EU:s 750 Corona-miljarder EUR skall rädda bankernas pyramidspel och införa EU-skatt

Monday, 20 July 2020 11:57

De fem sparsamma länderna Sverige, Danmark, Finland, Nederländerna och Österrike har helt rätt i sina krav att sänka bidragsdelen till EU:s fattigare länder. Varför skall Sverige avbetala lån så att andra länder skall få bidrag?

Ingen ställer som vanligt den viktigaste frågan i penningsammanhang: varifrån skall de 750 miljarder EUR komma? Enligt tyska ARD (motsvarar SVT) är det huvudsakligen tre källor: ESM, den stabiliseringsfond som EU-länderna bildade 2012, den Europeiska Investeringsbanken samt EU-kommissionens kassa för korttidsarbete, som härstammar till stor del från privatbankernas lån till EU:s medlemsstater. Många av de EUR som inbetalades till ESM kom också ursprungligen från privatbankerna.

Problemet är nämligen att den största penningmängden, de digitala pengarna, är skapad genom utlåning av privata banker och inte ländernas centralbanker eller ECB i Frankfurt. De får enbart producera kontanter men inte finansiera staterna eller EU enligt artikel 123 i ett biavtal till det stora Lissabon-kontraktet, som förbjuder direkt statsfinansiering så att privatbankerna har i praktiken monopol på att producera våra pengar.

Den som har makten att producera pengar har också den politiska makten i smyg så att demokratierna i samtliga EU-länderna är satt ur spel. Därför kunde också den extremt skandalösa Art. 123 smugglas in i Lissabon-avtalen. Av denna anledning är det ett ruttet hyckleri att Nederländernas Mark Rutte nu attackerar Ungerns Viktor Orban för att inte ha en rättsstat i Ungern. Inget EU-land är en rättsstat. Så detta krav som villkor för utbetalningar till Ungern eller Polen är en stor skandal.

Bara den EU-ägda Europeiska Investeringsbanken från 1958 har möjligheten att finansiera EU direkt med lån, inte bidrag. ECB fuskar och finansierar EU-länderna med indirekta köp av statsobligationer. Men kruxet är att alla ger lån och ingen producerar penningmängden för räntorna. Denna brist gör vårt banksystem till världens värsta pyramidspel som måste krascha, som alla Ponzi-scheme.

Det behövs hela tiden nya lån för att betala räntorna för de gamla. Enligt den Vita Skolan i Nationalekonomi och partiet Populisterna skall därför enbart centralbankerna få göra digitala pengar i form av bidrag (arbetspengar) och inte i form av lån så att återbetalnings- och räntekrav faller bort.

Så egentligen är krav på bidrag den bättre vägen, men inte i andra ledet av penningskapandet utan det första.

Dagens EU-möte, som nu är i det fjärde dygnet, handlar tyvärr enbart om att förlänga privatbankernas olagliga pyramidspel och skall öppna upp för direkta EU-skatter. Så skall bank- och skatteslaveriet förtrycka oss ännu mera!