Boken Pillerparadoxen visar att psykofarmaka vållar psykiska sjukdomar istället för att bota dem

Sunday, 22 June 2014 14:57

"Robert Whitaker är författare och journalist. Han har tidigare bland annat utgivit Mad in America, som av Discover Magazine utnämndes till en av 2002 års främsta populärvetenskapliga böcker. Robert Whitaker är även ansvarig utgivare för hemsidan Mad in America, ett i USA inflytelserikt forum för kritisk diskussion om psykiatriska mediciner" skriver bokus på sin hemsida där Robert Whitakers nya bok på svenska kan köpas: Pillerparadoxen.

källa: Pillerparadoxen : varför lider fler och fler av psykiska problem när medicinerna bara blir bättre och bättre?

Neuroleptika och tymoleptika hämmar budbärarämnen/signalsubstanser i kroppen, som dopamin och serotonin. Genom hämningen bildar kroppen ofta nya mottagare där de inte hör hemma. På kort sikt blir den psykiska sjukdomen ibland bättre, men på lång sikt sämre. Det var i början dock totalt okänt för psykiatrin om brist (serotonin) eller överskott (dopamin) på signalsubstanser är orsaken till psykiska sjukdomar. Man hade bara listat ut att neuroleptika kan förbättra patientens situation på kort sikt. Men redan 1984 kom väl accepterade studier i USA som entydigt visade, att brist eller överskott på signalsubstanser inte vållar psykiska sjukdomar. Men dessa slutsatser kommunicerades inte med allmänheten.

Med psykofarmaka blockeras hela kroppen, nästan som om man skulle slå patienten med en hammare på pannan, så att den är nära att tuppa av. Då blockeras mycket i kroppen, som en biverkning även den psykiska sjukdomen. Fördelen med hammaren är att den inte vållar psykiska sjukdomar (och är billigare).......

Min mor gjorde samma erfarenhet med sin depression. På lång sikt blev depressionen värre trots neuroleptika, eller rättare sagt p.g.a. neuroleptika. När hon fick en skalärvågssändare från QuWave runt halsen, försvann depressionen söm ett spöke och kom aldrig tillbaka. Hon slapp de hemska neuroleptika.

Att psykiska sjukdomar skulle vållas av kemisk obalans i hjärnan är kvacksalveri. Enligt forskningsmaterialet som presenteras i Pillerparadoxen är raka motsatsen utrett och vetenskapligt bevisat.

Därav kan vi dra slutsatsen att psykiska sjukdomar bekämpas bättre med fysik än kemi. Fysiken används inom frekvensmedicinen, som arbetar med skalärvågor, resonans och interferens, alltså vågfysiken. Big Pharma hatar frekvensmedicinen, då den är billig och utan biverkningar. Folk skulle sluta köpa deras kemiska produkter som gör mer skada än nytta, inte minst för alla biverkningarnas skull. Alla, i synnerhet läkare, som ratar frekvensmedicinen misstänks vara köpta av Big Pharma.

Se även på White TV: Psykiatrin avancerat kvacksalveri;

Psykedeliska droger kan bota psykiska sjukdomar;

Ayahuasca-medicinen bör tillåtas i hela världen;

Tortyr-maffia har alltid styrd psykiatrin;

Dr. Joanna Moncrieff: inga kemiska läkemedel/neuroleptika inom psykiatrin!;

Psykiatrins bibel DSM är kvacksalveri;

Placeboeffekten kan enklast förklaras med magnetiska skalärvågor;

Junk DNA no Junk at All!;

Röster i huvudet är ingen psykisk sjukdom utan militärens mikrovågor eller ultraljud;

USA tvingar sin militär vara försökskaniner för psykiatrin;

Prof. Meyl detected DNA-Wave and Scalar Wave Biology;