USA och Sverige sluta förstöra vår sommar med HAARP!

Wednesday, 24 June 2015 20:27

Kristoffer Hells Blueshift uppmärksammade oss redan på att det extremt kalla vädret är konstgjort av vädermaskinen HAARP, där Sverige är en av gärningsmännen:

"Nyfiken på varför sommaren 2015 försvann?

Svaret är HAARP och chemtrails.

HAARP är en förkortning för High-Frequency Active Auroral Research Program och är ett militärt vädervapen som används för att kontrollera vädret på jorden. HAARP kan även användas för att starta jordbävningar. Vapnet fungerar genom att skicka upp kraftiga radiostrålar upp i jonosfären där den ställer till enorma problem.

Ett sätt att kontrollera vädret över ett större område är att låta HAARP styra de jetströmmar som finns högt upp i atmosfären och som avgör vart högtrycken och lågtrycken rör sig."

källa; den svenska antennskogen LOIS runt Växjö universitet förstör vår sommar. Sammanlänkningen av antennskogar i USA och Europa ändrar vädret globalt

geoengineeringwatch.org skriver den 24 juni 2015:

"The weather warfare being waged against the US population continues to escalate. Due to the highly toxic fallout, weather warfare is also biological warfare against the entire web of life. How hot is it going to be under the completely engineered high pressure heat dome in the West? Record shattering. Is it any wonder the Western states are burning to the ground?

The engineered high pressure zone facilitates the jet stream manipulation the climate engineers are after. By pushing the upper level winds up and over (north of) the heat dome, the winds then spin clockwise around the high pressure. A large "dip" in the jet stream is then formed, which contributes to yet another engineered cool-down in the Eastern US. Though the Western US could be considered a "climate sacrifice zone", available data indicates the West is also a target for engineered drought.

The latest NOAA map below will look very familiar to any that have reviewed my past articles documenting the geoengineering assault against the US, but this map is new and simply reflects the exact same climate engineering scenario being repeated again, and again, and again. The Western US is baked and burned while the Eastern half of the country gets the engineered cool-down."

Det är denna kyla vi får lida under även i Europa.

Målet med hela äventyret är förmodligen att låta nordpolens is smälta så att oljan där lättare kan skördas och alla lögn om klimatuppvärmningen kan spridas..

Men nu skall det vara slut med vädermanipulationen USA och Sverige!

Mer om vädervapnet HAARP, EISCAT och LOIS på White TV:

Is på Antarktis rekordväxer, men HAARP smälter isen på Arktis;

5 nya HAARP anläggningar på gång i Norge;

Nick Begich förklarar hur HAARP missbruks för Mind Control;

Är det HAARP och mind control bevis som gör att gammelmedia fokuserar på Snowdens NSA avlyssningsdokument?

Sverige och Norge med i HAARP-Konspirationen;