SD med Kent Ekeroth enda partiet som krävt inlåsning av imamer som är säkerhetsrisk

Friday, 08 November 2019 13:30

Kent Ekeroth (SD), som trots frikännandet efter den felaktiga domen från skandaldomaren Maria Hölcke i Stockholms tingsrätt, petades av bunkergänget i SD från sin riksdagspost, var den ende politikern i Sverige som sedan 2010 konsekvent krävde en ändring av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll.

Om de resterande partierna i Riksdagen hade lyssnat på Kent Ekeroth så hade imamerna inte kunnat släppas fria vilket innebär en stark ökning av den islamistiska hotbilden mot Sverige. De är sådana typer som måste misstänkas vara höga generaler i den insmugglade ISIS-armén.

Kent bör också sätta fokus på att lagstiftningen måste ändras så att support av ISIS och andra islamistiska terrororganisationer ska vara straffbart och att ISIS klassas som en terroristisk förening som ska förbjudas i Sverige som i Ryssland. ISIS-medlemmar eller sympatisörer skall dessutom förlora svenskt medborgarskap, uppehållstillstånd samt rätt till alla sorters bidrag. De ska ut ur Sverige. Bara återvandring kan rädda Sverige, vilket SD nu långsamt börjar inse, efter att enbart AfS, NMR och Populisterna vågade kräva detta.

Se även på WTV om terrorfaran mot Sverige:

Explosioner och bombdåd träning av svenska ISIS-armén för inbördeskrig?;

 

 

You must be logged in to comment.