Visar alla artiklar i Reinkarnation mot rasism > Karmalagen

Maria Rashidi har rätt: "feminist"regeringen finansierar jihadister, Bah Kuhnke dålig karma

2018-03-15 21:31

källa; Sverige kunde inte skydda Maria Rashidi från sin iranska make att kasta saltsyra i hennes ansikte

Idag hade Aftonbladet en modig debattartikel från Maria Rashidi. Hon blev litet känt för sitt hemska öde. Då hon begärde skilsmässa från sin iranska man i Sverige i mitten på 1990-talet anlitade han en annan iranier som kastade saltsyra i hennes ansikte så att hon fick opereras minst 80 gånger. Hon fick erfara vad fanatiska muslimer är kapabla till. Den svenska polisen släppte båda gärningsmännen efter gripandet så att de kunde rymma till Iran!

De ställdes aldrig inför rätta i svinstian Sverige.

Demokratiminister Alice Bah Kuhnke blundar för hets mot folkgrupp och stöd till jihadister

"Gång på gång kommer avslöjanden om att vissa moskéer ägnar sig åt att stödja jihadister och sprida förakt mot kvinnor. ......

både utländska och inhemska hatpredikanter kör sina föreläsningsturnéer i svenska moskéer. Det är fritt fram för hets mot folkgrupp, mot homosexuella och kvinnor vilka ska beslöjas och oskuldskontrolleras. Det pågår en bred kamp mot demokratin och kvinnors rättigheter med stöd av skattepengar ....

Zakine Madon skriver att barn i Mevlana-moskén i Rinkeby har fått be för de turkiska styrkornas seger som krigar mot kurderna. Den turkiska presidenten Erdogan verkar styra vissa moskéer i Sverige.

Vår feministiska utrikesminister kommenterar inte heller när Erdogan basunerar ut att ”jämställdhet är mot naturen” och håller tyst även när kvinnor som tar av sina slöjor fängslas i Iran. Den feministiska regeringen vänder bort blicken när brott begås i namn av kultur och religion. "

Det är Alice Bahr Kuhnkes departement som finansierar sådana moskéer.

Maria Rashidi skriver vidare: "Och den andra frågan, borde inte dessa medeltida gruppers ledare i dessa moskéer som i dag uppbär statsbidrag avkrävas ansvar för hets mot folkgrupp, krigspropaganda och stöd för terrorverksamhet?

När pastorn Åke Green hetsade mot homosexuella ställdes han inför rätta. Han var svensk. Men gömmer man sig bakom den ”mångkulturella” fasaden så går det bra med hets mot folkgrupp och ren könsrasism."

När det gäller jihadister ser det korrupta svenka åklageriet genom fingrarna men mot folk som blivit överfallen av kriminella invandrare från Menaländerna och som protesterar därefter på FB mot Sveriges skandalösa migrationspolitik, blir det husrannsakan, sex polisförhör och åtal med krav på fängelse för "hets" mot folkgrupp.

"När makthavarna inte lyssnar måste jag fråga var de tunga journalisterna finns som kräver att en demokratiminister som skickar pengar till krigshetsare och kvinnohatare bör avgå?

I en demokrati får man säga vad man vill – men att stödja jihadanhängare och kvinnohatare med skattepengar är ändå att gå för långt. Särskilt för en regering som är så förtjust i att kalla sig för ”feministisk”."

avslutar Maria Rashidi sitt debattinlägg på AB idag. Hon har så rätt!

Alice Bah Kuhnke har lastat mycket dålig kharma på sig.

 

Så här fungerar karma/kamma-lagen

2013-11-08 20:49

Igår förklarade White TV hur placeboeffekten kan bäst förklaras med magnetiska skalärvågor. Att placeboeffekten inte ger en reaktion hos alla beror ibland på karmalagen. Därför kan det vara på tiden att även förklara hur karmalagen fungerar.

källa

Ordet karma kommer från sanskrit och betyder handling. Karmalagen syftar till handlingarnas konsekvenser. Karmalagen förklarar i första hand tankarnas konsekvenser, de tankar som ligger bakom en handling. Varje tanke sätter en orsak som i sin tur medför en verkan. Detta motsvarar tredje Newtonlagen: lagen om verkan och återverkan; actio=reactio.

