Full sysselsättning enbart genom förstatligandet av pengar

Saturday, 29 August 2015 18:06

Jag kollade nyligen igen hur Google behandlar min föreläsning med titeln Full sysselsättning ENBART genom bankreform, som finns både på YouTube och på Vimeo, samt hos flera andra hemsidor som vaken.se och blueshift.nu.

När man tidigare googlade sökordet full sysselsättning kom föreläsningen från april 2013 i alla fall bland de fem första Google-sidorna, nu finns den inte ens bland de 10 första, trots att YouTube filmen är den enda som har titeln full sysselsättning, med undantag av en minifilm på en minut som är tre år gammal. YouTube ägs av Google och därför prioriteras YouTube filmer under en Google-sökning, om man inte är obekväm för etablissemanget förstås.

Då det är fullmåne idag, vilket medför speciella energier, skall föreläsningen läggas upp på White TV igen. Etablissemanget har hemlighållit att månen och månfaserna har speciella strålningseffekter på jorden. Det är neutrinostrålningen som kommer från solen som behandlas på ett visst sätt om månen kommer med i spelet. Den transporteras med skalärvågor. Då detta handlar om transport av fri energi har det hela hemlighållits sedan Nikola Tesla upptäckte den fria energin med hjälp av neutrinostrålning och skalärvågor för över hundra år sedan.

Att börja något på nymånen ger bäst effekt, sedan är tiden mellan nymåne och fullmåne bra också och under fullmånen sägs det finnas en bra genomslagskraft för handlingarna också.

källa

Idag hade jinge.se ett bra inslag med titeln

Fattigdomen ökar i Sverige – och andra ”rika” länder – Vad bör göras?

skriven av kommunisten och läkaren Anders Romelsjö. Han är en mycket snäll och begåvad människa som gör mycket nytta med sin blogg (femma bland de äkta alternativa media i Sverige), som tar upp många liknande ämnen som White TV. Bortsett från att White TV aldrig omnämns på jinge, inte ens när vi ensamt filmat en manifestation som Romelsjö anordnade, så har mina talrika försök att öppna ögonen för Anders Romelsjö alltid slagit fel. Han kör sitt gamla kommuniststuk att det är de onda företagarna som är boven i dramat, men han kritiserar aldrig bankerna. Naturligtvis har han inte heller genomskådat Karl Marx' stora lögn.

Är det så svårt att förstå att jobb och pengar hänger obönhörligen ihop???

Eller är det kanske mind control med i spelet?

Utan pengar inga jobb! Då är det kanske ingen dum idé att titta på frågan varifrån kommer pengarna och hur kommer de.

Att fattigdomen ökar och en allt mindre klick blir allt rikare beror på dagens bank- och penningsystem och inte företagen. Det är ett gigantiskt pyramidspel som är skräddarsytt för att skyffla rikedomen till den lilla toppen av pyramiden. Det är banksters som är de onda, inte företagsledarna. Världens största företag är därför banker, kinesiska nuförtiden. De har samma kriminella banksystem som vi, nämligen att samtliga pengar föds som lån vilket innebär att penningmängden för räntorna aldrig skapas. Skillnaden i Kina är dock att alla banker är i statlig ägo. Men så länge de konkurrerar med varandra, skall de inte ha makten att producera pengar själva, utan den makten skall enbart ligga hos den av folket kontrollerade centralbanken.

Koncentrationen av produktionsmedlen är bl. a. en konsekvens av att vissa får låna mycket och andra, som inte faller bankerna i smaken, inte. Visst skall koncentrationen av produktionsmedlen som vi har det i de stora multinationella företagsdrakarna bort. Men det går enklast genom att angripa den som ger pengarna till produktionsmedlen, vilket är enbart privatbankerna, då samtliga pengar som kommer in i samhället föds som lån. Det är privatbankerna som producerar över 90% av dagens pengar utan samhällets kontroll.

Om staten skulle få monopolpenningutgivningen, public banking, så som den Vita Skolan i Nationalekonomi lär, skulle vi få ett mera rättvist samhälle. Vi måste förstatliga pengarna, men inte bankerna, som kommunister gör och gjorde.

Idag är det primitivt att vara vänster eller höger. Man måste inse att det finns positiva sidor hos båda. Därför skall man inte längre vara vänster eller höger utan framme, annars hamnar man där bak!

Mer om jobbens beroende av penningsystemet på White TV:

Henning Witte drar ner brallorna på bankerna och deras marionett Karl Marx;

Riksdagens Annika Lillemets (MP) kräver debatt om 100% bankkapitaltäckning och public banking;

IMF:s och Ulf Dahlstens reformkrav: förbjud banker att göra pengar;

Politiker och journalister för dumma att ställa viktigaste jobbfrågan: varifrån kommer pengar?