, ansvarig EU-pamp för finansmarknaden, startade lobbyföretaget Quiller Consultants, som har så lukrativa kunder som några av världens största banker, HSBC, Bank of America och andra banksters.

Om vi hade ett ärligt finanssystem, så som den Vita Skolan i Nationalekonomi föreslår, då hade vi ett minskat skattetryck på mellan 80 till 90 % lägre skatter. Nyckeln är att förstatliga pengarna dock inte bankerna. Men så länge vi inte har tagit makten från privatbankerna att tillverka egna pengar behövs det höga skattetrycket för att samhällen inte skall kollapsa.

Se även på White TV: EU:s Jean-Claude Juncker: "Jag knullar var, vem och när jag vill";

 

Historiska kampen om räntan och ärliga pengar

Thursday, 25 September 2014 12:36

källa: Jesus kastar ut banksters,ockrare; bilden är från Lucas Cranach

F.d. börsmäklaren Stephen Zarlenga är en pålitlig källa när det är frågan om pengarnas historia och reform. Han startade redan 1996 the American Monetary Institute (AMI). I den här föreläsningen från maj 2014 berättar han på ett kort och pedagogiskt sätt om pengarnas historia, som jämt var en kamp om ärliga eller förslavande pengar skall finnas och om räntefrågan.

Filmens del 1 saknar ljud fram till minut 15:35. Innan händer inget så man skall direkt gå till denna tid:

Se även på White TV: Introduction to the American Monetary Institute (AMI);

Congressman Dennis Kucinich (D-OH) clever monetary reform;

AMI American Monetary Institute;

Stephen Zarlengas Money History Book;

Stephen Zarlenga;

 

Monsantos produkter måste förbjudas och bojkottas inom hela EU

Friday, 17 January 2014 18:54

källa

De hemliga makthavarna vill trycka in all verksamhet i privata och helst globala bolag. På så sätt vill de komma undan kontrollen som den offentliga rätten kräver och reglerar. Bristande offentlig kontroll så att människor kan exploateras ännu mera är tanken bakom kravet att privatisera allt.

Den ökända Monsantokoncernen är ett typiskt exempel. Rothschildföretaget BlackRock är naturligtvis delägare i Monsanto.

EU går också Monsantos ärenden, t.o.m. emot sina egna medlemsländernas intressen.

EU borde förbjuda alla Monsantoprodukter inom unionen och bojkotta dem.

EU måste förbjuda att alla livsformer patenteras. Sådana patent har jämt missbrukats.

Monsantos hemska genmanipulerade produkter är ett led i trashumanism. Den genmanipulerade maten skall manipulera våra gener så att vi blir robotliknande zombies som går lätt att styra.

Nu har även den amerikanska högsta domstolen givit Monsanto rätt mot småbönderna i den infekterade frågan om Monsanto kan kräva skadestånd ifall deras hemska produkter landar på en tomt utan att landbrukaren kan rå för det.

Se även på White TV: Massmedia Monsanto Mind Controled;

Upprop mot EU:s kriminalisering av privat utsäde;