Visar alla artiklar i Praktiska konspirationer

Chemtrails terrorn erkänt av Air Force pilot

2014-12-16 02:29

källa

Texten i filmen som läses up är extremt sensationellt, om den stämmer. Mycket talar för det:

"... sent me information given to him by a friend, who is still an Air Force pilot. This pilot is saying that he flies CHEMTRAIL flights!
This pilot told my cousin that this global engineering effort, goes by the name of "Indigo Skyfold". At least within the circle of pilots and aviation crews, that he works with. They are told to fly specific routes, and satellite com links control the aerosol dispersal patterns. He says that they only make course corrections, from time to time, and perform landings and take-offs. Pilot, navigation and maintenance crews are rotated constantly, and only spend about 18 months at one given base. He states, that is to keep pilots and their families from making too many friends, and ending up with "Loose Lips". Plus, they also rotate between day and night flights. One base for daytime flights, and one for night. Each base covers a 250 mile zone, and each fleet (squadron) of planes can cover Three States, or an even larger swath of ocean
." (text från YouTube texten)

På minut 10:07 skrivs det om scalar wave clouds!

Tack Ivan för tipset!

Se även på White TV: Amerikanska experter bevisar att chemtrails finns;

Chemtrails över Riksmötets öppnande;

Chemtrails kan knäckas med skalärvågor;

All radioaktivitet och chemtrails kan neutraliseras med skalärvåg- och nanoteknologi;

Manifestation i Stockholm mot chemtrails som inte är kondensationsstrimmor;

Världen protesterar mot Chemtrails 2014, även i Stockholm;

Geoengineering det verkliga klimathotet;

Amerikanska Evergreen Aviation medger vädermanipulation;

Chemtrails mörkar solen över Rejmyre;

Morgellons biologisk krigföring mot oss alla;

Vattentät teknisk bevisning att chemtrails finns;

US-Airforce Academy Chemtrail Manual;

Chemtrails vållar sjukdomar i Sverige;

Chemtrails övertygade Anne Heche och Hollywood: "Toxic Skies";

Grattis Pernilla Hagberg till fin och modig hemsida: sanningaromvarlden.org;

Chemtrails viktigt steg mot sterila och robotiserade människor

 

Soros stal The Human Genome Project från skattebetalarna

2014-12-14 22:14

De som inte hade tid att lyssna på Dr. Len Horowitz' två föreläsningar under inslaget igår, skall uppmärksammas på att han avslöjade fr.o.m. 3. timmen, minut 13 (3:13:45), att gänget runt George Soros stal The Human Genome Project från skattebetalarna genom en privatisering utan att betala de närmare 10 miljarder USD som projektet hade kostat. Sedan tog de patent på våra kroppar. Säkert missbruks denna DNA-information också för mind control, då tillgång till offrets DNA räcker, för att fjärrstyra hela människan, inklusive tankarna, beslut och minnen.

källa

In the book DNA: Pirates of the Sacred Spiral Dr. Leonard Horowitz thoroughly exposes the global criminal elite that pirated The Human Genome Project two weeks prior to its completion and intended benefit to public health and societal enrichment. Instead of blessing university professors that labored tirelessly for decades on this project, or the taxpaying public that largely funded this work, George Soros and a cadre of evil scientists and drug industrialists stole the entire project. They privatized it, patented every potentially lucrative genetic sequence, and are now in the business of altering, possibly forever, the genetics of life humans, joining myriad other species, in the real risk of likely extinction.

Se även på White TV: Dr. Len Horowitz om DNA-antennen, helig geometri och frekvenser som Solfeggio + anthrax;

Scalar Waves used in Mind Control;

Prof. Meyl detected DNA-Wave and Scalar Wave Biology;

528 Hz kärlekens frekvens;

Google och YouTube censur mot Ebola avslöjanden från Dr. Horowitz;

Ebola är ett amerikanskt biovapen;

Liberia anklagar USA att ha tillverkat Ebola och så blir det när du ringer polisen i USA;

AIDS är ett amerikanskt biovapen;

Kvantfysik är nonsens och mörk energi finns inte;

Junk DNA no Junk at All!;

USA ondskans supermakt: 50 skrämmande skäl;

 

Dr. Len Horowitz om DNA-antennen, helig geometri och frekvenser som Solfeggio + anthrax

2014-12-13 19:08

källa

Dr. Leonard Horowitz är USA:s bästa läkare. Han har skrivit många mycket läsvärda böcker och avslöjat att AIDS och Ebola är biovapen made in USA. Nedan ger han en utmärkt föreläsning om hur vår kropp fungerar, att vår DNA och hemoglobinet i de röda blodkropparna är antenner för skalärvågor, som kan sända och ta emot information och fri energi. Han kallar vår DNA antennen till GUD.

