Demokratisera Sveriges invandringspolitik!

2015-09-08 20:17

Majoriteten av det svenska folket klagar över invandringspolitiken. Den känns påtvingat av etablissemanget, av politiker, agenter och journalister. Man vågar inte klaga öppet över det, för då brännmärks man av presstitutes som rasist, vilket man inte vill vara och inte är.

Som vanligt är det kvinnor och barn som fått lida mest under Sveriges ansvarslösa invandringspolitik.

För många har förlorat sina jobb, sin hälsa, sin oskuld, sin utbildning eller sina anhörigas liv, där de ser ett tydligt samband mellan brist på pengar som går till invandrare och inte till dem som bott här länge och som byggde upp landet efter den hemska fattigdomen från tiden före andra världskriget. I dagens penningsystem finns bara begränsade finansiella resurser.

källa

Ingen skall kunna tvinga en kommun att ta in invandrare mot invånarnas vilja. Ju mer tvång som utövas inom invandringspolitiken, desto större blir de negativa känslorna mot invandrare, desto större blir uppsplittringen av samhället.

Invandrarbaroner som Bert Karlsson skall inte bli feta på överprisade invandrarkontrakt på samhällets bekostnad.

Sverige har världsrekord i att släppa in främmande per capita. Gränsen är nått för länge sedan!

Därför skall invandring inte längre ske genom tvång från ovan utan enbart genom frivilligt samarbete. Om någon ställer upp att låta invandrare bo hos sig och försörja dem, då skall de ha rätt att ta in vem som helst, utan att Migrationsverket eller andra myndigheter har att säga till någonting, med undantag av kriminella. Var och en ansvarar själv för de invandrare de vill ta in.

Därför bör staten och kommuner öppna kommunikationscenter, där invandrare presenteras på video innan de får komma in till Sverige, så att svenskarna kan titta själva och välja. Alternativt skall staten bjuda på resor till flyktinglägren utanför Sverige, så att de som vill hjälpa själva kan ta kontakt med sina framtida gäster. När personliga band uppstår under sådana möten och man ser eländet på plats, då ökar motivationen för det personliga engagemanget.

Att hjälpa och ta in flyktingar skall sponsras av staten med skattelättnader och eventuellt vissa bidrag under en övergångsperiod. Migrationsverket behövs enbart för att kontrollera att den svenska invandrarvärden har råd med sina gäster under de kommande tio år.

En integration av flyktingar kan enbart fungera, om folk är med och inte emot, som idag. De flesta svenskar är mycket snälla och godhjärtade människor i motsats till de flesta politiker, journalister och agenter på säkerhetstjänsterna. Dessa skall inte längre ha makten i Sverige utan folket!

Alla konventioner som förpliktar staten som helhet att ge asyl skall Sverige säga upp. Sverige som stat har redan dragit mer än sitt strå till stacken. Annars går Sverige under helt och hållet och det hela slutar med inbördeskrig, så att folk blir tvungna att fly från Sverige. Allt för många värdefulla medborgare har redan stuckit.

Andra invandringsreformförslag på White TV:

Om Sverige hade följt migrationslagarna hade det funnits plats för nya flyktingar;

Orsaken till flyktingkatastrofen efterfrågas inte av politiker och journalister då de själva är medskyldiga;

USA organiserar och betalar människosmugglare till Europa;

DN demokratins dödgrävare;

DN:s Niklas Orrenius publicerar farligt trams;

Magnus Betnérs och DN:s skitsnack om IKEA morden - Sweden's crazy immigration politics;

Researchgruppen, Sveriges Stasi, en fara för rättssäkerheten;

Demokratins dödgrävare Expressen huvudansvarig för terrorbomben mot SD-politiker;

 

Du måste logga in för att kunna kommentera.