Placeboeffekten kan enklast förklaras med magnetiska skalärvågor

2013-11-07 22:02

SVT:s serie Vetenskapens Värld del 10 hade nyligen för en gångs skulle ett sevärt inslag om placebo. Det var modigt att ta upp ämnet, då det trampar på många ömma tår inom skolmedicinen. Inte enbart tabletter utan allt möjligt annat som amuletter, voodoo, pilgrimsfärder till franska Lourdes eller enbart bilden av en läkare kan utlösa helande eller skadande effekter hos många människor. Detta är vetenskapligt belagt sedan länge. (Att effekten inte funkar hos alla kan ha att göra med karma).

Att vetenskapen inte kan ge en vettig förklaring för placeboeffekten beror på att de sedan länge har vilseletts att tro, att enbart kemiska reaktioner kan åstadkomma förändringar i vår kropp. Från mind control forskningen vet vi dock att även fysiken kan orsaka ändringar med hjälp av enbart vågor, frekvensmönster.

Nyligen skrev White TV om homeopatiska läkemedel som inte heller arbetar med kemi utan fysik: "Den arbetar inte med molekyler utan med vågor, eftersom hela vårt universum är ett stort hologram uppbyggt av vågor, närmare bestämt skalärvågor. I den förtryckta fysiken kommer string-teorin närmast sanningen.

Att homeopatin arbetar med vågor betyder att den använder sig av resonanslagen. Kroppen är så intelligent, att den träder enbart i resonans med de vågor den behöver (bortsett från överstyrning med mind control teknologi). På så sett har homeopatiska medel sällan biverkningar och man kan inte ta för mycket. Själva vågeffekten åstadkoms med interferens. Om vågorna förstärker varandra kallas det för konstruktiv interferens och motsatsen, när de mer eller minde upphäver varandra, är destruktiv interferens.

Dumma läkare påstår att homeopati inte fungerar och är hokus pokus, därför att man inte kan bevisa kemiska reaktioner efter intag av homeopatiska läkemedel. Att medicin kan åstadkomma fysikaliska reaktioner enligt läran om vågor, tänker de inte på. Och de få som känner till det förföljs av journalister, Läkemedelsverket och Socialstyrelsen."

För att kunna förstå hur en placeboeffekt arbetar måste vi utgå från vad en tanke är, då det är uppenbart att det är tankarna som utlöser placebo- eller noceboreaktionen. Från tankekontrollforskningen vet vi nu, inte minst tack vare den svenska underrättelsetjänsten, att tankar använder en speciell typ av vågor för att transportera sin information: de över 100-år hemlighållna skalärvågor, som många också kallar för Teslavågor, då det var storsnillet Nikola Tesla som upptäckte de elektriska skalärvågorna för mer än 100 år sedan.

Den som återupptäckt Teslas forskning och spridit den till många universitet och andra i världen är professor Konstantin Meyl från Schwarzwald i Tyskland. Han är den förste och hittills ende som har vidareutvecklat Teslas forskning genom att upptäcka att det finns tre olika typer av vågor:

1. den elektromagnetiska som upptäcktes av Heinrich Hertz 1888 och som alla känner till från radio och tv;

2. den elektriska skalärvågen som Tesla upptäckte 1897, som kan transportera el genom luften och

3. den magnetiska skalärvågen, som Meyl upptäckte i slutet på 1990-talet, som används av tankarna och hela vår kropp för att transportera information och energi, i motsats tiil den elektromagnetiska vågen som enbart kan transportera information.

The distribution of the electric field (E) and of the magnetic flux density (B) in the double helix v=speed of the DNA wave (140,000 km/s) c=speed of light (= 300,000 km/s) (= speed of the vortex), se intervjun om de magnetiska skalärvågors arbete i den mänskliga kroppen här på White TV

Placebo- och noceboeffekten åstadkommes därför att våra tankar använder sig av en hemlighållen fysik: de magnetiska skalärvågorna. De färdas ofta snabbare än ljuset och kan genom konstruktiv och destruktiv interferens åstadkomma oväntat mycket i vår kropp. Nobelpristagaren Alexander Solzjenitsyn har i sin roman Cancerkliniken beskrivit hur han lyckades bota sig själv från cancer enbart genom meditation, med tankarnas kraft.

Den vågfysikaliska effekten av magnetiska skalärvågor löser alltså placebons gåtor!

Fördjupande info fås genom att klicka på de blå länkarna i texten och lyssna på White TV:s intervjuer med professor Meyl.

Se även: Skalärvågor kan döda cancerceller, sensationellt genombrott i cancerforskningen