Norrköpings tingsrätt saboterar Henning Wittes föreläsning "Avkriminalisera Finanssystemet!"

2012-11-13 20:34

Henning Witte (svarande och grundare av Den Vita Skolan i Nationalekonomi)) har valt att föra ett pilotmål vid Norrköpings tingsrätt mot Wallenbergarnas SE-bank (kärande), som kräver honom på 21 750 kr från ett kreditkortslån. Meningen med målet är att sätta igång en debatt om bankernas maktmissbruk. En sådan offentlig fokus skall leda till att förstatliga pengarna, men inte bankerna.

SEB hade lånat ut pengarna elektroniskt genom Hennings användning av kreditkortet, men han invänder, att SEB har deltagit i ett olagligt pyramidspel enlig lotterilagen och har därför inte rätt att återkräva något. Det har också invänts, att SEB inte hade pengarna de lånade ut, utan först skapade dem i samband med utlåningen genom dubiösa bokföringstransaktioner, samt att det inte finns en lag, som ger banken rätt, att producera egna pengar vid sidan om Riksbanken. White TV kommer inom kort att närmare rapportera om innehållet i processen.

Idag skall dock fokuseras, att Norrköpings tingsrätt markant avvikit från sitt vanliga beteende när det gäller att planera en domstolsförhandling. I Norrköping och för övrigt hela Sverige är det standard, att tingsrätten hör av sig till båda parter och erbjuder några dagar för förhandlingen, så att parterna kan meddela vilka dagar de har förhinder. Så gjorde Norrköpings tingsrätt inte i Henning Wittes bankparasitmål. Utan att höra med honom bestämdes bakom hans rygg, att förhandlingen skall äga rum den 15 november 2012. Detta "råkar" vara just den dagen, då Witte i Stockholm startar en för Sverige unik föreläsning: Avkriminalisera Finanssystemet!, som var offentligt utannonserat långt innan.

Henning ringer tingsrätten direkt och anmäler förhinder. Rådmannen Girion Blomdahl struntar i det och tvingar honom genom ett svårbegripligt beslut med hot om vite, att komma till Norrköping och äventyra den sedan länge planerade föreläsningen, som många har anmält sig till, även från så långt håll som Finland.

Läs Henning Wittes jävsinvändning mot Norrköpings tingsrätts rådman Girion Blomdahl här:

"

Stockholm, 2012-11-13

Norrköpings tingsrätt

Box 418

601 05 Norrköping

 

enbart per e-mail och fax

 

Invändning om JÄV mot domare

BRÅDSKANDE

 

Beslut 2012-11-02 i

Mål nr T 2379-12

 

SEB Kort AB ./. Henning Witte

 

 

Box 1343 181 25 Lidingö, tel: 08-6783436 e-mejl: Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar. Du måste tillåta Javascript för att visa e-postadressen

 

 

Saken: fordran

 

 

Härmed invänds jäv enligt RB 4:13 p 10 mot rådman Girion Blomdahl. Det ansökes att han entledigas från målet.

Grunder:

 

Norrköpings tingsrätt kallade till muntlig förberedelse och ev. huvudförhandling i rubr. mål den 15 november 2012, utan att höra med svaranden, om den har förhinder. Henning Witte (svaranden) har haft diverse mål i Norrköpings tingsrätt under nästan 20 år, mest som ombud åt klienter. Det har aldrig förekommit att ett mål har utsatts utan att först förhöra sig om svaranden har möjlighet att närvara. Inte heller har andra domstolar i Sverige agerat så under svarandens nästan 25års domstolserfarenhet. Det vanliga är att man blir uppringd av domstolen och erbjuden flera dagar som alternativ. Så skedde inte i det här fallet.

 

När svaranden fick del av kallelsen, där det står

Är Ni förhindrad att komma ska Ni genast meddela tingsrätten varför

ringde svaranden genast till tingsrätten och meddelade, att han håller ett föredrag (Avkriminalisera Finanssystemet) i Stockholm just den 15 november 2012, vilket var planerat och utannonserat sedan länge. Handläggaren skulle höra med rådman Girion Blomdahl och återkomma.

 

Hans reaktion blev ett beslut 2012-11-02 att förhandlingen skall hållas i alla fall. Föredraget anses inte viktigt. Beslutet går inte att överklaga.

 

Målet är ett pilotmål mot bankernas fusk när de lånar ut pengar, vilket leder till stora samhällsskador som finanskriser, lågkonjunktur, statsskulder, masskuldsättning, inflation, bubblor, massarbetslöshet och exponentiell ökande fattigdom. Bankers privilegium att själva kunna göra sig rika genom egen penningproduktion, fractional reserve banking, är inget annat än att bedriva ett pyramidspel som enbart gynnar dem som sitter längs upp i bankägandet och skadar alla andra i samhället. Det finns inte ens en lag som tillåter banker att tillverka egna pengar. Enligt regeringsformen 9:14 krävs dock en sådan lag. Målet har därför politiska dimensioner då den rör många av samhällets stora problem.

 

Föreläsningen som svaranden håller den 15 november 2012 har just denna bankparasitism som ämne, så att allmänheten får kännedom om dessa missförhållanden för att kräva ändring. Föredraget är det första i sitt slag i Sverige. Folk har anmält sig t.o.m. från Finland. Det och det här målet utmanar de mäktigaste krafterna i det svenska samhället. De har inget intresse, att bankernas produktion av egna pengar och fusket samt de enorma samhällsskadorna som hänger ihop med det, blir kända hos allmänheten.

 

Därför saboterade bankerna en direktsänd tv-debatt i SVT den 25 oktober 2012, där svaranden var bjuden av SVT som bankrättsexpert, för att försvara kontanterna (som i motsats till bankernas utlånade pengar är lagliga pengar). Bankernas representant fegade ur i sista stund och SVT ställde in debatten.

 

Nu är det alltså rådmannen Girion Blomdahls tur att gynna bankerna (i det här målet SEB) genom att sabotera svarandens hjälp till det svenska samhället. Det kan nämligen inte vara en slump, att avvika från gängse praxis och inte förhöra sig först, om svaranden har förhinder att delta i domstolsförhandlingen och sedan, när Blomdahl får vetskap om det, ändå tvinga svaranden att inställa sig, så att föreläsningen med samma ämne saboteras.

 

Det finns också en annan omständighet som visar rådmannens agerande till SEB:s fördel, vilket är jäv: skulden till SEB påstås vara på 21 725 kr. Därför skall målet klassas som förenklat tvistemål och inte som vanligt. Trots att svaranden har påpekat detta, har ingen ändring skett. Då SEB är den finansiell starkare parten är det av stor betydelse i detta pilotmål, att svaranden har en begränsad risk när det gäller rättegångskostnader.

 

 

Henning Witte"