Han kände då (2005) inte till begreppet skalärvågor och talar därför om ljudvågor. Detta är nära, då även ljudvågor kan klassas som skalärvågor, eftersom de är longitudinella vågor. Ljudvågor transporterar luftmolekyler och är mycket långsamma. Kroppens kommunikation sker med magnetiska skalärvågor som utbreder sig snabbare än ljuset med neutriner, som Horowitz kallar för phonons. När skalärvågor har samma hastighet som ljuset transporterar de fotoner.

Här ser vi hur viktigt Prof. Konstantin Meyls forskning är, att han lär oss den grundläggande fysiken för att kunna förstå livet och för att kunna kommunicera enkelt om det. Med begreppet phonons kan ingen göra något, bortsett från dårarna som tror på kvantfysiken, men neutriner känner vi till från den vanliga fysiken (Wolfgang Pauli fick nobelpriset 1945 för deras upptäckt).

Därför är det missvisande av Horowitz när han säger att vår DNA arbetar med fotoner. Han refererar även till elektromagnetiska vågor, som inte används av vår kropp för (cell)kommunikationen. Vår kropp har inga antenner för elektromagnetiska vågor, men för skalärvågor.

Det är dock mycket framsynt av Horowitz, att han ofta relaterar till Nikola Teslas forskning. Meyl har ju vidareutvecklat denna.

Horowitz pekar på att Kissinger är lika med 666 enligt den alfanumeriska koden, där varje bokstav motsvarar en siffra och där det enbart finns siffrorna 1 till 9, vilket motsvarar universums totala antal av siffror.

Horowitz vill gärna samla 144 000 människor till en stor kör som sjunger befriande visor. Förmodligen behövs så många människor enligt den 100.-apans-princip.

Han berättar i den andra föreläsningen hur han tipsade FBI om en stor fara för en anthrax-attack i USA en vecka innan det blev känd, strax efter 9/11. FBI vägrade att ta emot hans bevisning och varning. Tvärtom, långt senare besökte FBI Horowitz för att anklaga honom att ligga bakom de anthrax-brev som skickades ut i USA och som mördade flera.

Han kallar det amerikanska hälsodepartementet Centers for Disease Control CDC för Centers for Disease Creation.

Han anser att samtliga autoimmunsjukdomar har vållats av vaccineringar.

Se även på White TV: Prof. Meyl detected DNA-Wave and Scalar Wave Biology;

528 Hz kärlekens frekvens;

Google och YouTube censur mot Ebola avslöjanden från Dr. Horowitz;

Ebola är ett amerikanskt biovapen;

Liberia anklagar USA att ha tillverkat Ebola och så blir det när du ringer polisen i USA;

AIDS är ett amerikanskt biovapen;

Kvantfysik är nonsens och mörk energi finns inte;

Junk DNA no Junk at All!;

USA ondskans supermakt: 50 skrämmande skäl;

 

Dr. Gennady Shipov förklarar fri energi, torsionsfält, vacuum och tröghetskraft

2014-12-11 22:09

källa; Dr. Gennady Shipov forskar i fri energy, virvlar och nya raketmotorer

Dr. Gennady Shipov är en mycket välmeriterad rysk fysiker som har forskat länge i torsionsfält, virvelfält. Han verkar mena med det skalärvågor och deras existens i eterfältet. Skalärvågor rör sig nämligen som virvlar genom vårt universum. Det är synt att han inte använder dessa begrepp. Det är också synt att han fokuserar mest på Einstein och inte så mycket på Nikola Tesla. Om Prof. Konstantin Meyls forskning nämner han inget heller, vilket också är tråkigt. Dessutom talar han dålig engelska och är ingen bra pedagog. Men han kommer med intressanta praktiska forskningsresultat.

Han har förmodligen inte upptäckt att alla virvlar/torsioner består egentligen av två virvlar, en som expanderar och en som gör raka motsatsen. Samspelet mellan dessa två virvlar ger virveln des form. Prof. Konstantin Meyl har upptäckt detta fenomen och kallar den andra, den okända virveln, för potentialvirvel, potential vortex, vilket bara det gör honom till en brännhet kandidat för nobelpriset i fysik.

