Polycontrast Interference Photography (PIP) filmar skalärvågsfält

Wednesday, 01 October 2014 19:53

källa

Många känner till det ryska Kirlian-fotografiet, se bilden ovan. Den kan avbilda vår aura, vårt energifält som består av orgonenergi (Wilhelm Reich) eller prana (ordet i sanskrit för livsenergi). Nu finns det en kamera, som kan ta rörliga bilder på auran: Polycontrast Interference Photography (PIP) som uppfunnits av engelsmannen Harry Oldfield. Den visar även akupunktur meridianerna och chakran.

Sådana bilder är mycket värdefulla för alternativmedicinen, som inte är så primitiv som skolmedicinen, som enbart går efter den kroppen alla kan se och röra vid. Att människan har även flera andra energikroppar är vanliga läkare för arroganta att ta till sig, vilket är mycket ansvarslöst!

Genom att fotografera auran kan en expert se obalanser hos en levande varelse och rätta till dem, vilket medför en läkande effekt. Medicinen med hjälp av fysik (frekvenser som t.ex. inom homeopatin) är den kemiska medicinen mycket överlägsen, inte minst då problemet med biverkningar (oönskade kemiska reaktioner i kroppen) sällan dyker upp. Kroppens fysik går bara i resonans med det som behövs (om den inte blir lurad som med mind control)

Filmen nedan visar hur skalärvågor används i den alternativa medicinen. Då filmen är från Serbien, kallar de skalärvågorna för Tesla-vågor, eftersom Tesla härstammar från Kroatien och hans museum ligger i Belgrad. Namnet Tesla-vågor är dock litet missvisande. Nikola Tesla upptäckte för över 100 år sedan den s.k. elektriska skalärvågen (utbreder sig längs den elektriska fältvisaren E), med vilken man kan skicka fri elektrisk energi (neutriner) genom luften.

DNA-helix med en passerande magnetisk skalärvåg som bär biologisk information snabbare än ljuset. Detta är virket tankarna är gjorda av

Den andra typen av skalärvågorna, som är biologiskt relevant, är dock den magnetiska skalärvågen. Den utbreder sig längs den magnetiska fältvisaren B och kallas därför magnetisk skalärvåg. Den har upptäckts av fysikprofessorn Konstantin Meyl i Schwarzwald i början av 1990-talet.

Filmen visar att vetenskapen har kommit mycket längre i Östeuropa eftersom där fanns ingen stor konspiration mot Nikola Tesla och hans fantastiska verk (mer än 700 patent).