Visar alla artiklar i Räddning ur finanskrisen > Gigantiskt pyramidspel

Rothschilds kontrollerar världsekonomin

2011-10-07 00:11

Pengar regerar världen, inte parlamenten, politiker eller väljare. Penningmakten har en pyramidform, som på en-dollars sedeln.

I toppen av pyramiden styr Rothschild-dynastin.

Sedan har andra dynastier den osynliga makten under Rothschilderna i olika länder. Att bevisa detta trots alla indicier är dock mycket svårt p.g.a. allt hemlighetsmakeri, vilket berättigar till en omvänd bevisbörda. De sitter på alla viktiga bevis. Då skall de bevisa att slutsatsen är fel.

Rothschild-marionetterna i USA är Rockefellers och Morgans, i Kanada Bronfmans, i Sydafrika Oppenheimers, i Norge Schibsted och i Sverige Wallenbergarna. I Ryssland var det oligarkerna men de kastades ut av Putin, lyckligtvis. JNR UK Ltd (Jacob och Nathaniel Rothschild) banken är djupt insyltat i hemliga affärer i Östeuropa och Ryssland (Abramovich). JNR skulle ta över majoriteten i Rysslands oljejuvel Yukos. Det var därför deras ordförande Khodorkovski neutraliserades 2003, då han minglade med George H. W. Bush och Kissinger samt ville sälja Yukos till Jacob Rothschild. Detta förteg de Rothschild styrda media.

Tyskland är ganska fri från sådana dominerande familjer. Visst inflytande har Warburg-dynastin, Quandt och Thurn und Taxis.

Här följer några dolda men extremt mäktiga Rothschildföretag: The Blackstone Group, BlackRock Inc, Cie Banque, Concordia BV, Five Arrows Asian Enterprise Trust, Five Continents Financial Ltd, Glencore, Monument Capital Group LLC, Paris-Orléans SA och RIT Capital Partners PLC plus massor med bolag som bär Rothschilds stolta namn i firman. (Källa: "Was Sie Nicht Wissen Sollen" av Michael Morris, Amadeus Verlag, Fichtenau Tyskland, 2011)

Det intressanta är att familjerna styr generation efter generation utan att ändra den stora kursen, som slavar till en dold agenda; att det härskar extrem inavel; att de ger ett påfallande osympatiskt intryck och att de flesta skyr ljuset. De avstår från att stå i rampljuset som presidenter eller andra synliga makthavare eller folkkära personligheter trots deras enorma begåvningar. Detta bevisar att de har att dölja någonting.

Förbättringsförslag: Lagstifta på FN, EU och nationella nivåer mot ägandet av mer än ett kärnföretag. Typ att Ingvar Kamprad får ha IKEA och bli hur rik som helst, men inte IKANO-banken, då det inte ingår i kärnverksamheten: att producera prisvärda och bra möbler. Att några nyckelfamiljer äger nästan alla media eller andra viktiga företag förstör demokratin och skall därför strängt förbjudas.

Titta nu på den här filmen som dokumenterar Rothschild-dynastins enorma makt över jorden.

Den andra filmen visar framförallt familjen Rothschilds historia. Gör dock inte felet att tro det handlar om en judisk konspiration. Att komma in på detta spår är önskat av de dolda makthavarna, men en fälla, den största false flag operation (vilseledningsmanövern) i världshistorien. Den största konspirationen är emot de judiska folken vilket lätt kan visas genom de enorma lidanden de har utsatts för under historiens mer än 2000-åriga lopp. Sanningen är betydligt krångligare än så, men av pedagogiska skäl kommer White TV först senare att belysa detta ämne.

 

 

Hemlösa barn offer för pyramidspelet

2011-09-23 15:29

Sverige har redan sjunkit lågt. Att allt fler barn och ungdomar blir hemlösa är ett resultat av vårt kriminella finanssystem. Det är nämligen värsta sortens pyramidspel av två skäl:

1. Alla pengar föds i form av lån. Detta innebär att penningmängden är lika med alla lån som givits. Skulle samtliga lån återbetalas skulle det inte finnas en krona kvar. Vad värre är: redan från början finns det ingen penningmängd för räntorna som varje lån är belastat med. I början märks inte att vi betalar räntorna med pengar som egentligen borde reserveras för att återbetala lånet med. Men efter många år blir det mer och mer kännbart att pengarna inte räcker till och att vi måste ta nya lån för att kunna betala räntorna för de gamla lån. Känns det bekant? Så är de i alla pyramidspel. I början känns det bra men sedan behövs hela tiden nya offer för att systemet inte skall kollapsa.

