Sverige och Norge med i HAARP-Konspirationen

Thursday, 29 March 2012 20:48

HAARP har byggts ut över hela jordklotet. De amerikanska nickedockorna Norge och Sverige, uppträder som lättfotade prostituerade och bidrar gärna till storebror USA:s HAARP-aktiviteter. Norges antennsystem för HAARP ligger i Tromsö och heter EISCAT, Sveriges ligger bl.a. i Kiruna, med samma namn.

HAARP delen i Nordnorge, Tromsø, EISCAT (European Incoherent Scattering System)  40 MW

Tromsø 931 MHz Ultra High Frequency Radar  (källa: http://fraktali.biz/chemtrail/eiscat.html)

"Bara namnet ger en fadd smak i munnen. Strategiskt beläget i en triangel i Sverige, Norge och Finland i övre Skandinavien, gör man samma sak som HAARP och opererar på frekvens områden 931hz, 224hz och 500hz, i ett liknande Auroralreseachprogram samt skär stora hål i stratosfären "

skriver antennamonitor.

 

NATO har naturligtvis sina fingrar med i spelet.

 

HAARP har även i södra Sverige ett viktigt ben: LOIS

Källa: http://fraktali.biz/chemtrail/lois.html

 

LOIS står för LOFAR Outrigger in Scandinavia. LOFAR står för Low Frequency Array.

"LOFAR är ett gigantiskt sameuropeiskt distribuerat radioobservatorium som håller på att färdigställas i Europa. LOIS är ett skandinaviskt projekt som avser att utveckla mätmetoderna hos LOFAR så att de bättre passar för studier av den nära rymden, från atmosfären till solen." skriver http://www.lois-space.net/Svenska/

"En tidig teststation, som togs i bruk 2003 i Växjö, kan ses på bilden nedan"

 

"En andra, mer komplett prototyp är under uppbyggnad i Ronneby, i samarbete med Blekinge Tekniska Högskola."

Bild av den logperiodiska antennen vid Teracom AB:s radiostation i Hörby (55.49 grader nord, 13.44 grader öst), som kommer att användas i de kommande LOIS/LOFAR rymdradartesterna. Höbysändaren kan leverera upp till 500 kW högfrekvent radioeeffekt i frekvensbandet 3-30 MHz till antennen.

 

2008 blev LOIS fullt operativ i Sverige. Är det därför vi fick så ovanligt kalla vintrar och en jordbävning i södra Sverige?

 

Avslöjande är också att jordbävningen skedde på 10 km djup. Det sägs att det är extra lätt att koka upp vatten med HAARP just på det djupet! Så var det i Haiti och Fukushima också.

 

Vetenskapsmännen som jobbar på EISCAT och LOIS använder fagra ord när de beskriver sin verksamhet, precis som hycklarna som jobbar med HAARP. Förmodligen är de alldeles för ensidiga i sitt tänkande (fångna under sina vänstra hjärnhalvor, d.v.s. de kan inte fullt ut aktivera sin högra hjärna och därmed nyttja människans inbygda skalävågs-interferometer, därför går de också miste om helhetsbilden). Med andra ord, deras hjärna är för inskränkt för att förstå, att deras forskning bidrar till aktivering av 'Mind Control', utlösning av jordbävningar och tsunamis, och mycket annat elände. Kanske är de själva offer för hjärnkontroll.

Ett tydligt varningstecken ges också genom informationen, att VINNOVA har finansierat projektet i december 2008, just när Sverige hade sin värsta jordbävning i mannaminne.

VINNOVA är en extrem oseriös organisation som har fuskat med Estoniautredningen, så att misstanken om skyddande av brottsling (brottsbalken 17:11) ligger nära till hands.

VINNOVA misstänks även ha ett finger med i mind control brotten.

 

Det är hög tid att stoppa missbruket av skattemedel. Det bästa vore att omedelbart upplösa hela eländet och straffa ansvariga politiker! (Sverige hade i dag lyckan att bli befriad från värnpliktsvägraren till försvarsminister, Tolgfors, genom att denne kastade in handduken. Han har förstörd hela det svenska försvaret!)

Titta även på tidigare inslag från White TV ang. HAARP: HAARP har Plasma-Kikarsikte, Planeten Jord missbruks som vapen, HAARP Magnetometern bevisar japanska tsunami massmordet, NASA data bekräftar att HAARP utlöste Japan tsunamin, Rysska Väder-vapen, Jordbävning på 10km djup = Indikation på HAARP, US-försvarasminister medger vädervapen, Tjernobilkatastrofen orsakades av USA, Väst torkar ut Iran och får därför regnväder, Sverige medskyldig,