Dr Edward Bach's droppar verkar också genom fysik med skalärvågor

Sunday, 16 November 2014 22:41

Nyligen belyste White TV att homeopati arbetar med skalärvågor, med fysik och inte kemi. De som ligger bakom den stora konspirationen mot alla människor har även på det medicinska området försökt att hålla oss så dumma som möjligt. At vi kan åstadkomma förändringar i den materiella världen med fysik, med vågor och deras möjligheter till interferens lärs knappast ut, i synnerhet inte inom medicinen. Men mer än 200 års mycket positiva erfarenheter med homeopati visar rent praktiskt, att vi inte behöver kemiska reaktioner i kroppen (med molekyler) för att bota. Man kan även bota med frekvenser, vilket de vakna läkare har listat ut för länge sedan, genom att använda sig av frekvensmedicin, en gren av den alternativa medicinen. Så botar även placeboeffekten. Våra tankar transporterar ju inga molekyler utan skalärvågor.

källa: Rescue Remedy har hjälpt många mot ångest och chock

En speciell sort av homeopatiska läkemedel är Bach-dropparna, som utvecklades av den engelska läkaren Dr. Edward Bach under första halvan av 1900-talet. Min mor har haft stora fördelar av Bach-droppar, som ingick i hennes behandling mot svåra hjärnskador, som jag berättade om i inslaget om homeopati. Även under den långa tiden då hon behandlades med psykofarmaka mot sin manodepression fick hon lättnad mot självmordstankar med den speciella Bach-droppsblandningen Rescue Remedy, som är en skicklig mix av flera blomextrakter. Det hjälpte dock inte grundläggande utan enbart för stunden. Grundläggande hjälpte däremot QuWaves skalärvågssändare.

Dr Bach delade in de 38 blomessenserna i sju grupper

Rädsla och fruktan:
Aspen, Cherry plum, Mimulus, Red Chestnut, Rock Rose.

Osäkerhet:
Cerato,Gentian, Gorse, Hornbeam, Sclearanthus, Wild oat.

Bristande intresse för nuvarande situation:
Clematis, Chestnut Bud, Honeysuckle, Mustard, Olive, White chestnut, Wild rose.

Ensamhet:
Heather, Impatiens, Water Violet.

Överkänslighet mot inflytande och idéer:
Agrimony, Centaury, Holly, Walnut.

Modlöshet och förtvivlan:
Crab apple, Elm, Larch, Oak, Pine, Star of Betlehem, Sweet chestnut, Willow.

Överdriven omsorg om andra:
Beech, Chicory, Rock water, Vervain, Vine, Five Flower Remedy

Ingen av de 38 blomessenserna är skadlig eller vanebildande. Det finns ingen risk för överdosering. Därför kan de användas av vem som helst. Detta var just Dr Bach´s syfte – ”heal thyself” – att människan skulle kunna bota sig själv. (hittat hos: http://www.aromacreative.se/dr-bach-blomsterterapi)

Min svenska läkare rekommenderade mig att alltid ha Rescue Remedy hemma, ifall någon får en chock eller liknande. Hon anser även att varje ambulans- och polisbil borde vara utrustat med Rescue Remedy för att hjälpa chockade människor. Det har, som vanligt inom frekvensmedicinen, inga biverkningar och det skadar inget om man får litet för mycket i sig, kan alltså lätt hanteras av lekmän.

Många människor tar Rescue Remedy när någon har sårat sig eller är rädd inför något, som t.ex. en obehaglig rättegång.

Se även på White TV: Homeopati botar genom fysik och inte kemi;

Placeboeffekten kan enklast förklaras med magnetiska skalärvågor:

Att vatten har medvetande indikerar att allt har det;

Den stora skalärvåg-konspirationen;

Technical proof: Scalar Waves exist;

Prof. Konstantin Meyl the New Tesla;

Prof. Meyl detected DNA-Wave and Scalar Wave Biology;

Placeboeffekten kan enklast förklaras med magnetiska skalärvågor;

Scalar Waves Kill Cancer Cells, sensational progress in cancer treatment;

Liv byggs med skalärvågor;

Guld skyddar mot mind control / tankekontroll;