Viewing all articles in Practical conspiracies > The assassination of Palme

Ny tysk bok om Palmemordet, CIA, Hans Holmér och Arla Gryning pekas ut

Sunday, 08 October 2017 00:48

källa; ny tysk bok pekar ut CIA, Hans Holmér och Arla Gryning som Palmemördare

I Tyskland och naturligtvis Sverige mörkläggs en ny tysk bok om Palmemordet med 384 sidor, som pekar ut CIA och den svenska hemliga NATO-Stay-Behind-armén på svensk mark, Arla Gryning, som Palmes mördare. Boken har titeln Im Spinnennetz der Geheimdienste, Warum wurden Olof Palme, Uwe Barschel und William Colby ermordet? Den är skriven av journalisten Patrik Baab och US-politologen Robert E. Harkavy, som tidigare varit rådgivare åt Pentagon. Boken handlar om tre mäktiga personer som kommit i kontakt med USA:s hemliga vapen handel, i synnerhet Iran-Contras affären: Olof Palme, Uwe Barschel och William Colby. Boken kommer med nya bevis att all tre mördades av CIA.

För Sverige är naturligtvis Olof Palme mest intressant. Författarna förfogar över ett mötesprotokoll från Secret Operations Planning Staff, som är ledningsgruppen för NATOS:hemliga Stay Behind arméer, i alla länder bortom järnridån, även de neutrala som Sverige, Finland och Österrike. I Sverige heter denna gren Arla Gryning. Mötesprotokollet är daterat 15 december 1985. De hemliga arméerna rekryterades gärna av modiga män som hade kämpat mot kommunism, som ofta befann sig på högerkanten, ibland även nationalsocialister.

Av Secret Operations Planning Staff:s plan framgår att det var CIA och MI6 som gav order till Palmemordet. Verktyget var Stay Behind / Arla Gryning, som i Sverige är bättre bekant under begreppet polisspåret. Enligt boken skall i detta sammanhang en f.d. hemlig iransk agent ha aktiverats, som hade fått CIA-utbildning. Motivet för Palmemordet enligt honom: NATO befarade att Palme skulle närma sig Sovjet för mycket och ville åstadkomma ett atomvapenfritt Europa.

Boken bekräftar också att det var William Colby som hade byggt upp Arla Gryning I Sverige. Han var ju CIA:s man i den amerikanska ambassaden under 1950-talet. Colby, som senare blev CIA-chef, skall ha haft kontakt med Sverige fram tills han mördades av CIA 1996. En av dessa kontakter var en svensk CIA-agent som samtidigt tjänstgjorde för Arla Gryning och blev den förste spaningsledaren i Palmemordet. Därmed pekas Hans Holmér ut som CIA-agent och Palmemördare. Så lämpligt för CIA att han blev första ansvariga Palmepolisen. Han hade dessutom tidigare varit Säpo-chef, vilket bekräftar att främmande makt hade kontroll över Säpo även efter WW2. Under kriget var det Gestapo.

Boken antyder även att Sverige sedan Colbys tid i Sverige är en hemlig NATO-medlem, alltså inte alls neutralt, som man hycklade om hela tiden. Alla visste det (därför sköt Sovjet den för USA spionerande DC-3:an ner), men naive Svensson skulle inte veta något i Sverige.

Liknande på WTV:

CIA MI6 gav order om Palmemordet via NATO:s Stay-behind Special Operations Planning Staff (SOPS);

Oliver North dagbok: efter Palmemordet vapensmuggling ur Israel via Sverige till Iran fungerar;

NATOS hemliga Stay Behind arm finns även i Sverige: Arla Gryning;

Var Barbrogruppen inblandat i Palmemordet?

Svenska Media ökar Palmemisstanken mot Hans Rausing;

CIA Agent Chip Tatum bekräftar Palmemöte med Oliver North;

Leif GW Persson en av många Palme-mörkläggare;

Sverige hemlig Nato-medlem;

Gestapo-Säpo hjälpte mörda den svenska C-byrå spionen Jane Horney; (inslaget bortcensurerat hos Google, MSB misstänks)

 

Palme mördades av Sydafrikas och USA:s säkerhetstjänster; Enerström oskyldig from Henning Witte on Vimeo.

 

Lita inte på Leif GW i Palmefrågan, Lars Borgnäs har alltid varit ärligare

Monday, 27 February 2017 00:00

Idag är det 31 år sedan Sveriges statsminister Olof Palme mördades på öppen gata i Stockholm. Alla minns vad de gjorde när de fick det hemska budskapet, precis som de minns M/S Estonias sänkning.