Dessa nya lån, som måste tas med tvingande nödvändighet för att komma åt nya pengar, kräver i sin tur räntor vars penningmängd inte finns redan från början o.s.v.. Till slut går det inte att låna mer och de svagaste blir utslagna. Folk blir hemlösa i massor.

2. Inte bara Riksbanken får producera pengar som de flesta tror, utan även alla privata banker  (se Riksbankens svar till mig). Riksbanken har enbart monopol på mynt och sedlar vilka utgör obetydliga ca. 3% av alla kronor som finns. Den stora delen av våra pengar lever enbart i form av datorsiffror i cyberrymden. I Sverige är mörkläggningen kring det här temat så stort att det inte ens finns ett riktigt namn för dessa pengar. Jag fick ta översättningsprogram från det tyska begreppet Giralgeld=bankmedel. Det finns dock ingen vettig definition av det viktigaste begreppet i vår ekonomi: pengar. Inte heller för ordet bankmedel. Och glöm Wikipedia, de är med i konspirationen.

Problemet med att privata banker och kreditmarknadsbolag får föda pengar genom kreditgivning är att de inte har pengarna de lånar ut. De har enbart privilegiet (oktroj) att skriva siffror i sina datorer och bokföra dem på både aktiv- och passivsidan vilket sedan leder till att de har producerat pengar ur tomma intet. De har inte arbetat för pengarna men låntagarna har gjort det när de betalar räntor och amortering. Dessutom brukar bankerna få säkerheter i form av hus, bilar, företag eller annat. När dessa tas av banken har de också fått ärliga, reala värden i utbyte mot sina fuskpengar (även kallad fiat money). På så sett sker en smygexpropriering i vårt penningsystem på sex olika nivåer (se närmare sid 4 i den Vita Skolan av Nationalekonomi) som gör det till den värsta sorten av pyramidspel: den där folk är tvungna att delta!

I ett ärligt finanssystem skulle pengar födas som engångsbetalningar ( s k arbetspengar) ifrån Riksbanken utan att en ränta eller återbetalningskrav är knutna till det. Privata banker skall fråntas privilegiet att producera pengar utan hänsyn till samhället som det är idag. Se närmare reformen hos den Vita Skolan i Nationalekonomi. På så sätt skulle vi inte ha inflation, statsskulder, höga skatter eller arbetslöshet; och inga hemlösa barn.....

 

 

EFSF kan leda till Eurobond

2011-07-22 15:59

Efter kriminella attacker från Wall Street genom att spekulera emot Grekland och sälja grekiska CDS-produkter som George Soros' hedgefonder inte har (naken blankning) och på så sätt blåsa upp mängden av grekiska statspapper, har Euroland  2010 enats för att försvara Euron. Deras instrument heter EFSF. Under en övergångsperiod av tre år skall den ge lån till Euro-länder som har problem att låna pengar på den fria marknaden. Därefter skall den europeiska stabilitetsmekanismen, ESM, ta över. Målet är att Euro-länderna förlorar sin sista gnutta av finansiell suveränitet: att bestämma över budgeten. Detta är ett avgörande steg till den europeiska superdiktaturen.

I princip är det bra med ett enat Europa för vi måste samla våra krafter mot de stora drakarna som USA och China. Även Indien, Ryssland och Brasilien kan bli farliga konkurrenter. Men vi måste demokratisera Europa. Bort med EU-kommissionen och Rådet. Stärka Europaparlamentet och låt folk inom EU välja sin regering direkt, så som vi har det i medlemsländerna nu.

Nu kommer allt starkare röster som vill ha en Eurobond. Det skall vara möjligt att låna pengar till EU och alla EU-länder ansvarar solidariskt för det. Det är en naturlig konsekvens av att Europa enar sig. Problemet är dock att de rika EU-länderna måste betala ännu mera för de fattiga. De skulle inte ha incitament att bedriva en ansvarsfull ekonomisk politik.

Inom ramen för det bestående systemet är det bra och konsekvent med Eurobonds. Men på sikt skall vi införa en ekonomisk reform enligt den Vita Skolan i Nationalekonomi då det inte kommer att finnas en statsskuld. Det är nämligen helt sjukt att stater eller hela EU lånar pengar från privata banker som tar fram lånen ur tomma intet. Detta leder enbart till inflation, arbetslöshet och smygexpropriering på sex olika nivåer. Alla stater och EU har  ju redan friheten att producera hur mycket pengar de vill med hjälp av sina centralbanker. Varför då skuldsätta sig hos privata banker och betala en ränta till dem???

Se filmen om EFSF som är första steget till Eurobond. Bryssel beslutet från igår, 2011-07-21, att alla EU-länder skall garantera Greklands och andras statspapper, alltså statsskulder mot privata banker, är också ett led mot Eurobond.

http://www.youtube.com/watch?v=wvLGXqQEbIE

 

Pengar föds enbart som skuld

2011-05-21 23:09

Anarchos förlagets hemsida finns en svensk översättning av den amerikanska filmen Money as Debt, som redan togs in på White TV i början av april 2011.

Det är viktigt att förstå att privata banker har rätten att producera pengar utan motprestation, ur tomma intet. Många säger att de trycker pengar men det korreketa uttrycket är att skapa pengar i datorer. De producerar en betydligt större penningmängd än Riksbanken.  Då de enbart ser till sin egen fördel och inte samhällets får vi inflation, då penningmängden vida överstiger bruttonationalprodukten. Om penningmängden anpassas direkt till hur mycket vi har arbetat får vi ingen inflation. Därför skall pengar knytas till arbete och inte till en skuld, som idag, eller till guld eller annat: se den Vita Skolan i Nationalekonomi. Ladda ner texten   den vita skolan i nationalekonomi_rev1.1.doc på enbart 29 sidor.

Riksbankens styrinstrument, reporäntan, är alldeles för avtrubbat. Det sker en viss styrning, då alla pengar föds som krediter, skuld, men det är ändå upp till de privata bankerna hur mycket de vill riskera, hur mycket egna lån de vill skapa. Reporäntans direkta styrning är ju enbart den lilla penningmängden som privata banker lånar hos Riksbanken. En betydligt större penningmängd skapar bankerna själva genom fractional reserve banking.

För att avskaffa privatbankernas smygande förstörelse av samhället skall det utfärdas ett förbud mot att privata banker får producera pengar utan motprestation. Detta skall enbart Riksbanken få göra, precis som de har monopol att trycka sedlar och mynt, som dock enbart är en litetn bråkdel av dagens penningmängd.Tekniskt genomförs förbudet genom att höja bankenas kapitaltäckningskrav från 2 till 100 %. I England höjdes det till 9% efter finanskrisen, men det räcker inte. På så sätt kan bankerna enbart låna ut pengar de verkligen har och ingen behöver befara en uttagsanstormning (bank run). Staten behöver då inte längre garantera spararnas pengar. Då avskaffar vi de privata bankernas möjlighet att kamma hem vinster och bonusar själva men låta skattebetalarna stå för riskerna (moral hazard).

 

 

 

Irland stjäl privata pensionspengar

2011-05-11 19:48

Irland fick i höstats 85 miljarder kr från IMF och EU som räddningspaket. Pengarna gick åt fortare än önskad för att rädda privatbankernas sjuka pyramidspel. Moody's ratade nyligen ner till  "Baa3", samma nivå som Tunisien. Nu plundrar regeringen de privata pensionsspararna för att undvika att ansöka om ett nytt räddningspaket. Detta ökar risken att Irland aldrig kommer att betala tillbaka sina utlandsskulder. Irland har redan flaggat att de inte ens är kappabla ätt betla de ca. 5,8 % ränta på det senaste räddningspaketet. Något som skall tas upp när EU:s finansministrar skall träffas den 16 och 17 maj 2011. Irlands bristande förmåga att sköta sina lån drabbar även Sverige som deltog i räddningspaketet trots att folket röstade nej mot Euron.