Henning Wittes föreläsning Avkriminalisera Finanssystemet! Power Point

Friday, 16 November 2012 23:24

Här kommer Power Point presentationen till föredraget som hållits av EU-advokat Henning Witte, tillika grundaren av Den Vita Skolan i Nationalekonomi, den 15 nov 2012 på Lidingö.

Finanskris, lågkonjunktur, höga skatter, statsskulder, masskuldsättning, inflation, bubblor, massarbetslöshet och extrema inkomstskillnader är resultatet av vårt finanssystem, som är ett kriminellt pyramidspel enligt lotterilagen. Det behövs bara tre ändringar och en övergångsreglering, för att komma ur kriserna, ta finansoligarkernas makt och återge arbetarna sin rättmätiga position:

1. Förbjud privata banker att producera olagliga pengar! Förbjud fractional reserve banking! Förstatliga pengar, men inte banker!

2. Pengar får inte produceras som lån, utan som ränte- och återbetalningsfria utbetalningar enbart från Riksbanken (RIX), s.k. arbetspengar! Riksbankens ledning skall väljas av folket i allmänna val.

3. Backar upp pengar med arbete och inte skulder, som idag, eller guld som förr!

4. Återför de kriminella smygexproprieringarna, pyramidspelets frukter, till folket, genom att bl.a. höja kapitaltäckningskravet till 100 % och tvinga bankerna att låna de felande ca 96% av Riksbanken till en låg ränta ! Då blir olagliga pengar plötsligt lagliga.

Källa: www.davidicke.com

Se mörkläggningsturerna kring föredraget här