Visar alla artiklar i Praktiska konspirationer

US-Airforce Academy Chemtrail Manual

2013-04-05 00:02

Nu har det dykt upp en manual från det amerikanska flygvapnet som har titeln: "Chemtrails"

Källa, där pdf-dokumentet kan laddas ner

I manualen är det en rad kemiska övningar och anvisningar för acid rain, syre regn. Det verkar dock inte finnas några anvisningar för piloterna, hur de rent tekniskt skall spreja.

 

 

Geoengineering bakom den extremt kalla vintern?

2013-04-04 21:46

Den 27 mars 2013 rapporterade DailyMail online: "Jet stream has been pushed to unusually southerly location" och har dessutom splittats i två delar.

Källa Jetströmmen har delat sig och täcker nu norra Storbritannien och södra delen av Medelhavet. Högtryck blockerar flytt av vindbältena, vilket innebär att vädersituationen inte kan ändras.

Den som känner till massförstörelse-vädervapnet HAARP vet, att de förövare som nyttjar detta vapen, gärna använder sig av tricket, att splitta upp jetströmmen, se första filmen nedan. Tyvärr har White TV inte kunnat hitta bevis på nätet, för hur HAARP under vintern 2013 har nyttjats avseende detta.
Ändock pekar många indicier på att HAARP ligger bakom, men
så länge systemets nyttjande är hemligt, så måste vi vända på bevisbördan. Det åligger därför den amerikanska militären, som driver och kontrollerar HAARP, att lägga fram bevis för att de inte manipulerat denna vinters väder. Se här andra Internet-portaler som också utpekar HAARP och USA som skyldigt.

Kylan och enformigheten i vädret har slagit rekord under mars 2013. Jordbruket i hela Europa påverkas negativt med stigande livsmedelspriser som följd. I USA finns en rad kriminella drakar som spekulerar i matpriser och på så sätt driver upp matpriserna världen över på ett konstgjort och vidrigt sätt. De har samarbete med HAARP-ledningen. Folk svälter ihjäl en masse medans finanshajarna fyller sina fickor med ännu mera blodspengar, se den tredje filmen nedan.
Chemtrails kan också ha bidragit till det sjuka vintervädret. Alla dessa hemska hemliga verktyg sammanfattas under begreppet geoengineering, se andra filmen, som är viktigast!Ryssland har drabbats extra hård av snö denna vinter, se den fjärde filmen nedan, vilken också indikerar att USA har manipulerat vårt vinterväder. Att de nyttjade HAARP i somras, för att torrlägga södra Iran, råder det inga tvivel om, vilket White TV rapporterade om.

Även Pakistan Daily kommer till samma resultat. De anger att HAARP-anläggningen i Norge, EISCAT, skall ha punkterat termosfären, den yttersta delen av jordens atmosfär.

Se även White TV:s inslag om morgellons i samband med chemtrails, chemtrails och den praktiska Monsanto-konspirationen, meteorologer borde känna till chemtrails, Congressman Dennis Kucinich erkänner chemtrails officiellt, chemtrails en stor okänd fara, jetplan stänger av sin chemtrail, och den viktiga intervjun med Pernilla Hagberg (MP) från Vingåker, Chemtrails viktigt steg mot sterila och robotiserade människor; Chemtrails övertygade Anne Heche och Hollywood,

Se och läs även: http://www.infowars.com/iran-accuses-u-s-of-using-weather-weapons/

Titta även på tidigare inslag från White TV ang. HAARP: HAARP har Plasma-Kikarsikte, Planeten Jord missbruks som vapen, HAARP Magnetometern bevisar japanska tsunami massmordet, NASA data bekräftar att HAARP utlöste Japan tsunamin, Ryska Väder-vapen, Jordbävning på 10km djup = Indikation på HAARP, US-försvarsminister medger vädervapen, Hillary Clinton kontrollerar EISCAT i Tromsø, Tjernobylkatastrofen orsakades av USA, HAARP terroriserar Kina-Sverige medskyldig?, Sveriges delaktighet i amerikanska HAARP, Chemtrails vållar sjukdomar i Sverige,


 

Manifestation mot Mind Control i Bryssel

2013-03-24 23:07

Kunskapen om Mind Control sprider sig. Nu även till Bryssels gator den gångna veckan:

 

 

Barn skall inte utsättas för Wi-Fi/WLAN. De kan bli ofruktbara

2013-03-23 22:05

Whistleblower och MI5 agent Dr. Barrie Trower har predikat sedan länge, att barn inte skall utsättas för Wi-Fi/WLAN/trådlös Internet och strålning från mobiltelefoner. Flickor kan bli ofruktbara redan som barn, då deras ägg förstörs. Inom tre generationer kommer de flesta att ha problem att få barn, säger experten Trower.

Se här en engelsk kort film som presenterar vettiga argument.

Filmen var svårt att inbädda: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=LiO7ofDGoD8

 

MI5 agent Dr. Barrie Trower: dangerous radiation everywhere from Henning Witte on Vimeo.

 

Mind Control via elnätet

2013-03-20 22:11

Vissa mind control experter anser, att även elledningarna kan missbrukas för hjärnkontroll. I Jeff Renses intervju med Dr. Pat Flanagan nedan påstår denne expert att man kan låta en speciell våg rida på växelströmmen, den s.k. lilly-vågen. Den skall ge möjlighet till fjärrstyrning av hjärnan. Många mind control offer, targeted individuals, har bekräftat detta för mig. Tekniska bevis har dock aldrig kunnat presenteras.

Antingen är Dr. John C. Lillys lilly-våg en helt egen vågart för sig, eller så är det enbart ett annat namn för skalär-vågorna, som White TV tittare redan är förtrogna med. Jag tror det senare eftersom en våg som skall kunna ändra och kontrollera våra tankar, mind control, måste anpassa sig till människans biologi. Vår kropp är en avancerad biodator och vi vet att den arbetar med skalär-vågor, en mycket viktig och hemlighållen del av fysikvetenskapen.

Källa

Till detta ämne hör även de nya elmätarna, som den svenska staten har tvingat alla att installera. Även dessa smart meters misstänks ingå i mass mind control projekt. De sänder med små sim-kort in i mobilnätet. Där vet vi att bruset i mobilteknologin missbruks till mind control. Bruset är inget annat än skalärvågor. Både sändningsmasterna och själva mobiltelefonen missbrukas alltså i hemlighet för att fjärrstyra våra tankar. Blir det därför så många konstiga resultat i Eurovision Song Contest?

Titta även på Jesse Venturas mycket sevärda dokumentär.