Petra Agapi och Magnus Stenlund öppnar ny konkurrent till SwebbTV som kastade ut dem: Svea Kanal Upd 4.2.24 nya kanaler

Tuesday, 30 January 2024 00:31

Källa

Stort grattis Petra Agapi och Magnus Stenlund till er nya kanal: Svea Kanal

https://rumble.com/user/SveaKanal/videos

Jag, Henning Witte, har aldrig varit med på Facebook för att inte underlätta för CIA och NSA att spionera på mig. Den här länken nedan fick jag från en Niklas 82 kommentar på SwebbTube från inslaget med SwebbTV nyheter den 29 januari 2024. Jag kunde först då öppna artikeln från Magnus Stenlund och läsa den, men tyvärr lyckades jag inte kopiera den.

https://www.facebook.com/magnus.stenlund.56/posts/pfbid02o3Uyd42cGvTQfQQ3T9DvzqZ3s7E1hMYq2KoWYKqby6vkvZP5zxb3zo34znEvB5G7l?__cft__[0]=AZUKgyElzKG-maywR-0spaVaAegckz4ofImw5kdo4SR23iQiSusCM2RqBwfb5fvQrklVsfcNZJ61Ah0Ch_GWxW_gB9G5WC2xFPmDD6bNLgp8Bg&__tn__=%2CO%2CP-R

Här en kort sammanfattning därför att äckliga Facebook har blockerat kopieringsmöjligheten:

Stenlund tycker att SwebbTV har stagnerat och tappat fokus. Han är frustrerad över att det inte gjordes vad som kunnat göras med hänsyn till den överflödiga ekonomin i början för att nå ut till fler. T ex borde man ha publicerat på Rumble också. Stenlund fick mindre och mindre insyn och möjligher att påverka. Hans motivation hade minskat och han fick svårt att få gehör för sina tankar.

Stenlund anklagar Willgert att ha tagit hand om allvarliga ekonomiska problem på SwebbTV för sent trots en super donation på 10 mkr 2021/22 och ungefär hälften året därpå. Han tycker att det fanns ekonomiskt utrymme för fler program på SwebbTV än de som producerades.

15 mkr för de senaste två räkenskapsåren är mer eller mindre oredovisade och består inte av personalkostnader! Över en halv miljon förlorades i någon form av spekulation, kanske mer. Det har gjorts uppseendeväckande omklassificeringar i finansiella poster i årsredovisningarna som borde ha kommenterats av revisorn, men uteblev.

Ett minus på 2 mkr under det senaste räkenskapsåret fick ingen vettig förklaring så att Stenlund, om han hade varit aktieägare, hade vägrat att bevilja styrelsen ansvarsfrihet! Revisorn tiger om detta också, vilket han inte borde. Det handlar om mer än två tredjedelar av donationerna som kommit in under det senaste räkenskapsåret!

Stenlund påpekar att med dessa enorma förluster i bakgrunden som INTE är personalkostnader så kan SwebbTV inte räddas genom att kasta ut personal. Hela bolaget och konceptet är alltså i fara. Han befarar att fortsatta donationer snarare finansierar Willgerts privata hobbyintressen än SwebbTV.

Alla dessa ekonomiska oegentligheterna har kunnat ske eftersom ingen har fått kontrollera och kritiskt granska SwebbTVs finanser ordentligt!

SwebbTV saknar ett klart definierat mål enligt Magnus Stenlund. Han tycker att programmet Matti och Katti är närmast obsolet. Och Petra Agapi fick foten kort före jul utan förvarning.

Att Mikael Willgert inte tål kritik, opposition, är ett annat bittert klagomål som Stenlund framför. Johanna Carlsbrant och Jesper Johansson fick smaka på det också. Willgert lider av brist på gott omdöme och ledarskap.

Petra Agapi och Magnus Stenlund vill även bli synliga på Rumble med hela sanningar och på YouTube med vingklippta eftersom YT censurerar så fruktansvärt! Så långt Magnus' ställningstagande till Willgert-foten.

WTV anser att kritiken är mycket ärlig, modig, seriös och trovärdig. Att det finns så många svidande kritikpunkter mot Willgert hade man ingen aning om. Det kan finnas misstanken att den första och största donationen på över 10 mkr har indirekt kommit från Mossad.

...

Här Mikael Willgerts respons till Magnus Stenlunds kritik i kommentar-form på samma plats som ovan:

"Swebbtv gratulerar den nya kanalen och önskar Lycka till!

Kära tittare, läsare och följare!

Petra Agapi och Magnus Stenlund har informerat på facebook om sina beslut att tillsammans starta Svea Kanal, efter att de nu har lämnat Swebbtv. Vi på Swebbtv gratulerar dem till sitt beslut och önskar Lycka till!

Det är positivt att Petra och Magnus vill bredda utbudet av kanaler som strävar efter att vara oberoende och fria. Varje person som lockas bort ifrån globalisternas medier är en vinst. Målet för de fria kanalerna måste vara att minska globalisternas inflytande genom sina medier.

