Visar alla artiklar i Praktiska konspirationer

Även den dummaste har nu förstått att 9/11 och Boston var en konspiration

2013-04-30 23:10

 

Mind Control targeted individual Berk BAS from Turkey 17.4.13

2013-04-17 21:58

Källa: http://targetedindividualscanada.wordpress.com/2011/11/14/voice-to-skull/

Almost everyday some new victim of mind control contacts me, Henning Witte, from all over the world, Israel, China, Mexico, Germany and now even Turkey. They complain about hearing voices in their skull (V2K), making nasty comments on them and their thoughts, which they can read easily. This electronic harassment is often combined by organized gang stalking and inflicting pain on every part of the targeted individuals (ti) body.
Listen to this interesting interview, which I, Henning Witte from White TV made with Berk BAS 17th April 2013

 

Mind Control targeted individual Berk BAS from Turkey 17.4.13 from Henning Witte on Vimeo.

 

Framtidens mobiltelefon sänder med skalärvågor utan batteri

2013-04-15 20:32

Den som har följd Professor Konstantin Meyls forskning ang. skalärvågor förstår snabbt, att skalärvågor är mycket bättre lämpade för mobiltelefonin än dagens transversala, elektromagnetiska vågor. I första filmen nedan, som egentligen är del 2 i YouTube filmserien från 2004, ser man tydligt att en skalärvåg är mycket bättre lämpat för mobiltelefonin än en elektromagnetisk Hertz-våg. Skalärvågen är en longitudinell våg som bara breder ut sig mellan sändaren och mottagaren. Den transversala. elektromagnetiska vågen som dagens mobilteknologi använder sig av, går åt alla håll och stör på så sätt många icke i samtalet deltagande människor genom elektrosmog, som vållar cancer, ADHD, Downs syndromet, bidöd och annat elände. Det är framförallt den okontrollerade skalärvågsandelen runt antennen och sändningsmasten som vållar så stora hälsorisker även hos mottagaren av mobilsamtalet.

Källa longitudinell våg som är utmärkt lämpad för direkt kommunikation mellan sändaren och mobilmottagaren, precis som en ljudvåg

Dessutom blir den elektromagnetiska vågen allt svagare ju längre man kommer ifrån den, den försvagas exponentiellt med faktor 2 för distansen. En longitudinell skalärvåg försvagas inte ett dyft, tvärtom det kommer ofta fram mer energi än vad sändaren skickade iväg, s.k. overunity effekt eller fri energi, då skalärvågen kan samla in neutrinos på vägen till mottagaren.

Källa transversal våg som utbreder sig åt alla håll och når även sådana som inte vill bli nått

Eftersom dagens elektromagnetiska mobiltelefonvågor tränger sig in och på alla i sin omgivning och skalärvågsandelen runt antennen också sprids åt alla håll (bruset) är den inte bara en stor hälsofara (folk blir ofruktbara) utan går även utmärkt att använda för big brother att avlyssna och inspela telefonsamtal samt utöva mind control mot en grupp människor eller mottagaren av mobilsamtalet.

Då en longitudinell våg inte har öppna fältlinjer i jämförelse med Hertzbrodern lämpar den sig föga för att avlyssna telefonsamtal. Även på den punkten är den mobila skalärvågs-teknologin alltså överlägsen dagens lösning.

Källa En longitudinell våg fortplantar sig med varierande hastigheter, ofta snabbare än c

Eftersom den longitudinella skalärvågen inte utbreder sig konstant med ljusets hastighet (c) utan varierar kraftigt i sin hastighet under resans gång (då ofta snabbare än ljuset, men alltså inte konstant), kan både våglängden och frekvensen användas för modulation/informationsöverföring (och förmodligen dessutom hastigheten). Skalärvågen ger alltså minst en dimension mer i informationsöverföring (parallell) som därför kan skicka holografiska bilder i 3D och färg, precis som vår hjärna gör, när den minns en trevlig scen från förra semestern. Inte tappar vi några pixlar på de bilder vi minns? CIA använder sig redan av en sådan teknologi.

Till slut ytterligare en jättefördel med att driva mobiltelefoner med skalärvågor: mobilen behöver inga batterier längre då energin kommer genom luften tillsammans med och insamlat av skalärvågen.

För att inte glömma mobiltelefonbolaget L. M. Ericsson som då får anledning att bygga om sändningsmasterna i hela världen för att anpassa dem till skalärvågstekniken. Vilket uppsving för Sverige när Ericsson kan börja nyanställa igen.

I Tyskland har några redan byggt en mobiltelefon på skalärvågor för över 10 år sedan. Det gick utmärkt att ringa från Berlin till Australien, då skalärvågorna bekvämt passerar hela jordkroppen (neutrinos). Tyskarna blev dock väldigt häpna när de upptäckte, att flera frekvenser redan var upptagna.....

Se även White TV:s inslag: Kvantfysik är nonsens och mörk energi finns inte, som är ett slags pedagogisk fundament för det här inslaget och de tre banbrytande intervjuerna med Konstantin Meyl:

1. Prof. Konstantin Meyl the New Tesla

2. Prof. Meyl detected DNA-Wave and Scalar Wave Biology,

3. Prof. Meyl: Free Neutrino Energy in the whole Universe

 

Kvantfysik är nonsens och mörk energi finns inte

2013-04-13 16:02

Redan i slutet på 1800-talet upptäckte Tesla den elektriska skalärvågen, medan Professor Meyl ca. 100 år senare upptäckte dess magnetiska motsvarighet.