Gunnar Wall var tidigt en av de seriösa Palmespanare

Veckans Brott tog upp det idag och det var mycket positivt att de bjudit Gunnar Wall, en av de ledande ärliga experterna. Leif GW är tyvärr ingen pålitlig Palme-bedömare. Han tyckte tidigare att gärningsmannen var Christer Pettersson, då det redan var solklart att han inte var det, han var bara syndabocken.

Leif GW pekar på den militära underrättelsetjänsten, som var den enda säkerhetstjänsten på den tiden som försvarade Sverige fram till Estoniamassmordet 1994. Leif GW borde peka på utländska säkerhetstjänster och deras fotslickare Säpo.

Det mesta talar för att den informelle CIA chefen George Bush pappa gav order att mörda Olof Palme. CIA lät den sydafrikanska säkerhetstjänsten utföra dådet, med hjälp av Sveriges NATO-Stay Behind arm, kallad Arla Gryning. Detta är en del av det s.k. polisspåret.

Annan Palmeforskning WTV:

Palmemordet och Estonia-massmordet hänger ihop;

Vem mördade Olof Palme? Ole Dammegård har forskat fram svaret under 29 år;

CIA Agent Chip Tatum bekräftar Palmemöte med Oliver North;

Svenska Media ökar Palmemisstanken mot Hans Rausing;

Leif GW Persson en av många Palme-mörkläggare;

 

Palmemordet och Estonia-massmordet hänger ihop

Sunday, 28 February 2016 17:37

källa

Jag har haft anledning att djupare studera Palmemordet, som nu ligger 30 år tillbaka, då flera källor hänvisade till mig, att det hänger ihop med attentatet mot passagerarfärjan Estonia den 28 september 1994. En indikation kom från den tyska GRU (ryska militära underrättelsetjänsten) spionen Dr. Hannelore Mareks vittnesmål till tyska Spiegel-TV i september 1996, som jag återger i min bok M/S Estonia sänktes från 1999, sidan 107:

Attentatet skulle ha utförts mot svenska poliser ombord på Estonia. Dessa poliser skulle ha haft med undersökningar i samband med Palmemordet att göra och skulle just befatta sig med att belysa KGB:s roll som egentliga uppdragsgivare till Palmemordet. (Enligt tidigare GRU-information skulle mordet på Olof Palme säkra informationstillgång till SDI-projektet rörande röntgenlasern Excalibur). Organisatören av terrordådet skulle ha varit den libyska säkerhetstjänstens medarbetare med en libyer, ”Chantal” (fonetiskt), som huvudorganisatör.

Den sista satsen med libyerna syftar till sänkningen av M/S Estonia.

Jag har även fått från andra pålitliga håll informationen, att M/S Estonia sänktes för att bli av med Palmepoliserna.

Dessa poliser är med stor sannolikhet en del av det s.k. polisspåret i Palmemordet, vilket är lika med den hemliga NATO Stay Behind organisationen i Sverige, som heter Arla Gryning, där Barbrogruppen är en del. Sådana hemliga NATO-arméer fanns i alla länder på den västliga sidan av järnridån sedan 1950-talet, ifall Sovjetunionen skulle invadera något av dessa länder. Då skulle dessa mycket tuffa soldater utan uniform stanna kvar i landet och sedan kämpa bakom fronten mot den kommunistiska fienden. Även de neutrala länderna som Finland, Sverige och Schweiz har sådana Stay Behind trupper, än idag.

Egentligen skulle White TV idag haft en intervju med någon som står Arla Gryning nära, men källan tystades tyvärr. Hoppas han inte blev skadat ….

Jag har aldrig kunnat röna ut om dessa Palmepoliser omkom när Estonia sjönk, eller om de blivit utbytta mot civilpoliser i sista stund. Det senare är mera sannolikt, då civilpolisernas fackförbund ST-polisväsende är de enda som lägger en minneskrans vid Estoniaminnesstenen på Gärdet varje år. Om vanliga polisers död på Estonia har jag inte kunnat få klara indikationer.

Till bilden hör även att vissa poliser från Palmegruppen hjälpte till att mörklägga Estoniafallet, i synnerhet det mystiska försvinnandet av minst åtta besättningsmedlemmar från Estonia, som kunde vittna om, att andre kaptenen Arvo Piht hade överlevt. Kommissarien Strindlunds mörkläggande roll beskrivs i min Estonia-bok på sidan 22.

