Edward Snowdens jultal på Channel 4 om tankeinspelning

Wednesday, 25 December 2013 21:36

TV 4 sände ikväll Edward Snowdens jultal som han höll julen 2013 på engelska Channel 4. SVT:s Rapport teg om det. De verkar vara extra hård förtryckta av store bror FRA och dess ännu större bror NSA.

Intressant är att Snowden talar om tankar som spelas in, registreras och analyseras. Den ytliga tittaren relaterar det kanske till det uttalade ordet som spelas in. Men i alla språk är det en skillnad mellan tanken och ordet, talet. Visst ligger det bakom varje uttalat ord en tanke, men det mest korrekta hade då varit att säga att samtal avlyssnas. Formuleringen tanke leder igen till det som White TV tidigare har förmodat: Edward Snowden har även kommit över material att NSA använder sig av teknologi som kan lyssna till och spela in våra tankar, innan de har blivit ord i munnen. Det var förmodligen därför Putin villkorade asylen i Ryssland med, att Snowden inte mer skall skada USA. Ryssland har nämligen själv en ledande roll i tankeläsningsteknologin. För dem som kan ryska bifogas White TV:s ryska intervju om tankekontroll/mind control i Sovjet Unionen och Ryssland.

Snowden inleder talet med varningen: "watching everything you do" och menar också att vi inte längre har ett privatliv alls. Om man enbart syftar till avlyssning av våra telefoner etc. så stämmer detta inte. Vi kan skapa oss ett ostört privatliv, om vi lägger telefon, läsplatta etc. ifrån oss och lämnar tv-rummet. Men orden "no privacy at all" och titta på allt vi gör blir helt korrekta om man också syftar till att läsa våra tankar och minnen, se genom våra ögon och lyssnar med våra öron.

Med den moderna tankekontroll-teknologin är det nämligen möjligt att spela in tankar på en dator som analyserar dem. Det är möjligt att missbruka oss som levande videokameror, som spelar in allt vi ser och hör på Mr. Computer. Antingen sänds tanken/signalen med skalärvågor via ett litet chip ifrån hjärnan eller via offrets DNA, om man lyckats komma över dess blod, vilket ju blir allt lättare med de moderna DNA samlingarna, som byggs av nyföddas blod utan deras medgivande eller kunskap om tankeavlyssningsrisken.

Chipet kan vi inte lägga ifrån oss som telefoner etc. Inte vår DNA heller .....

Se även på White TV:

Är det HAARP och mind control bevis som gör att gammelmedia fokuserar på Snowdens NSA avlyssningsdokument?:

NSA accused of Mind Control, electronic harassment;

A Christmas Message From Edward Snowden from Gendo on Vimeo.

Russian Mind Control ???????????? ?????? ??? ???? ? ???? from Henning Witte on Vimeo.