Lastbilen körde aldrig in på julmarknaden i Berlin, fake terror!

Tuesday, 17 January 2017 18:38

Jag är ju ganska konspiratoriskt lagd, men jag trodde i början inte, att det fanns några större fel med gammelmedias rapportering om julmarknadsattacken i Berlin den 19 december 2016 ca. kl. 20.00. Men nu hopar sig bevisen, att lastbilen inte körde in i julmarknaden och allt var ett stort skådespel, med förmodligen enbart två döda, den ursprunglige polske lastbilschauffören och den i Italien nedskjutna Anis Amri.

Jag kunde inte hitta en bra engelsk video om alla märkligheter, så ni får nöja er med en tysk, som är mycket bra. Här är nyckelbevisen, att lastbilen aldrig rasade in i julmarknaden utan backades dit:

källa: lastbilens påstådda väg genom Berlins julmarknad, men skizzen visar inte att det krävs 90 graders vinkel att köra in och ut samt att den sista stugan står snett är också fel

1. Lastbilen hade en hög hastighet på ca. 70 till 80 km/h och det syns inte på dash-cam-videon, att den gör två 90 graders svänger in i julmarknaden och sedan två, för att komma ut därifrån. Med den höga hastigheten hade bilen vält vid en abrupt 90 graders sväng.

2. Området var säkrat med järnpinnar, som var starka och just som skydd mot skenande bilar. Den pinnen som står bakom lastbilen är helt oskadd och lastbilen har på framsidan ingen skada som skulle kunna härröra från en nedmejad massiv järnstång.

3. Trästugorna där försäljningen på julmarknaden pågick är nästan helt oskadda där lastbilen påstås har åkt in och ut. En plockas bort senare så att folk inte kommer på fel tankar.

4. Inget blod på lastbilen eller gatan.

5. På de sju minnesplatser runt omkring och på julmarknaden finna inga foton från döda eller skadade, enbart från den polske lastbilschauffören och en israelisk kvinna, som påstås har omkommit, vilket förhoppningsvis inte stämmer.

6. Alla sju minnesplatser ser mycket enhetliga ut, som om någon har gett order att skapa dem. De ser inte ut att vara spontant uppkomna.

7. Julgranarna visar också att lastbilen åkte förbi, men inte in på julmarknadens område.

8. Vittnesmål från en stugägare, som var direkt intill platsen där lastbilen sedan filmades, att den backades in i sin position .....

Fake terrorn är med stor sannolikhet iscensatt av en västlig säkerhetstjänst. Enbart de har resurser att dra igång ett så stort skådespel där alla deltagare tiger efteråt. De har även medel att tysta ner pk-media.

Så även White TV luras ibland .....

SVT, AB, DN, Bild och Spiegel medansvariga för attacken på Berlins julmarknad, smyghjälper ISIS;

DN-skrapan lyste inte i tyska färger efter Berlin massakern, DN-ledningen rasister;

 

You must be logged in to comment.