Tyska Folkpartiet: Finanssystem är Pyramidspel

Monday, 13 June 2011 22:54

Frank Schäffler, Sylvia Canel och Jens Ackermann är tyska riksdagsledamöter för det tyska Folkpartiet FDP (Freie Demokratische Partei). De publicerade den 10 juni 2011:

"Wir ignorieren die Krankheit unseres staatlichen Geldsystems, in dem Geld und Kredit aus dem Nichts geschaffen werden. Dieses Geldsystem hat ein Schneeballsystem aus ungedeckten, zukünftigen Zahlungsverpflichtungen geschaffen. Wie jedes Schnellballsystem wird es früher oder später in sich zusammenbrechen."

På Svenska: "Vi ignorerar sjukdomen i vårt statliga penningsystem; i vilket pengar och kredit skapas ur tomma intet. Detta penningsystem har skapat ett pyramidspel (Schneeballsystem) av obesäkrade, framtida betalningslöften. Som varje pyramidspel så måste det kollapsa för eller senare."

Detta överensstämmer precis med analysen av den Vita Skolan i Nationalekonomi. Min  minibok om det kan laddas ner  här.

Se ett intervju med Frank Schäffler på tyska från april 2010: