Agneta Bravelius blogg om de extrema missförhållanden i vårdnadstvister och barnstölder

Thursday, 07 March 2019 21:01

Kristianstad kommuns misskötsel av 12-åriga Filippa har spridit sina ringar i det svenska samhället trots en total mediatystnad, även hos de "alternativa" så som Newsvoice etc. Även partiet Populisterna tystar ner Filippa-skandalen. Denna mediatystnad kan bara triggas med mind control som kontrolleras av pedofila nätverk. Men andra bloggare tog kontakt med WTV som t.ex. Agneta Bravélius. Hon skriver:

Stor sorg och djup förtvivlan

"Jag har nyss fått domen i Kristianstadsfallet.

Tingsrätten ger pappan ensam vårdnad om de tre barnen.

Barnen får träffa sin mamma först efter tre månader.
Söndagar, 4 timmar per gång, i tio veckor där umgängesstöd närvarar vid hämtning och lämning. Sedan trappas umgänget upp till varannan helg fredag till söndag.

Barnen skall överlämnas till pappan senast två veckor efter att domen vunnit laga kraft. Annars får mamman böta 30.000 per barn.

Observera att det inte finns någonting (annat än socialtjänstens tyckande) som pekar på att hon skulle vara en dålig mamma. Däremot har barnen berättat för flera om pappans misshandel och övergrepp.

Mer information om fallet finner du här.

Nu måste vi resa oss och backa upp barnen.  Maila din protest till Kristianstads kommun. Du får gärna ändra texten men låt ämnesraden vara som nedan, på så vis kan vi få veta hur många som protesterat.

Till:

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
cc:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it '; document.write( '' ); document.write( addy_text40015 ); document.write( '<\/a>' ); //--> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it "

Sedan följer ett textförslag.


Andra barnstöld-alarm på WTV:

Pedofiler och satanister styr tvångsomhändertagande av barn med olagliga medel;

Förbjud tvångsomhändertagande av barn. Socialtjänst och psykiatri primitiva i Sverige;

IAS kvacksalvaren Karin Lundén torterar barn + föräldrar. Socialtjänsten gör mer skada än nytta;

Stoppa tvångsomhändertagande av barn, Kristianstad soc gynnar pedofiler+dråp;

---------

Lyssna här och sprid informationen om denna hemska barnskandal mot Filippa:

https://soundcloud.com/search?q=Zazzio%2020190218

https://soundcloud.com/ulf-bittner/intervjusamtal-om-rattssakerhet-i-kristianstad-kommuns-med-michael-zazzio-20190120

https://soundcloud.com/ulf-bittner/intervjusamtal-med-advokat-henning-witte-om-filippa-arendet-i-kristianstads-kommun-20190225

 

 

You must be logged in to comment.