Om jag omedvetet eller utan avsikt/vårdslöshet skadar någon, som t.ex. springer plötsligt och oaktsamt framför min bil, så medför denna handling ingen karmisk konsekvens. Men om jag har uppsåt att döda eller skada någon och missar så att offret inte märker något, så medför denna kriminella tanke ändå negativ karma, negativa konsekvenser.

Det spelar ingen roll om denna någon är en människa eller ett djur. Så ägare av hönskoncentrationsläger eller jägare drar ofta på sig dålig karma.

Då det är tanken som räknas kan vi förklara karma med magnetiska skalärvågor, då vi numera vet från tankekontrollforskningen att tankar använder sig av magnetiska skalärvågor för att transportera information och energi, ofta snabbare än ljusets hastighet med räckvidder genom hela universum. Tankar knyts alltså till fysikens lagar som reglerar vågorna (interferens och resonans) och här kommer även den tredje Newtonlagen in i bilden.

Tankarna underkastas fysikens lagar vilka tillhör naturlagarna. Därför är även karmalagen en naturlag.

Om en tanke vållar en handling så medför det konsekvenser som motsvarar handlingen. Naturlagar innehåller ingen moral, de är neutrala verktyg. Gör du någonting bra så träder du i resonans med något bra i motsvarande mån. Detsamma gäller negativa handlingar. På så sätt använder Gud en naturlag för att man lär sig ta konsekvenserna av sina handlingar. Detta uppfattas ofta som straff vid negativa tankekonsekvenser, men egentligen är det enbart en följd av ditt agerande enligt fysikens lagar. Du, och inte någon annan, straffar dig själv. Detta menar den kristna kyrkan med helvete och himmel. Detta menas med attraktionslagen (läs Rhonda Byrnes berömda bok The Secret, som heter Hemligheten i den svenska utgåvan)

I och med att de djävulska bakgrundsmakterna har hemlighållit skalärvågorna i över 100 år, har jorden inte haft tillgång till den viktigaste delen av fysiken och därmed missat en viktig pusselbit att förklara hur livet och karmalagen fungerar (plus mycket annat, som fri energi t.ex.).

En annan central och medveten mörkläggning har skett med kunskapen om reinkarnation. Den kristna kyrkan kastade ut läran om reinkarnation vid koncilen i Konstantinopel år 553. Redan då hade de djävulska krafterna lyckats ta makten över den katolska kyrkan. Det är nämligen ofta så att en tanke/handling vållar en reaktion som senare inte passar in i frekvensmönstret under det pågående livet. Den lagras då i den odödliga själens frekvensmönster och transporteras så med hela tiden. Men i en framtida reinkarnation kan mönstret passa in och resonans uppstå. Då slår karmalagen till och den som inte känner till den och att reinkarnation finns, kan då inte förklara, varför vederbörande plötsligt drabbas av någonting mycket negativt. Det kan gå flera hundra år och många inkarnationer mellan karmaorsak och karmaverkan. Glöm inte att du är själen och inte kroppen. Den är enbart en rymddräkt för själen att samla erfarenheter och gå i jordens själskola. Kroppen är enbart en avancerad biodator för själen.

Därför menar många att Gud inte finns eller att han är orättvis (teodicéproblemet). Utan de viktiga pusselbitarna karmalag och reinkarnation gör folk ofta felaktiga bedömningar om livets viktigaste frågor. Men Gud är inte orättvis. Karmalagen är raka motsatsen, bara att de djävulska krafterna har undanhållit oss den avgörande informationen om detta för att vi inte skall kunna förstå att Gud finns och att han är kärleksfull och rättvis. På så sätt ökar djävulen sin makt på ett skickligt sätt. Men hans tid är ute nu!