Alternativ medicin är viktig komplettering till dagens skolmedicin

Friday, 05 May 2017 20:35

Filmen handlar om vikten att inte tränga bort alternativ medicin och att göra klart även för den minst vakna att föreningen Vetenskap och Folkbildning VoF är precis raka motsatsen till namnet: kvacksalveri och fördummande av folket. De styrs av ondskan som ännu så länge har makten på jorden, men som avslöjas av allt fler. Att VoF är lika med oseriositet och lögn har allt fler begripit under de senaste åren.

Tyvärr förklarar filmen inte hur homeopati fungerar trots att vissa där haft tillgång till White TV:s forskning om skalärvågor. Motargumentet är att homeopatiska produkter inte kan fungera, då de inte innehåller molekyler, d.v.s. inte kan vålla kemiska reaktioner i kroppen. Detta är ett mycket primitivt argument, då kroppen är ett avancerat hologram av skalärvågor och på så sätt arbetar mycket med fysik och inte kemi. Fysiken består i att kroppen arbetar med interferens av magnetiska skalärvågor. Homeopatiska produkter innehåller frekvensmönster av skalärvågor som då träder i interferens, växelverkan, med kroppen och på så sätt kan saker och ting botas. Svårare än så är det inte.

Att bota med fysik och inte kemi har dessutom fördelen, att fysiken vållar betydligt mindre biverkningar än kemin, då kroppens fysik är mycket intelligent och träder sällan i resonans med något negativt.

Se även:

Homeopati botar genom fysik och inte kemi;

Dr Edward Bach's droppar verkar också genom fysik med skalärvågor;

Placeboeffekten kan enklast förklaras med magnetiska skalärvågor;
 

You must be logged in to comment.