Shipov påstår att han hittat den enande fältteorin, vilket är mycket möjligt, då han övertygande säger att en sådan formel måste utgå från vacuum, vilket är samma som eterfältet. Meyl har också hittat den enande fysikteorin, unified field theory. Jag vet inte vem som var först och om Shipovs är korrekt.

Shipov kommer med mycket spännande idéer om nya flygplans- eller raketmotorer: "Changing rotation inside a mass makes it possible to change its inertial properties. It is the equation for a jet motion without rejection of any mass.”

"In Russia generators of electro-torsion fields are created. The truth is that in

any advertising in Moscow concerning these generators, I did not see anything that would confuse you. Such generators are used for scientific purposes and in torsion technologies. Now in Russia six kinds of torsion technologies are under development:

1.

Torsion transport

2.

Torsion metrology

3.

Torsion power

4.

Torsion communication

5.

Torsion medicine.

6.

Torsion methods in agriculture

 

I think that in America there also are torsion generators, for example generator of Hutchinson. Unfortunately, the absence in America of theoretical research in this direction acts like a strong brake holding back the development of Torsion Physics."

 

Om man byter ordet torsion mot skalärvåg är vi inne i Teslas och Meyls värld och forskning. Shipov borde ha nämnt HAARP i USA också.

 

På frågan om han känner till N. A. Kosyrevs forskning om strålning från stjärnor som är snabbare än ljuset svarar Shipov: " Yes, I know about Kosyrev’s works in which he has found the radiation going from

stars with speeds of more than speed of light. As difficult as this seems, these experiments have been repeated in Novosibirsk by academician Lavrentiev with some of his employees and in Ukraine by doctor Pugach. They have confirmed the existence of superlight signals from stars. I think that this is a torsion signal, but for the final answer suggests that additional research is necessary." (Att Tesla redan upptäckt denna strålning känner han förmodligen inte till.)


Kompletterande forskning behövs inte. Den har Tesla och Meyl redan gjort och funnit att denna strålning från andra stjärnor kommer i form av skalärvågor, som färdas som virvlar snabbare än ljuset med neutriner som beståndsdelar. De är en aspekt av den fria energin. Synt att Shipov inte känner till Meyls och Teslas forskning.

 

Shipov har dessutom helt fel, när han i slutet av intervjun påstår, att torsionsfältet inte innehåller energi utan enbart information. Det är ju just den springande punkten att virvelfältet har ett överflöde av fri energi i form av neutriner. De har han inte heller upptäckt i torsionsfältet.

 

Se även på White TV: Etern även bekräftat av Einstein;

 

Prof. Konstantin Meyl the New Tesla;

 

Prof. Meyl detected DNA-Wave and Scalar Wave Biology;

 

Prof. Meyl: Free Neutrino Energy in the whole Universe;

 

Technical proof: Scalar Waves exist;

 

Growing Earth Part 2: physical explanation of free energy;

 

 

Siar Leif GW Persson om den politiska framtiden med mind control?

2014-12-10 22:05

Den 10 januari 2004 skedde fruktansvärda brott i Knutby inte långt från Uppsala, som hela Sverige minns. Det kallas för Knutbydramat. Jag fick kort därefter tipset av en agent från den svenska militära underrättelsetjänsten MUST, att Leif GW Persson hade bott i Knutby en längre tid, men flyttat därifrån väldigt kort före mordet och mordförsöket genom barnflickan. Leif GW bekräftar detta i filmen nedan på minut 24:28, men han gillar inte att bli konfronterat med detta.

"I polisförhören har den 26-åriga barnflickan avslöjat sitt motiv.

- En inre röst sade åt mig att skjuta dem, har hon sagt.

Hon hörde rösten i flera veckor. Sedan lånade hon sin pappas bil, tog med en revolver och körde till den lilla byn." skrev bl a AB.

källa

Alla som forskat litet i mind control, tankekontroll, vet då direkt att barnflickan var oskyldig. Hon föll offer för den hemska mind control teknologin, som utvecklats i Sverige sedan 1940-talet. Bara USA och Ryssland kommit längre i att behärska och sprida denna teknologi.

Att placera röster i folks huvud som kommenterar vad de ser och tänker är en klassiker. Dessa röster kan även ge kommandon som ofta är svåra att motstå. Man kallar det för voice to skull eller V2K.

