Psykiatri är avancerat kvacksalveri, nya rön från Dr. Breggin

Wednesday, 26 November 2014 21:16

Kanadensiska globalresearch.ca hade ett mycket läsvärt inslag om missförhållanden inom den moderna psykiatrin igår, skrivet av psykiatrikern Dr. Peter R. Breggin med titeln:

källa

Are All Psychiatric Drugs Too Unsafe to Take?

Svaret är tyvärr JA!

Dr. Breggin inleder med att hänvisa till sina två senaste böcker:

1. Psychiatric Drug Withdrawal: A Guide for Prescribers, Therapists, Patients and their Families

2. Brain-Disabling Treatments in Psychiatry

Atypical antipsychotic drugs: Risperdal, Invega, Zyprexa, Abilify, Geodon, Seroquel, Latuda, Fanapt and Saphris plus äldre medikament som Thorazine and Haldol

Orsakar att hjärnan krymper (atrophy) och att patienten får ett kortare liv. "The newer atypicals especially cause a well-documented metabolic syndrome including elevated blood sugar, diabetes, increased cholesterol, obesity and hypertension." De kan även orsaka allvarliga hjärtproblem och plötslig, oförklarlig död.

Antipsychotic drugs masquerading as sleep aids: Seroquel, Abilify, Zyprexa and others

Många förskrivs sömntabletter utan att bli upplysta om att det handlar om farliga psykofarmaka.

Antipsychotic drugs masquerading as antidepressant and bipolar drugs: Seroquel, Abilify, Zyprexa and others

Antidepressiva läkemedel är ofta i själva verket antipsykotiska, med betydligt allvarligare biverkningar. Patienten får ingen info om detta.

Antidepressants: SSRIs such as Prozac, Paxil, Zoloft, Celexa, Lexapro and Viibyrd, as well as Effexor, Pristiq, Wellbutrin, Cymbalta and Vivalan

Dessa läkemedel orsakar långvarig apati och förlust av livskvaltet. "The SSRIs frequently cause irreversible dysfunction and loss of interest in sexuality, relationship and love." SSRI står för Selective serotonin reuptake inhibitor, selektiva serotoninåterupptagshämmare. De är i viss mån beroendeframkallande, så att det är svårt att sluta med medicineringen av antidepressiva. Ingen har på lång sikt blivit botad av dem.

Benzodiazepine (benzos) anti-anxiety drugs and sleep aids: Xanax, Klonopin, Ativan, Valium, Librium, Tranxene and Serax; Dalmane, Doral, Halcion, ProSom and Restoril used as sleep aids

Benzos skadar minnet och andra mentala förmågor. Beroendeframkallande. Atrofi. Slutar man blir sjukdomsbilden ännu värre, d.v.s. benzodiazepiner botar inte.

Non-benzo sleep aids: Ambien, Intermezzo, Lunesta and Sonata

Samma hemska effekter som för benzos. "Recent studies show that these drugs increase death rate, taking away years of life, even when used intermittently for sleep."

Stimulants for ADHD: Adderall, Dexedrine and Vyvanse are amphetamines, and Ritalin, Focalin, and Concerta are methylphenidate

Liknande skador som ovan, beroendeframkallande, atrofi också. Inte bara hjärnan utan hela barnet kan krympa: "These drugs can lead directly to addiction or increase the risk of abusing cocaine and other stimulants later on in adulthood. They disrupt growth hormone cycles and can cause permanent loss of height in children. ...  Strattera is a newer drug used to treat ADHD. Unlike the other stimulants, it is not an addictive amphetamine, but it too can be dangerously overstimulating."

Mood stabilizers: Lithium, Lamictal, Equetro and Depakote

Litium är det mest testade läkemedlet av dessa. Det orsakar permanent minnesförlust, minskad tankeförmåga, depressioner, mindre livslust och -kvalitet. "It can result in severe neurological dilapidation with dementia, a disastrous adverse drug effect called “syndrome of irreversible lithium-effectuated neurotoxicity” or SILENT. Long-term lithium exposure also causes severe skin disorders, kidney failure and hypothyroidism."

Att sluta med litium kan vålla maniska tillstånd och psykoser!

Dr. Breggins hemska slutsats:

Samtliga typer av psykiatriska läkemedel kan vålla hjärnskador, irreparabla mentala skador och abstinensproblem, ifall de tas under flera månader eller år.

Det finns inga som helst bevis att psykiatriska läkemedel botar på lång sikt!

White TV:s slutsats: psykofarmaka botar inte utan gör folk ännu sjukare. Hjärnan, kroppen och livet krymper. Med andra ord: avancerat kvacksalveri!

Så länge skolmedicinen inte har förstått vad en psykisk sjukdom är och hur psykiatriska läkemedel fungerar i människan, skall psykiatrin inte ordinera ett enda kemiskt läkemedel. Enbart frekvensmedicin har potential att bota.

Använd fysik (interferens med vågor) och inte kemi (reaktioner med molekyler) inom psykiatrin!

Se även på White TV: BUP vill elchocka ännu fler barn;

Förbjud elchocksbehandlingar (ECT) omedelbart: kvacksalveri och misshandel!

Psykiatrin avancerat kvacksalveri;

Boken Pillerparadoxen visar att psykofarmaka vållar psykiska sjukdomar istället för att bota dem;

Psykedeliska droger kan bota psykiska sjukdomar;

Ayahuasca-medicinen bör tillåtas i hela världen;

Tortyr-maffia har alltid styrd psykiatrin;

Dr. Joanna Moncrieff: inga kemiska läkemedel/neuroleptika inom psykiatrin!;

Psykiatrins bibel DSM är kvacksalveri;

Placeboeffekten kan enklast förklaras med magnetiska skalärvågor;

Junk DNA no Junk at All!;

Röster i huvudet är ingen psykisk sjukdom utan militärens mikrovågor eller ultraljud;

USA tvingar sin militär vara försökskaniner för psykiatrin;

Prof. Meyl detected DNA-Wave and Scalar Wave Biology;