Kristallnatten var främmande makts operation för att skada Tysklands anseende och bevinga Israels grundande

Thursday, 08 November 2018 19:59

källa   källa

Även 80 år efter den vidriga Kristallnatten den 9 november 1938 sprids segermakternas lögn om Reichskristallnacht. Den som läser den tyska författaren Ingrid Weckerts bok om Kristallnatten, Feuerzeichen (1981), blir lätt övertygad om att det inte var Hitler och hans regering som hade organiserat Reichskristallnacht, utan främmande makt. Boken finns även på engelska och har där titeln Flashpoint (1991).

Det har påståtts att 1 400 synagogor förstördes och över 100 000 fönster krossades. I verkligheten var det lyckligtvis bara 180 synagogor och ca. 7 500 fönster, skriver Jüri Lina i sin banbrytande bok Världsbyggarnas Bedrägeri, 3. uppl. 2017 s. 399 - 440.

Ingrid Weckert kunde inte fullt ut bevisa vilka som stod bakom den extrema judefientligheten under denna natt, hon kunde bara belägga att det inte var Hitler, Goebbels (sid 54 ff i den elektroniska boken), Himmler eller andra högt uppsatta nazis. Tvärtom, hon visar att de med all makt kämpade emot judeförföljelserna denna natt, så snart den kom till deras kännedom. Tyskland hade inget intresse att få internationell kritik vid denna tidpunkt.

De utländska agitatorerna lyckades dock mobilisera tyska nazister på lägre nivå, som lurades att tro, att Hitler hade givit order om det, vilket som sagt inte kan bevisas med ett enda äkta dokument. Framtida modiga historiker uppmanas att fortsätta forskningen bakom de verkliga ansvariga för Kristallnatten.

Det fanns på den tiden bara få maktarmar som var kapabla att agera så lömskt:

1.) brittiska underrättelsetjänsten MI6, som var och är under direkt order av det brittiska kungahuset. Ingrid Weckert går in på det engelska spåret på sidan 167 f i den elektroniska boken.

I början av november 1938 skulle den brittiska regeringen besluta om delningen av Palestina för att öppna vägen för bildandet av Israel. En stark opinion var emot detta i England. Då passade det bra med judepogromer i Tyskland.

Hur tät MI6 arbetade ihop med några av de ledande nazisterna visar historien om James Bond, vilket var namnet av en MI6 operation under ledning av Ian Fleming, att den 1 maj 1945 smuggla ut Hitlers högra hand, chef för Reichskanzlei Martin Bormann, ur det brinnande Berlin. Bormann utpekades senare av många svenskar våren 1946 på ett café i Malmö, organiserandes uppbyggnaden av det fjärde riket.

Vissa anser att Hitler under 1919 blev programmerad/hjärntvättad av den brittiska underrättelsetjänsten. Källorna till detta är dock extremt tunna.

2.) sionistiska LICA (Ligue internationale contre l'antisémitisme), se sid. 162 ff i Weckerts elektroniska bok.

WTV ställer sig av juridiska skäl enbart bakom den första delen i filmen, intervjun med Ingrid Weckert. Hon förföljdes hård i Tyskland och dog under mystiska omständigheter, förmodligen mördad.

Andra historieförfalskningar mot Tyskland på WTV:

Hitler ville blockera WW2 och hade över 24 fredstrevare efter 1 sept 1939, men England och Illuminaterna blockerade hela tiden:

Sionister och Hitler skrev 1933 Haavara-kontraktet om judisk utvandring till Palestina;

30 år sedan England mördade Rudolf Hess för att stoppa sanningen om hans fredsflyg 1941;