Annas sista processdag slutade lycklig, åklagaren misslyckades

Wednesday, 15 May 2019 18:10

Idag var sista rättegångsdagen i det uppmärksammade Anna-fallet, där en mor sedan 2015 alarmerar socialtjänsten, BUP, IVO, polisen, åklagare och andra om att hennes 8-årige sons far misstänks att missbruka honom sexuellt och slå honom, vilket slutar med att alla utredningar mot pappan läggs ner och hon åtalas för att hon ville skydda barnet från en ansvarslös dom i Uppsala tingsrätt, som gav fadern ensam vårdnad.

källa; dagens stora stjärna var Annas advokat Nina Löwenhielm

Hon svartmålas av faderns advokat, sonens advokat samt åklagaren, som ville ha en sk §7 undersökning, en enklare undersökning om Anna kan vara sinnessjuk. Detta var en särskilt elak ansökan av åklagaren, då inte det minsta hänvisar till att Anna är psykiskt sjuk. Tvärtom, hon för sin talan i tingsrätten utmärkt, nästan i nivå med hennes strålande försvarsadvokat, Nina Löwenhielm. Tingsrätten nekade åklagaren §7 undersökningen och satte Anna på fri fot igen. Dom faller den 29 maj 2019.

Samma åklagare hade dessutom lagt ner förundersökningen mot fadern, vilket leder till ett slags dubbelt jäv, dels därför att intressemotsättningar i detta fall är så extremt starka mellan mor och far och dels försvagas åklagarens case ifall fadern åtalas för pedofili. Då hade det varit ännu lättare för Nina Löwenhielm att plädera för nöd-regeln.

Anna befann sig i en nödsituation då Uppsala tingsrätt, Svea Hovrätt (som inte ens gav prövningstillstånd mot skandaldomen), socialtjänsterna i Uppsala och Stockholm/Östermalm, IVO, BUP, polisen, åklagare och andra hade samtliga ställt sig på faderns sida, trots att överväldigande, och delvis undanhållna, bevis talar för att fadern bör åtalas. Vilken hemsk övermakt, som låter misstanken uppkomma att det handlar om ett pedofilt nätverk. Alla som har lite känsla för rättvisa kvar, ställer sig på moderns sida.

Men den som vållade mest missnöje på den fullsatta åskådarbänken var barnens advokat Mari Schaub. Hon pläderade för fängelse av modern trots att sonen ofta sagt att han ville vara hos sin mor, aldrig hos sin far och många kunnat intyga att han trivdes bäst hos sin mamma. Fadern hade strax efter födelsen dragit sig mycket tillbaka. Om hon sitter i fängelset kan sonen knappt vara hos henne. Under häktet med fulla restriktioner fick de ingen kontakt alls, inte ens per telefon. Vilka hjärtlösa jurister!

Första och andra inslaget om Anna-fallet på WTV:

Mossadkontrollerad polis och socialtjänsten i Uppsala och Östermalm hjälper pedofiler;

Flera åklagare i Stockholm hjälper misstänkt pedofil i Anna-fallet;

och: Agneta Bravelius blogg om de extrema missförhållanden i vårdnadstvister och barnstölder;

Inspektionen för vård och omsorg IVO hjälper pedofiler;

 

 

You must be logged in to comment.