Försvarsdagen 2017 på Gärdet attackerad av chemtrails från främmande makt

Sunday, 24 September 2017 20:18

Idag den 24 september 2017 hade det svenska försvaret sin stora uppvisningsdag på Gärdet mitt under den största militärövningen i Sverige sedan Sovjets fall 1991, Aurora 17. White TV var med sedan kl. 13:00 och kan intyga att Försvarsdagen blev en stor succé för försvaret och ÖB, då alla uppvisningar fungerade som planerad och dessutom var mycket imponerande.

foto Henning Witte, lång barnkö för att titta in i Sveriges bästa stridsvagn Leopard 2 från Tyskland

Det hade blivit ännu bättre om armén även hade visat upp Leopard 2 (stridsvagn 122) i action, pärlan av landstridskrafterna. Saknades det pengar?

Den stora skandalen var dock att främmande makt lät spreja chemtrails över uppvisningsområdet på löpande band. Chemtrails har många syften:

- blockera solens neutrinostrålning som bidrar till jordens och människors uppvaknande, så att vi snabbare kan komma in i den femte dimensionen genom den fjärde;

- förstärka speciella radarsignaler som skall detektera främmande luftfarkoster,

- förstärka vädermaskinen HAARP

- låta nanobots singla ner som vi skall andas in för att förstärka mind control teknologin

- sprida artificiell intelligens.

Vi vet från f.d. miljöpartisten Pernilla Hagberg att CIA misstänks ha kontrollen även över den svenska chemtrailbesprutningen. Hon kickades ut från miljöpartiet efter hennes miljövarningar som chemtrails orsakar. Denna skandal är ett starkt indicium att Pernilla Hagberg har rätt och USA ligger bakom de svenska chemtrails.

Att det sprejades så många chemtrails just över Gärdet när Försvarsdagen pågick är en oförskämt styrkedemonstration av USA att visa Försvarsmakten deras maktlöshet. USA bestämmer i Sverige och inte svenskarna, precis som under frihetstiden, då Frankrike och Ryssland hade makten över Sverige.

Därför finns det också en stor risk att USA missbrukar NATO-värdlandsavtalet och förmodligen tog med atomvapen på svensk mark under Aurora 17.

Men trots detta är övningen viktig för Sverige, då försvaret måste återbyggas efter att det slagits i spillror efter M/S Estonias förlisning. Sverige kan inte ens försvara Stockholm och måste därför rustas upp kraftigt.

Ett starkt svenskt försvar är även en av huvudpunkterna i det nya partiet Populisterna, som med sin bankreform kommer att ge Riksbanken makten att trycka precis så mycket pengar som Sverige behöver för ett starkt försvar.

Det var naturligtvis ingen slump heller, att det just under Försvarsdagen 2017 blev fint väder under den annars så förstörda september, för att inte tala om den förintade sommaren 2017. Även under Riksmötets öppnande blev det plötsligt fint väder, också där bara för den dagen. Det var naturligtvis bara en ren slump.

YouTube blockerade uppladdningen av filmen nedan, så att jag var tvungen att ta Vimeo, där jag dock har mindre antal följare. Även på Vimeo har någon saboterat storbildsfunktionen för White TV, så att folk klickar direkt på Vimeo eller YT när de vill se filmen över hela skärmen. På så sätt förlorar WTV tittartid. Detta är bara en av talrika attacker mot WTV. MSB är huvudmisstänkt.

Kommentar till WTV den 25 sept 2017:

ANGÅENDE : Försvarsdagen 2017 på Gärdet attackerad av chemtrails från främmande makt 2017-09-24 SVERIGES FÖRÄDAR REGIM HAR AVTALAT OM CHEMTRAIL BESPRUTNING ÖVER SVENSKA FOLKET FRÅN FRÄMMANDE MAKT NÄMLIGEN USA : SE NOTES SPEC. NOT 1. The Open Skies Treaty at a Glance Updated: October 2012 https://www.armscontrol.org/factsheets/openskies HÄLSNINGAR X Y

Liknande på WTV:

NATO är det stora hotet mot freden, inte Ryssland. ÖB Micael Bydén under mind control!

USA förstör vår sommar 2017 för att djävlas med Ryssland, fullt väderkrig;

USA är en bioterrorist med morgellons, neural- och smartdust, chemtrails samt AI som vapen;

Russia Won the Scalar Wave War and stopped WW3;

 

Försvarsdagen 2017 Gärdet attackerad av chemtrails från främmande makt from Henning Witte on Vimeo.