Även Rikskriminalens undersökning av Arvo Pihts försvinnande efter räddningen var en extrem mörkläggning.

I samband med min Estoniaforskning kontaktades jag av den svenska militära underrättelsetjänsten MUST under 1998. De meddelade mig, att deras undersökning av Palmemordet hade visat, att den israeliska underrättelsetjänsten Mossad hade kapat hela polisledningen redan vid tidpunkten för Palmemordet och bildat en kriminell stat i staten Sverige.

När Estonia-kommissionen efter flera års försening äntligen publicerade sin slutrapport den 4 december 1997 hade jag bjudit till presskonferens med vår tekniker Alve Wendt, för att upplysa massmedia om de grova fel som rapporten innehöll. Ingen, med undantag ev Ekots Erik Ridderstolpe, kom. Vad hade hänt? Riksåklagaren Klas Bergenstrand (senare mördad som Säpochef) gick samma dag ut med sitt meddelande att begära resning till HD mot Christer Pettersson i Palmemålet. Där flockades alla journalister. En ren slump naturligtvis att båda datum sammanföll.

Min forskning visar, att Mossads grepp om den svenska polisen har blivit mycket värre sedan dess. Detta är också förklaringen varför ett sådant rötägg som den nuvarande polischefen Dan Eliasson, som aldrig varit riktig polis, kunde få en sådan position och varför det införs en polisreform som bara förstör organisationen.

Även Leif GW Perssons fria härjningar inom den svenska polisen förklaras enklast med Mossads kontroll över den.

Enligt min forskning har jag lagt följande Palmepussel, utan att ha bevis för alla pusselbitar.

1. Uppdraget till Palmemordet gavs av George Bush pappa till CIA-agenten Chip Tatums grupp.

2. De i sin tur gav order till den sydafrikanska säkerhetstjänsten att verkställa mordet på Olof Palme med super agenten Craig Williamsson i spetsen. Han bodde under mordtiden i Stockholm i en lägenhet som tillhörde IPA, det internationella polisfacket, som är en Mossad-front. Även hans chef, Mr. Ondskan, Eugen de Kock, har utpekats befinna sig i Stockholm, när Palme mördades.

3. De sydafrikanska agenterna lotsades in och ut ur Sverige med Arla Grynings män, det s.k. polisspåret, bl. a. med hjälp av walkie-talkies. De var också ansvariga att spåra Palme. Gänget från Försvarsskytteklubben med den moderate riksdagsmannen Anti Avsan i spetsen, gjorde lysande karriärer efter Palmemordet. Här misstänks Hans Rausing senior varit den högste befälhavaren, vilket kostade hans svärdotter Eva livet.

4. Av Leif GW Perssons ständiga desinformationer om Palmemordet kan avläsas, att minst en utländsk säkerhetstjänst varit tongivande i Palmemordet. Leif GW förtiger alla fakta som pekar på utländsk inblandning.

5. USA:s motiv att mörda Olof Palme var att han vägrade ge falska Bofors certifikat åt amerikanska vapen, som skulle smugglas till Iran (Iran-Contras affären) samt att Palme ville avsluta det kalla kriget genom en förmedling mellan Öst och Väst.

6. Eftersom Palmemordet mörkläggs än idag efter 30 år av Palmegruppen inom polisen, av politiker, Palmefamiljen och gammelmedia har samma aktörer kvar makten över Sverige, nämligen Mossad och CIA.

Till slut några axplock ur informationen som spolades upp i samband med 30-årsdagen:

Lisbeth Palme sade inte sanningen när hon pekade ut Christer Pettersson under minst sagt märkliga omständighter (Christers advokat fick inte vara med, inget antecknades, fick förhandsinfo, de andra var inte lik Christer):

"..... en dittills okänd vittneskonfrontation som polisen hållit med Lisbeth Palme tio år tidigare. Hon hade fått titta på en rad män för att se om hon kände igen mördaren. Ingen av dem som deltog i konfrontationen var Christer Pettersson.

Så här föll orden:

Förhörsledaren (F): Någon minnesbild, antingen från kvällen eller från något tidigare tillfälle?

Lisbeth Palme (LP): Nian.

F: Nummer nio alltså. På vilket sätt?

LP: …de har ju inte så mycket skägg och mustascher men jag tycker inte, inte fem heller, fem ser så lös ut. Han hade så uppdraget axlar och rörde sig på något sätt, men det är klart, det var ju uppjagat.

