EU-USA handelsavtalet TTIP döljs i hemlighet, enbart de positiva sidorna får publiceras

Thursday, 28 November 2013 09:01

Den danska Internetportalen NOTAT har kommit över ett hemligt dokument från EU-kommissionen, som anbefaller positiv propaganda för TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership, det planerade frihandelsavtalet mellan EU och USA. EU vill alltså bakom kulisserna mörklägga farorna med TTIP, för att lura EU-medborgarna in i Den Nya Världsordningen, en fascistiskt superdiktatur.

Den 22 november kallade EU-kommissionen till ett hemligt möte med EU:s medlemsstater för att censurera informationsflödet om TTIP: "The aim is to define, at this early stage in the negotiations, the terms of the debate by communicating positively about what the TTIP is about (i.e. economic gains and global leadership on trade issues), rather than being drawn reactively into defensive communication about what TTIP is not about (e.g. not about negotiating data privacy, not about lowering EU regulatory standards etc.). For the approach to be successful it needs to be both proactive and quickly reactive, involving monitoring of public debate, producing targeted communications material and deploying that material through all channels including online and social media."

När Obama kom till Sverige för att förhandla om bl.a. TTIP, varnade Piratpartiets Christian Engström (se filmen nedan) för farorna med TTIP:

”Frihandelsavtalet” TTIP kommer att förhandlas på samma hemlighetsfulla sätt. Det kommer att innehålla ett ”IP-kapitel”, som alldeles säkert kommer innehålla regler om hårdare jakt på fildelare och minskad frihet på nätet. Det var ju det som var substansen i ACTA, och vi vet att upphovsrättslobbyn aldrig ger upp. Men exakt vad ”frihandelsavtalet” kommer innehålla kommer vi inte få veta förrän det är för sent, om EU-kommissionen och USA får som de vill.

I våras skrev jag i en debattartikel på Europaportalen:

I samband med Acta-omröstningen sände Europaparlamentet tydliga signaler till kommissionen och ministerrådet: Sluta smyga in frågor som rör upphovsrätt och patent i handelsavtal. Sluta försöka ändra EU:s politik bakvägen genom handelsavtal. Sluta med hemlighetsmakeriet kring handelsavtalen och öppna upp för demokratisk insyn.

Inget av detta verkar man ha tagit till sig. Istället upprepas misstagen från Acta på punkt efter punkt. EU-kommissionen och medlemsstaterna fullständigt ignorerar de folkvaldas ställningstagande.

Detta är förvånande, eftersom så många hävdar att ett handelsavtal mellan EU och USA är viktigt. Vill de verkligen ta risken att hela avtalet skjuts i sank, genom att envisas med att försöka blåsa nytt liv i Acta-frågorna?

För vi kommer inte att tveka. Vi har dödat Acta en gång. Vi kan göra det en gång till, oavsett i vilken form man för tillfället väljer att paketera förslagen."

 

Aftonbladet hade den 4 sept 2013 rubriken:

Frihandelsavtal mellan EU och USA hotar vårt självbestämmande

Debattörerna: Vinstintresse och dåliga affärer går före människor och miljö

Filmregissören Geir Hansteen Jörgensen och doktoranden i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet, Emma Wallin, varnar att stora bolag kan kräva Sverige på skadestånd, om de inte är nöjda med svensk lagstiftning. "Det betyder till exempel att om nya lagar helt eller delvis  förbjuder en viss verksamhet, kan en investerare kräva full ersättning för utebliven beräknad vinst." Detta kan kosta Sverige flera miljarder enbart i skadestånd.

Det som hittills läckt ut från det hemliga materialet om TTIP är att nationella domstolar, regeringar och parlament skall bli maktlösa till förmån för nya supranationella organ. Man vill slå sönder länderna för att smälta ihop alla till en superstat utan demokrati.

Till denna strategi passar att makthavarna vill lägga så mycket som möjligt av statens uppgifter i privata händer. Moderaterna har fört en alarmerande politik genom alla privatiseringar. Med dessa kan den offentliga rätten inte längre värna om medborgarnas och miljöns bästa, eftersom allt skall regleras enligt privaträtten, som inte har allmänhetens bästa i sikte.

Först skall all offentlig verksamhet privatiseras för att slå sönder skyddet att den offentliga rätten och sedan skall även privaträtten förstöras till förmån för ett överstatligt regelverk, som enbart gynnar de största företagen. Målet är en storföretagsdiktatur.

Och vem äger storbolagen? De stora banksters som Rothschild, Rockefeller, Wallenberg etc. som sugit sig feta genom bankpyramidspelet, de förslavat oss med sedan mer än 100 år tillbaka.

Fri handel låter bra, men är i praktiken raka motsatsen. Friheten missbrukas nämligen alltid av de stora drakarna. Detta vet vi från alla frihandelsavtal med tredje världen. Dessa avtal öppnade portarna för att förslava och plundra små nationer precis som under kolonialtiden. Friheten blir enbart bra om alla spelare har lika mycket makt. Detta kan först bli efter att alla banksters blivit exproprierade och tvungna att lämna tillbaka rånbytet.

Av dessa alarmerande skäl måste vi stoppa TTIP precis som vi lyckades stoppa Acta!

Skriv på namninsammlingen mot TTIP här.

 

You must be logged in to comment.