Edward Snowdens tyska ARD intervju på engelska

Tuesday, 28 January 2014 21:08

källa

Tyska ARD, den ledande statliga tv-kanalen, sände sent i söndags kväll en kort intervju med whistleblowern Edward Snowden från hans okända asylgömställe i Ryssland. Intervjun spelades in redan den 22 jan 2014. Tyvärr finns det många klippningar, även när samtalet kommer in på svenskt och norskt deltagande i spionaget mot alla till fördel för amerikanska NSA.

Det publicerades inga ämnen som kan förknippas med tankekontroll, vilket experter misstänker NSA för.

Snowden visar igen att ingen kan skydda sig inför NSA, att de gärna avlyssnar höga politiker och makthavare och att de utövar industrispionage när de tycker att USA har en fördel av det. Att det finns ett hot mot USA behövs inte för NSA:s agerande.

Att säkerhetstjänsterna ger uppdrag till privata företag tematiserades. Fördelen är att de supranationella bolag får mer makt över jorden och att den offentliga rättens skyddsmekanismer sätts ur spel, då privata bolag inte behöver följa offentlig rätt.

Snowden betonade också att hela den gigantiska spioneringen på alla världens människor inte har hjälpt att avvärja en enda terroristattack. Han poängterar att folket är uppdragsgivaren för NSA och att de därför inte har rätt att spionera mot sin egen uppdragsgivare.

Se även på White TV:s interpretation av Snowdens jultal på engelska Channel 4, som antyder på flera ställen, att NSA utför mind control / tankekontroll, men att Snowden kastas ut ur Ryssland, om han pratar öppet om det.

Intressant i sammanhanget är även andra amerikanska anklagelser och rättsprocesser mot NSA för att de sedan länge bedrivit mind control / hjärnkontroll: NSA accused of Mind Control, electronic harassment;

Är det HAARP och mind control bevis som gör att gammelmedia fokuserar på Snowdens NSA avlyssningsdokument?

FULL VIDEO – Edward Snowden on German TV – US Media Blackout from Andy Gee on Vimeo.