F: Det är ingen som du reagerar mer för än någon annan egentligen. Nummer fem och nummer nio för att de inte hade så mycket skägg och mustasch.

LP: Åttan sa jag också, de har inte det, men nian är storleksmässigt tycker jag mest.

F: Nummer nio tycks då i kroppsbyggnad och längd stämma något så när.

LP: Ja, han har mer hals men det är nog nummer nio egentligen som …

F: Det är den som påminner mest om mannen som du såg springa upp Tunnelgatan alltså?

LP: Ja.

F: Ska vi avbryta eller ska vi se längre?

LP: Ja, de här kan jag bara tycka nummer nio." skriver Journalisten.

Hur kan Lisbeth Palme peka ut en annan man först och sedan vara bombsäker på att hon har sett Christer Pettersson mörda sin make? Att den biträdande riksåklagaren sedan yttrade att Lisbeth Palme aldrig pekat ut någon annan än Christer Pettersson förbättrar inte precis det redan skamfilade ryktet av Riksåklagarämbetet.

Den enklaste förklaringen för Lisbeth Palmes beteende är att hon och kanske även barnen utsattes för extrema hot. Hon hade ju redan fått uppleva vid sin sida hur kriminellt det här nätverket var.

Ett annat mycket intressant Palme-scoop kom AB idag med:

"Inge Mårelius, 61, blev vittne till hela förloppet när Olof Palme mördades.

Nu berättar han för första gången offentligt om den fruktansvärda scenen i en exklusiv intervju med Aftonbladet TV.

– Det fanns ingen som helst tvekan, det var en slakt, säger han.  ......

Vittnesmålet avslöjar mördarens iskyla när han inväntar sitt offer innan han plockar upp sitt vapen och skjuter.

”Han var vältränad”

Först efter att han till synes har inspekterat statsministerns skador börjar han metodiskt röra sig bort från brottsplatsen.

– Det var ingen pundare, säger Inge Mårelius.

– Han var vältränad, mer åt elithållet, militär, någon som verkligen vet hur man ska utnyttja varenda del av sin kropp utan att bränna för mycket energi."

Inge Mårelius vittnar om att gärningsmannen kom bakifrån och lade sin vänstra hand på Olof Palmes axel innan han sköt två skott, se AB:s film nedan.

Detta passar utmärkt till Abdul Kassems (förmodligen en svensk Arla Gryningman som gömmer sig under falsk identitet i Turkiet) erkännande av Palmemordet:

".... Vi tog samma vagn som paret 
Palme. När vi nådde Grand gick Lisbet och Olof in på 
biografen och utanför träffade vi Stuart, som var en lång, 
ljushårig kille. Efter halva filmen kontaktades per radio 
tre flyktbilar (three get-away cars. Se brev till DN och 
Wickbom 'three get-away cars'.Förf.anm) vilka skulle 
placeras på bekvämt avstånd från Sveavägen. När folket 
började strömma ut från biografen fick jag order att korsa 
gatan och placera mig i en portgång nära Kungsgatan. Heinz 
och Stuart skulle följa efter Palme på samma sida som 
kyrkogården och fixa honom en bit bort. Av den orsaken bar 
de pistoler med ljuddämpare och en spruta med gift, bara för 
säkerhets skull...
Men ödet gjorde att Palme korsade gatan tidigare än 
väntat. Han kom in i mitt område och det föll på min lott 
att göra slut på honom. En stark spänning bemäktigade mig 
när jag smög ut från mitt gömställe och såg hur han kom 
närmare. Sedan fäste jag min walkie-talkie innanför min 
jacka och tryckte mig upp mot dörren. Jag tog ut min 
revolver ur fickan och när Palme var rakt framför mig
steg jag ut och kom upp bakom honom. Nu finns det ingen 
återvändo, tänkte jag när jag grep tag om hans axel. Jag 
lyfte mitt vapen och kramade till om avtryckaren.
Skottet gick av med ett våldsamt eko och jag förbannade 
den dåliga ljuddämparen. Nu gick allting mycket snabbt även 
om det tycktes passera i slowmotion. Palme föll till marken 
och Lisbet böjde knä framför honom. Jag kunde se att hon var 
paralyserad när hon tittade på mig och jag tryckte av ett 
skott i hennes riktning mest i avsikt att skrämma henne.  ..."

