Internationella domstolen i Haag börjat förhöra Israel om deras folkmord i Palestina Upd 12.1.24

Thursday, 11 January 2024 18:41

FrihetsNytt tog idag upp ett sensationellt ämne:

Folkmordsrättegång inleds mot Israel vid Världsdomstolen

"..... anklagelser om folkmord och precis innan nyår lämnade Sydafrika in en anmälan om folkmord vid Internationella domstolen i Haag (även kallad Världsdomstolen). Under torsdagen och fredagen ska Israel förhöras om anklagelserna, rapporterar Reuters. Syftet med anmälan har varit att Israel ska upphöra med sina militära operationer i Gaza och få ett slut på dödandet, men processen kan ta flera år.

Utöver Sydafrika har både Brasilien och Colombia uttryckt sitt stöd för anmälan, enligt Reuters. Frihetsnytt kunde under onsdagen rapportera att Belgiens vice premiärminister förespråkade att Belgien skulle göra likadant.  ....

... viss oro verkar ändå finnas bland de israeliska ledarna. Under onsdagskvällen gick premiärminister Benjamin Netanyahu ut och tog för första gången avstånd från sina ministrars uttalanden om att tvångsförflytta palestinier från Gaza."

Nya Dagbladet

"Idag inleds utfrågningen av Israel i den internationella domstolen (ICJ) i Haag. Sydafrika har anmält den israeliska staten för folkmord och menar att Netanyahus regim har för avsikt att ”förinta palestinierna i Gaza som en del av den bredare palestinska nationella, rasliga och etniska gruppen”.

”Palestinierna i Gaza har dödats, dödats i sina hem, på platser där de sökt skydd, på sjukhus, i UNWRA-skolor, i kyrkor och moskéer, och när de försökte hitta mat och vatten till sina familjer. De har dödats om de misslyckades med att evakuera, på de platser dit de flydde, och till och med när de försökte fly längs israeliska förklarade ’säkra vägar’”, står det att läsa i den 84 sidor långa anmälan.

”Allt fler rapporter kommer om israeliska soldater som utför summariska avrättningar, även av flera medlemmar i samma familj – män, kvinnor och äldre personer”, fortsätter man – och pekar på att män avrättas framför sina fruar och barn – innan även dessa dödas av de israeliska trupperna.

Man pekar även på att obeväpnade palestinier dödas av prickskyttar så fort de upptäcks – även om de inte utgör något hot, och att detta även gäller barn, kvinnor och handikappade.

Enligt Sydafrika är det tydligt att Israel aktivt och medvetet bryter mot 1948 års folkmordskonvention och att även israeliska makthavare uppviglar och uppmanar till folkmord på det palestinska folket.   ....

I domstolen sitter vanligtvis 15 domare som ska avgöra huruvida några åtgärder ska sättas in mot Israel – exempelvis att de beordras att upphöra med invasionen av Gaza.

Sydafrika hänvisar till vad man menar är uttalanden från de allra högsta israeliska makthavarna som uppmanar till folkmord och man betonar att domstolen måste agera mycket snart. Man vädjar alltså om ett omedelbart eldupphör – ett krav som domstolen kan bifalla, men det är däremot högst osäkert om ICJ verkligen kan tvinga fram en vapenvila eller stoppa den israeliska invasionen.

– Det är här det ofta blir problem. Man har inte riktigt möjlighet att tvinga fram efterlevnad utan det man kan göra om staten i fråga inte följer avgörandet är att vända sig till FN:s säkerhetsråd, säger Joachim Åhman, professor i internationell rätt till GP.

Säkerhetsrådet kan i teorin fatta beslut om att gå in militärt mot en stat som exempelvis ägnar sig åt folkmord eller systematiskt bryter mot folkrätten – men Israels allierade, USA och de fyra övriga permanenta medlemsstaterna, har vetorätt – så en åtgärd av denna typ bedöms som helt utesluten och otänkbar.

– Annars är det säkerhetsrådet som beslutar om åtgärder för att försöka tvinga en stat att följa ett beslut. Det är dock ganska långtgående åtgärder och den här typen av rättsliga ärenden får oftare någon form av politisk betydelse. Det hela bygger väldigt mycket på att staterna faktiskt följer reglerna självmant, fortsätter Åhman.

Det kan också nämnas att en rad länder stöttar Sydafrikas beslut att anmäla Israel för folkmord – däribland de 57 muslimska länderna i OIC, Bolivia, Namibia, Colombia och Brasilien. I Europa är elitens vilja att ställa Israel till svars betydligt lägre – men även här har enskilda politiker och partier ställt sig bakom anmälan. Hundratals organisationer och föreningar har också valt att ge sitt stöd till Sydafrikas anmälan.

Länder som USA och Storbritannien har istället gått till hård attack mot Sydafrika och den amerikanske nationella säkerhetstalesmannen John Kirby har kallat ansökan för ”meritlös, kontraproduktiv och helt utan grund”.

....Staten Israel fördömer eftertryckligt Sydafrikas beslut att leka djävulens advokat och göra sig självt medbrottsligt till förövarna av 7 oktober-massakern, sade den israeliska regeringens talesman Eylon Levy under en presskonferens."

Omni:

Oxfam: Israel dödar 250 palestinier om dagen

 

Positiv är också att rättegången mot Israhell startade precis på nymånen idag! Detta medför maximal genomslagskraft därför att månen fungerar som en lins/lens som fokuserar solens neutrinostrålning som påskyndar vårt andliga uppvaknande.

 

Update 12.2.2024:

Idag var det åtalade Israels möjlighet att försvara sig i den internationella folkrättsdomstolen. De kunde dock inte komma med bra argument. Faktum att Israel attackerat sig själv den 7 oktober 2023 då Hamas är under deras kontroll, förtegs dock av många, även RT.

Som vanligt blåljög Israhell, t ex att de inte bombat sjukhus i Gaza. Det kryllar dock av bevis att de inte bara bombat de flesta sjukhus utan även uppsåtligt mördat eller torterat palestinsk sjukhuspersonal!

Dessutom har Israel ingen rätt att försvara mot Palestinierna då Israel är en ockupationsmakt där. Detta är en solklar regel inom folkrätten!

 

Tillägg 17.1.2024:

EU stödjer Israels folkmord i Gaza

 

 

 

You must be logged in to comment.