Nick Begich förklarar hur HAARP missbruks för Mind Control

Thursday, 22 January 2015 21:18

källa

Mycket talar för att självaste HAARP i Gakona, Alaska, just nu inte arbetar längre, därför att Illuminaterna har byggt effektivare antennskogar. Det sägs att EISCAT i Norge (Tromsø) och Sverige (Kiruna) skal ta över som ledande central. Men principen har inte ändrats, d.v.s. USA förfogar över ett globalt jordbävnings- och vädervapen som även kan användas för mass mind control; eventuellt även för individuell mind control.

Nick Begich är den förste och ledande avslöjaren av det fruktansvärda HAARP vapnet. Han är mycket trovärdig. T.o.m. EU-parlamentet bjöd in honom i slutet på 1990-talet för att få en beskrivning av HAARP från honom. Anser Nick Begich att HAARP är även en mind control maskin, vilket många andra forskare bekräftar, så stämmer det. Detta i sin tur bekräftar min misstanke, att HAARP använder även skalärvågor, därför att dessa är nödvändiga om man vill åstadkomma en effektiv mind control, tankekontroll.

Informera dig även på White TV om detta:

Är det HAARP och mind control bevis som gör att gammelmedia fokuserar på Snowdens NSA avlyssningsdokument?;