Nikola Tesla (kroatisk-amerikansk uppfinnare, 1856-1943), var dåtidens största snille och den stora innovatören bakom teknik som tex. växelström och radio. Efter att Tesla tagit fram en teknik för att nyttja fri energi från etern, utgjorde detta ett stort hot mot den tidens 'big energy' och då främst oljebranschen. Banksters med J.P. Morgan i spetsen, såg därför till att krossa honom. Idag har prof. Konstantin Meyl, från Schwarzwald i Tyskland, tagit över stafettpinnen. Genom nya vetenskapligt-fysikaliska bevis, inklusive en generell fältteori, har Meyl inte bara lagt fram det teoretiskt-matematiska fundamentet för Teslas dåtida, mer praktiskt inriktade arbete, utan också väckt liv i Teslas idéer och fört dem vidare. Ingen har tidigare lyckats med detta och därför är professor Meyl väl värd ett nobelpris.

Vi är upplärda att det enbart existerar elektromagnetiska vågor (upptäckare Heinrich Hertz 1887) och vi har aldrig hört talas om, att det dessutom finns elektriska och magnetiska vågor, alltså tre olika vågtyper. Detta är resultatet av en gigantisk konspiration, som initierades genom att Oliver Heaviside och Josiah Willard Gibbs, vilka direkt efter James Clerk Maxwells död, förfalskade dennes vågekvation.  Denna, ursprungligen skriven i kvaternioner, förvanskades avseende skalärvågor genom att dessa gavs värdet noll. Argumentet var rejält primitivt - "att ingen dittills hade upptäckt en sådan våg". När Tesla kort därefter upptäckte den elektriska skalärvågen, var det redan för sent och de konspiratoriska krafterna inom fysiken, hade inte något intresse av att rätta till den förvanskning som skett av Maxwells mycket viktiga arbete.

Källa

När Konstantin Meyl, nu 100 år senare, för Teslas forskning vidare, har han lagt fram bevis för att materia har sitt ursprung i ett fält (den gamla eterteorin), vilket omkullkastar dagens kvantfysik så att den lämpligen kan förpassas till historiens sophög. Att vår kvantmekanik-teori har stora brister är lätt att upptäcka och allt fler vaknar upp och ifrågasätter kvantfysiken. Varje gång vetenskapsetablissemangets 'forskare' stöter på ett nytt problem, så lägger de fram nya icke-logiska teorier (postulat). Prof. Meyl behöver inte nyttja sådana oseriösa framställningar i sitt arbete, utan kan beräkna och bevisa existensen av alla elementarpartiklar. Lösningen ligger i att se dem som dubbelvirvlar i ett fält och inte som partiklar.

När forskarna sedan, inklusive Tesla och Meyl, upptäckt att neutrinos är snabbare än ljuset, och att detta bevisar att kvantfysiken inte stämmer,  så måste sanningsverktygen åter plockas fram och med hjälp av de sedvanliga nyttiga idioterna inom media, kan de 'otäcka' rönen motarbetas. Einsteins lögnaktiga fysik-teorier ges genom detta ytterligare en nådatid.

Även den sent uppkomna (1998) icke-logiska teorin, om att det existerar mörk energi och materia i rymden, är ren nonsens. Professor Meyl däremot förklarar i en elegant teori universums uppbyggnad utan hjälp av mörk energi. Detta genom att utgå från ursprungsfältet och himlakropparnas informationsutbyte, vilka nyttjar skalärvågor för sin neutrino-transport.

 

Power Engineering Scalar Field Theory - Faraday vs. Maxwell and Demonstration of Longitudinal Wave Transmission from Harish Singh on Vimeo.

 

US-Marine flyttar HAARP-Platform SBX-1 till Korea: jordbävning?

2013-04-11 20:29

Den svenskt tillverkade HAARP-plattformen SBX-1 flyttas nu av den amerikanska marinen till Korea. Den är en mobil antenn-enhet som kan komplettera de landbaserade antennskogar som HAARP har över hela världen, i synnerhet i Norge och Sverige, EISCAT, Kiruna. Även hela Småland har blivit en antenn-skog efter den HAARP inducerade stormen Gudrun 2005. Skogen är en del av LOIS systemet.

Källa: http://uuaaradio.blogspot.se/2007/10/star-wars-har-tagits-i-bruk-men-r-det.html

Skall det nu bli en jordbävning nära Nordkoreas atomanläggningar? Som i Iran nyligen?

 

Titta även på tidigare inslag från White TV ang. HAARP: HAARP har Plasma-Kikarsikte, Planeten Jord missbruks som vapen, HAARP Magnetometern bevisar japanska tsunami massmordet, NASA data bekräftar att HAARP utlöste Japan tsunamin, Ryska Väder-vapen, Jordbävning på 10km djup = Indikation på HAARP, US-försvarsminister medger vädervapen, Hillary Clinton kontrollerar EISCAT i Tromsø, Tjernobylkatastrofen orsakades av USA, HAARP terroriserar Kina-Sverige medskyldig?, Sveriges delaktighet i amerikanska HAARP, Chemtrails, Morgellons och HAARP skall avla den nya robotmänniskan, Irans jordbävningar orsakade av HAARP - Sverige medskyldig?, Iran anklagar Väst för Väderkrig - Sverige medskyldig!, HAARP och chemtrails orsakade Frankenstorm Sandy, HAARP terroriserar Kina med jordbävningar-Sverige medskyldig?, Sveriges delaktighet i det Amerikanska Vädervapnet HAARP, HAARP mörkläggare erkänner vädermanipulation, Iran jordbävning 10 km djup, HAARP?,