Att Swebbtv har fått vara en plantskola för detta är också något som är kul!

Det har i samband med dessa inlägg på Facebook förts fram en hel del tankar om frågetecken kring hur vi sköter ekonomin på Swebbtv. Det finns missförstånd om att de pengar som aktieägarna har lagt in eller de större donationer som generöst har donerats inte har varit avsedda att bygga upp verksamheten. Syftet har ju tvärtom varit att investera i verksamheten för att bygga upp den, vilket tär på kapitalet. Parallellt har vi tagit fram våra program som en del i denna uppbyggnad.

Hanteringen av ekonomin för Swebbtv har skett mycket rigoröst och utan någon form av slöseri, tvärtom. Inom några dagar har vi vår bolagsstämma dit aktieägarna har bjudits in och där ekonomin kommer vara en av de viktigaste frågorna. Det stämmer att uppbyggnaden av bolaget kostar pengar. Det är därför aktieägarna har investerat och därför vi har fått viktiga donationer.

Det finns alltid en risk att donationer på något sätt skulle användas för att utöva påtryckningar på verksamheten. Jag kan försäkra att så inte är fallet. Det har aldrig förekommit den typen av påtryckningar och hade det inträffat, så skulle det ändå inte ha haft någon som helst effekt.

Swebbtvs webbbutik gör ett starkt resultat, vilket inte beror på bokförsäljningen. Böckerna säljs med sämre marginal som ett stöd till författarna. Det är glädjande att 1000 exemplar av Stenlunds böcker har packats och skickats iväg i beställningar till våra tittare. En hög siffra i dagens bokklimat.

Introduktionen av Swebbtvs vin har varit vår mest lyckade propagandasatsning som gav eko i alla medier. Vi närmar oss 20.000 sålda boxar och flaskor som stoltserat på bordet i många tillställningar. De väcker diskussioner och framförallt uppskattas de för sin kvalitet. Nyligen släppte vi det fina vita vinet och om det faller väl ut kommer också ett Rosévin för att göra tripletten komplett.

Swebbtvs tittare har med sitt stöd möjliggjort ett starkt resultat. Aktieägarnas insats möjliggjorde att Swebbtv överlevde avstängningen på YouTube och idag har en stadig plattform. Min uppfattning är att vi står starka och att vi kommer att klara de utmaningar vi står inför. Gensvaret från våra tittare är enormt och jag kan med glädje konstatera att donationerna ser ut att öka kraftigt under januari detta år.

Tack för ert förtroende och stöd!

Mikael Willgert

Chefredaktör Swebbtv"

 

Avslöjande att Willgert inte bemöter de tunga kritikpunkterna. Stenlund bevisas därmed ha rätt i sina allvarliga anklagelserna!

 

Detta är historiskt. Willgert skrev på SwebbTVs hemsida en kommentar att Magnus Stenlund lämnat SwebbTV för någon vecka sedan. Dock inget om Petra Agapi eller tidigare Jesper Johansson. Kommentaren ovan finns även som ett nyhetsinslag på SwebbTVs hemsida. Men även där kom den först efter den massiva kommentar-kritiken på SwebbTube den 29.1.2024.

Att skriva ett långt försvar mot Stenlunds Facebooksida-kritik i en kommentar under det senaste nyhetsprogrammet är unikt! Anledningen är att det haglade kritik just under det ovan nämnda inslaget med SwebbTV nyheter, som jag alltid tittar på därför att det brukar vara mycket bra. Först Israels folkmord i Gaza har lett SwebbTV att rapportera oärlig vilket har retat många tittare.

Det förtigs i nyhetsredaktionen att Mossad skapade och kontrollerar Hamas, att Netanyahu finansierar det och att Israel fixade angreppet på sig själv den 7 oktober 2023 för att hitta på en anledning att slakta Palestiner med folkmord för att stjäla deras land, där det bl a finns mycket olja utanför kusten. (Irriterande att det försvunnit så många filmer på SwebbTube! Framförallt de Israel-kritiska)

Jag var igår dock den ende som också undrade vart Petra Agapi tagit vägen. Om henne har Mikael Willgert varit lika tyst som om superstjärnan Jesper Johansson.

 

Update 4.2.2024

Petra Agapi och Magnus Stenlund vill att Svea Kanal ska gillas av hela svenska folket

https://rumble.com/user/SveaKanal/videos

https://youtu.be/iy7Uos6hIKI?si=6tN27kJvUHSaBowq

 

Se även på WTV:

Mikael Willgert / SWEBBTV förnekar valfusk, typisk kontrollerad opposition;

Sverige-svikaren Mikael Willgert kickade Jesper Johansson från SwebbTV med omedelbar verkan;

Mossad smygcensurerar SwebbTube, kontrollerar all teknologi där;

 

 

You must be logged in to comment.