Sedan detta MUST-tips har jag haft misstanken, att Leif GW Persson sitter ganska högt i mind control pyramiden, att han hade någonting att göra med mind control fältförsöket i Knutby.

Avslöjande är också att Leif GW Persson i Veckans Brott nedan inte nämner ett knyst om rösterna som barnflickan angav att höra.

Att Knutbybrotten vållats genom mind control står utom all rimligt tvivel. Barnflickan var inte den typen att begå kallblodiga mord och mordförsök. Hon var inte den typen som åker till kriminella kretsar i Stockholm för att fixa en pistol. Trosförsamlingar är fredliga människor men attackeras gärna av säkerhetstjänsterna med mind control som i Waco t.ex.

Förmodligen är pastorn Helge Fossmo också helt oskyldig som offer för tankekontroll. Hans advokat har gjort ett bristfälligt jobb i Fossmos försvar. Han anser att någon annan ligger bakom mordet och har helt rätt: i Sverige är det KI (Solna) i samarbete med FOI och mycket kända professorer som kontrollerar och utvecklar hjärnkontrolltekniken. Då är det naturligtvis bara en slump att Leif GW Persson nuförtiden bor i Solna. Mijailo Mijailovic och Magnus Olsson gjorde det också!

Knutby aktionen utfördes av djävulska krafter för att visa allmänheten att bara tokstollar och kriminella tror på GUD och för att träna mind control tekniken. Camilla Kvartoft är också inne på hjärntvätt, vilket betyder mind control på svenska, på min 29:30 i filmen.

Leif GW Perssons Knutbybakgrund är viktigt för att förstå varför han skröt i gårdagens Veckans Brott med att han hade rätt i sin valprognos den 10 augusti 2014. Prognosen är skrämmande bra, framförallt att han förutsåg nyval redan efter nyår.

Hur kunde Leif GW Persson sia så träffsäkert om framtiden i en så knepig fråga, där ingen publicerad opinionsmätning hade rätt?

Så här förklarar polisprofessorn det: "Det handlar verkligen inte om några vanliga kannstöperier av det där slaget som vi dagligen möter inom den politiska praktiken. Tvärtom så vilar min information på en gediget saklig grund. Härom natten – mitt i mellan dröm och dvala – fick jag nämligen ett varsel från den andra sidan som var både övergripande och detaljerat. "

Detta är höjden av falskhet och hyckleri. Från andra inslag i Veckans Brott vet vi att Leif GW föraktar och nedvärderar poliser som vänder sig till ett medium för att klara upp brott. Trots att det finns tonvis med bevis att många media runtom i välden lyckades hjälpa polisen framgångsrikt att lösa brott genom att vända sig till den andra sidan, kritiserar Persson alla poliser som söker hjälp den vägen osmakligt hård.

Redan titeln på Leif GW Perssons valprognos i Expressen 2014-08-10 avslöjar att han haft konkreta fakta att gå efter:

Trött på valet? Jag vet hur det gick

Den enda vettiga förklaringen till Perssons synskhet är mind control teknologin. Med den kan man inte bara styra oskyldiga människor som Mijailo Mijailovic eller barnflickan i Knutby utan även avlyssna och spela in tankarna från människor. Eftersom vi har många anledningar att utgå ifrån att de flesta i Sverige är redan under mind control utan att de vet om det, så är det lätt för de övervakande datorerna (human brain machine interface BMI) att göra en opinionsundersökning direkt i folks hjärnor. Pålitligare siffror kan konspiratörerna inte få.

Det är ingen slump att detta också publiceras i Expressen, som är Säpos husorgan. Säkerhetstjänster som Säpo basar över mind control tekniken.

Leif GW Perssons kvalitet som pålitligt politiskt orakel kan alltså enklast förklaras med att han misstänks vara djupt insyltat i den människoföraktande mind control teknologin.

Se även på White TV: Knutby Mind Control Centrum;

Leif GW Persson blåljuger om Kennedymordet-är han agent för främmande makt?

Leif GW Persson mörklägger igen: Anna Lindh-mordet;

Leif GW Persson en av många Palme-mörkläggare;

Röster i huvudet är ingen psykisk sjukdom utan militärens mikrovågor eller ultraljud;

Waco Mind Control operation by super criminal organisation: FBI;

TI Magnus Olsson slår tillbaka med Mind Control föredrag del3;

Hjärnans Frihet: Enkla Mind Control Bevis;

Edward Snowdens jultal på Channel 4 om tankeinspelning;