(röd genom White TV)

P.S.: När man googlar "Palmemordet" kommer White TV:s meny med detta namn på sidan 2 av Googles sökmotor, men när man klickar på det kommer ett rött 404 felmeddelande. Detta är typisk Google-censur, då menyn fungerar, vilket lätt kan visas genom att klicka på ordet Palmemordet här eller längst upp i den här texten, direkt under bilden. Detta händer ofta med inslag från White TV. Se andra filmen nedan.

Sedan genomfördes en ny censurattack mot White TV YouTube, när jag den 29 feb 2016 lade in en länk till det här inslaget på YouTube. Jag testade länken och den gick utmärkt, men efter ca. bara tre minuter kom det lögnaktiga röda felmeddelandet även på YT när man klickar. Detta visar att White TV är ständigt övervakat av välbetalda agenter som har till uppgift att censurera och störa White TV. Se den tredje, mycket korta, filmen om det nedan.

Vem mördade Olof Palme? Ole Dammegård har forskat fram svaret under 29 år, del 1;

Del 2 kan ses här och del 3 här. Och del 4 här.

Olof Palme ville avsluta kalla kriget, men USA hindrade honom;

 

Olof Palme ville avsluta kalla kriget, men USA hindrade honom

Sunday, 21 February 2016 04:23

Fransk-tyska Tv-stationen Arte, som var med och finansierade vår Estoniafilm Baltic Storm, visade förra året i Tyskland och Frankrike en dokufilm om ubåtskränkningarna i Sverige och Palmemordet. Filmen sändes under nattetid under en period, där de flesta sov. Den har aldrig tidigare visats i Sverige.

Ju mer jag forskar i Olof Palmes politik, desto positivare bild får jag om honom. Under 1980-talet, när jag pluggade juridik och ryska i Uppsala, fick jag en mycket negativ uppfattning om Palme, men det visar sig allt mer, att jag blivit vilseledd av skicklig CIA-propaganda.

Palme ville fred för hela världen. Han ville avsluta det kalla kriget och försona USA och Sovjetunionen. Men USA, inte Sovjet, hindrade honom med alla medel:

1. propaganda,

2. amerikanska och brittiska u-båtar under falsk rysk flagga i svenska vatten,

3. mord.

Det har snart gått trettio år och lögnmedia med Leif GW Persson i spetsen berättar fortfarande inte sanningen om ubåtsincidenterna och Palmemordet för det svenska folket. Sverige har sedan 1950-talet inte varit neutral utan ett hemligt osänkbart hangarfartyg för USA.

Artes film visar för första gången hemliga svenska dykfilmer under Whisky on the Rocks från 1981.

Annan Palmeforskning på White TV:

Ett år före 30-årsdagen av Palmemordet Palmevandring med Ole Dammegård del 4;

Svenska Media ökar Palmemisstanken mot Hans Rausing;

 

Ett år före 30-årsdagen av Palmemordet Palmevandring med Ole Dammegård del 4

Friday, 03 April 2015 09:48

https://jerryolsson.files.wordpress.com/2011/02/olofpalme_25.jpg?w=415&h=316källa; Olof Palme måste ha retat gallfeber på det amerikanska etablissemanget

Nu till påsken kommer den sista och längsta delen av Ole Dammegårds Palmevandring som ägde rum den 28 februari 2015, ett år före 30-årsdagen av Palmemordet. White TV delar inte teorin att Palmemordet var fejkat för att ge Olof Palme en hemlig avgång som skulle skyddat honom från AIDS-skandalen. Detta skulle innebära att etablissemanget hjälpt Palme med all sin makt och till buds stående medel. Men då skulle de inte ha rest sina segertecken efter försvinnandet, som luntorna på Luntmakargatan. Säkerhetstjänsten från Sydafrika skulle aldrig ha ställt upp för sossarna runt Palme på det viset. Chip Tatum nämnde Sydafrikaspåret i samband med Bush-uppdraget till Pegasus att mörda Olof Palme. Dessutom har CIA med Dr. Robert Gallo i spetsen utvecklat AIDS som ett biovapen i Fort Detrick, Maryland. De hade också utvecklat motmedel, som dock bara givits till insiders. Då hade det varit enklare att ge Olof Palme detta motmedel än att fejka hans mord.

Klicka här för Del 1; Del 2; Del 3

Palmeforska på White TV: CIA Agent Chip Tatum bekräftar Palmemöte med Oliver North;

Svenska Media ökar Palmemisstanken mot Hans Rausing;