Typiskt Mind Control Targeted Individual, tankekontrollteknologin är någonting vardaglig

Thursday, 15 December 2016 19:38

källa:The Untimely Deaths in the Realm of Targeted Individuals

Carol Ann Stengal-Peoples- Another T.I. Lost

Jag får dagligen förtvivlade telefonsamtal, e-mejl eller brev från något Mind Control offer i världen, mest från Tyskland, USA och Sverige. De som ringer mig har på något sätt lyckats lista ut att de är strålningsoffer, som torteras med smärta på olika kroppsdelar, som utsätts för gang stalking eller som upptäcker, att någon annan kan läsa deras tankar och agera i motsvarande mån.

Targeted individual Bryan Tew, i den här korta filmsnutten är ett typiskt Mind Control offer. Strålningen på hans hjärna är så stark, att han sluddrar i stället för att tala tydligt, han är plufsig och har svårt att koncentrera sig. Säkert har han inga pengar heller. Det är det första som förövarna plockar från sin fjärrstyrda offer.

Psykiatrin är en del av Mind Control konspirationen och har därför skräddarsytt definitioner på "psykiska sjukdomar", som enbart matchar offerbilden för strålningsskador, som görs med magnetiska skalärvågor. Med andra ord: psykiatrin sjukförklarar fullt friska människor, som är enbart offer för teknologi. Skulle strålningen stängas av, skulle de direkt bli av med sina bekymmer. Medicineringen gör därför saken alltid sämre än bättre, i alla fall på lång sikt. De flesta psykiatriker och domare i förvaltningsdomstolar vägrar dock att ta till sig den gedigna och över 60 år gamla bevisningen för mind control. Bara det är en stor medicinsk och juridisk skandal.

Tankekontroll/Mind Control introduktion av Lars Drudgaard;

Dr. Rauni-Leena Luukanen-Kilde dead, probably murdered;