EU är viktig för Sverige, men EU-diktaturen måste bli demokratisk

Saturday, 24 May 2014 11:38

http://www.eskilstuna.se/ImageVaultFiles/id_63993/cf_763/EU-valet_veckoannons.jpgkälla

Många har förstått att EU är någonting mycket skumt. Detta är föga förvånade med EU:s nazistiska rötter, som White TV tidigare fokuserade på. EU har sjösatts av världens mörkaste krafter, för att ha en stor byggsten på vägen till den Nya Världsordningen (NWO), en superdiktatur. Men alla mynt har två sidor. Därför har EU också många positiva aspekter, i synnerhet för Sverige.

 

Sverige är ett litet land i en värld som växer ihop allt mer tack vare moderna resemedel som flygplan, snabbtåg och INTERNET. Även dominansen av det engelska språket förenar. Det finns stora block i världen som Kina, Ryssland, Indien och USA. USA försöker med militärt, terroristiskt, ekonomiskt och psykologiskt våld förtrycka alla andra nationer för att bli världens diktator. Sverige är med förrädare som Carl Bildt i spetsen redan i USA:s kriminella våld. Då är det bra med en europeisk motvikt.

 

Det är löjligt att tro att Sverige kan ensam klara sig i den stora världen.

 

Tvärtom. Sverige har haft stor nytta av EU. Sverige är ett extremt förtryckt land när det gäller osynligt förtryck. Vissa kallar Sverige för en dold polisstat, men det största förtrycket kommer från mind control teknologin. Därför är Sverige ingen rättsstat. De flesta domare och politiker är under tankekontroll. EU har hjälpt Sverige på traven att bli en rättsstat genom att tvinga Sverige att allt fler myndighetsbeslut kan överklagas till en domstol. Sverige tvingades av EU att införa en grundrättskatalog. Tyvärr fick den inte samma rang som författningen, men nästan. Att många rättsregler är samma inom hela EU har enorma positiva synergieffekter.

 

Men den största nyttan har Sverige på det ekonomiska planet. Sverige är ett starkt exportland. Att EU avskaffade tullarna och annat byråkratiskt krångel för exporten kan inte uppskattas högt nog. Genom fri rörlighet kan duktiga medarbetare snabbt rekryteras.

 

Även på asylrättens sida finns positiva EU-aspekter för Sverige, nämligen att folk skall söka asyl i det EU-land dit de anländer först. Att Sverige genom sin kriminella invandringspolitik åsidosätter dessa regler genom att acceptera att över 90% av de asylsökande slänger sina ID-handlingar kan inte EU lastas för.

 

1995 när Sverige röstade för EU-medlemskap hade det kanske varit bättre att vara med i EES, som Norge t.ex.. Sverige har varit en av det största kassakorna för EU, men gör ändå en vinst genom den starka exporten. Å andra sidan är det bra att Sverige kan påverka beslut inifrån i EU genom sitt medlemskap. Att Sverige skickar stolpskott som Cecilia Malmström till EU-kommissionen kan inte EU lastats för.

 

Sverige skall istället skicka oberoende, straka personligheter till EU och kräva en demokratisering och minskning av EU-byråkratin. EU-parlamentet skall först och främst ha rätten till initiativ till nya lagar, inte enbart EU-kommissionen. Parlamentet skall inte pendla till Strasbourg, bara för att Frankrike vill berika sig. EU-rådet skall inte godkänna lagar tillsammans med EU-parlamentet, utan enbart parlamentet skall ha denna viktiga rätt. Det skall vara en maktfördelning så som i alla medlemsländer. EU-kommissionen skall få sin makt minskat till det exekutiva organet enbart och bli direkt demokratiskt legitimerat. Enbart stora frågor skall regleras av EU. Så mycket som möjligt skall regleras på lokal nivå inom kommuner, landsting och ländernas regeringar. Det skall införas direkt bindande folkomröstningar inom EU.

 

Många struntar i EU-valet, då de känner på sig att EU-parlamentet ändå inte kan påverka mycket och att EU bara förtrycker men inte ger. Men att ha rösträtten är en stor skatt som fick kämpas fram efter tusentals år av lidanden. Om du inte röstar tycker EU-kommissionen ännu mera att de kan strunta i EU-medborgarna. Därför är det viktigt att även du röstar. Visst, alla partier styrs i smyg av samma mörka kraft som själva EU. Men det finns ändå ett minst obehagligt alternativ bland de många partier och människor som ställer upp till EU valet. Bättre rösta än inte!

 

Die Wahlbeteiligung war besonders in den ost-europäischen Staaten gering. (Grafik: electionsnight2014.eu)källa

 

 

You must be logged in to comment.