Miljontals barn hemlösa och hungriga i USA - Sverige har samma bankvirus

Sunday, 13 April 2014 00:00

I ett pyramidspel blir den lilla klicken i toppen av pyramiden allt fetare (Rothschild, Wallenberg) och resten allt fattigare. När ett helt samhälle är tvingat in i ett gigantiskt pyramidspel slås allt större delar av samhället ut. Vårt banksystem har ett farligt virus därför att det är ett tvingande pyramidspel. Genom att samtliga pengar kommer som lån in i samhället fattas penningmängden för räntorna. Denna brist växer i en potentiell fart, då alltid några i samhället är tvungna att skuldsätta sig ånyo för att kunna betala räntorna till det gamla lånet. Den nya skuldsättningen triggar nya räntekrav vilket medför en lavinartad brist på pengar i samhället.

Genom att banker tillåts tillverka fuskpengar får banksters äkta värden i form av pant etc. in i banken, men ger folk inflationsdrivande fiat-pengar för panten, som ofta är hus. När fuskpengarlånet eller dess räntor inte kan betalas tillbaka, blir människorna hemlösa. I USA kan de lämna tillbaka huset till banken och på så sätt bli av med skulden. I Sverige/EU har ränteslavarna dessutom kvar sina skulder mot banken.

Vidrigt är också att de amerikanska bankerna systematiskt förstör hus, för att trissa upp huspriserna.

I USA behöver mer än 45 miljoner människor mathjälp. Minst två miljoner är hemlösa, förmodligen många fler. Myndigheterna brukar gärna mörklägga så trist statistik. Enligt Socialstyrelsen var omkring 34 000 hemlösa i Sverige 2011. Dels brukar Socialstyrelsen vara oärlig med siffror som belastar etablissemanget (varför har vi inga siffror för 2012 0ch 2013??) och dels har antalet hemlösa naturligtvis stigit, då även Sverige drabbas allt hårdare av bankernas kriminella pyramidspel. Därför får vi anta att antalet hemlösa i Sverige är uppe i ca. 50 000 idag.

Så länge vi inte avskaffar bankernas privilegium att driva ett Ponzi Scheme, kommer situationen för Sverige och resten av världen att bli ännu värre. Men om vi skulle höja bankernas kapitaltäckningskrav från dagens 8% till 100% (då kan de inte göra pengarna själva längre) och förstatliga pengarna genom att ge Riksbanken monopol att tillverka pengar, då hade vi vunnit mycket. Dessutom skall pengar inte ges ut som en skuld/lån, utan backas upp med arbete. Då blir det varken inflation eller deflation längre. Se närmare bankreformen den Vita Skolan i Nationalekonomi.

Se även i White TV: Hemlösa barn offer för pyramidspelet;

Ingen hejd på US-banksters girighet: rivar tomma hus;

 

 

You must be logged in to comment.