Viewing all articles in Practical conspiracies > Mind Control MK Ultra

Trumps sista tal visar att han inte är fri, han saboterade för militären, Assange och Snowden

Thursday, 21 January 2021 05:16

Trumps sista tal som president blev en enorm besvikelse. Han önskar allt väl till den nya kriminella regeringen. Inget om att Biden är korrupt och främst under Kinas kontroll. Inget om Ratcliffes utpekande av Kina som valfuskare. Inget om det historiska valfusket både för hela USA och delstaten Georgia. Inget om de korrupta republikanska politikerna och domare. Inget om de kriminella massmedia.

Trots detta ljuger Trump och säger: "We put the American People in charge again".

Trump borde ha pekat på hur enormt ruttet etablissemanget är i USA. Det är en extrem skandal också att Trump inte benådade Assange och Snowden. Det värsta var dock att Trump inte införde krigsrätt och gav order om massarrest av den brottsliga eliten med Biden i spetsen.

Detta bekräftar misstanken att Trump är under mind control eller utpressad med en Epstein video (Google erbjuder inga sökresultat för det).

Under Ghislaine Maxwell rättegången vittnade Epsteins pilot den 30 november 2021, att inte bara Clinton och prins Andrew var på Epsteins ökända flygplan utan även Trump!

Trump har grovt lurat sina anhängare, främst militären. Han fick bra draghjälp av Q, som är en FBI psyops för att lura de hederliga och vakna.

Det måste ha förts ett osynligt mind control krig. De ljusa, godomliga krafterna från högre dimensionerna kan överstyra Reptiloidernas mind control men har tyvärr misslyckats i USA. Om detta ämne tiger även Simon Parkes.

Nu kommer många av de vita hattarna att mördas och många kommer att dö i ett inbördeskrig och efter Covidvaccinationerna som Trump också förespråkade, trots att han blev motiverad att bli politiker efter att hans barn fick allvarliga vaccinskador.

Den 20 januari 2021 blev det ett stort bakslag för de ljusa krafterna.

https://youtu.be/YtIcm_TWRlA

https://youtu.be/pZd10CY_ZKA

https://youtu.be/hhu3wN8Phm0

 

Svea hovrätt sviker barnet igen i Anna-fallet, hovrättsrådet Emma Regnér bör sparkas

Wednesday, 13 January 2021 13:22

 1. Detta är en analys av Svea Hovrätts dom i Anna-fallet som dömer henne hårdare än tingsrätten till skyddstillsyn:
 2. Annas ombud Nina Löwenhielm tillerkänns mindre arvode än faderns ombud som hade betydligt mindre arbete i fallet, då Anna hade överklagat den negativa domen från Stockholms tingsrätt.
 3. Barnets ombud Mari Schaub tillvaratog barnets intressen mycket bristfällig. När jag träffade henne första gången trodde jag att hon var faderns ombud. Hon får ett arvode tilldömt av staten på 66 690 kr. Folk som kan litet numerologi och/eller bibeln vet vad det betyder.

 4. Svea Hovrätt analyserar inte de grova felaktigheterna i vårdnadsdomen från Uppsala tingsrätt. Av fakta från många läkare (se nedan) framgår att man inte behöver vara en juridisk Einstein för att fatta, att vårdnadsdomen är extremt orättvis och skadlig för barnet.

 1. På sidan 7 i domskälen skriver Svea hovrätt:

  Som tingsrätten konstaterat har Anna känt till att de fem förundersökningarna som inleddes mellan åren 2016 och 2018 avseende övergrepp begångna av fadern har lagts ned. Hon har också känt till att ett flertal barnavårdsutredningar inletts, men avslutats utan åtgärd, samt den vårdnads-, boende- och umgängesutredning som Uppsala tingsrätt hämtat in i vårdnadsmålet.” (WTV har ändrat från de riktiga namn av föräldrarna till Anna och fadern. Sonen kallas för Elias).    Inte ett ord om att NOA tre dagar före rättegången den 17 november 2020 gick ut med en rapport i SVT Veckans brott att samtliga polisdistrikt i Sverige systematiskt nonchalerar pedofilanmälningar. Anna hade uttryckligen hänvisat till denna sensationella NOA-rapport i sin plädering. Hon och pojken hade ju drabbats av denna kriminella nonchalans av polisen. Polisen skyddar pedofila nätverk i Sverige! (som i så många andra länder) Det är skandalöst att Svea Hovrätt utgår ifrån att alla dessa utredningar och domar är felfria. Anna lyckades ju att bevisa motsatsen under förhandlingen.


 2. Vidare skriver hovrätten på sidan 7: ”Inte heller de uppgifter som framkommit om kontakterna med läkarna Magnus Bodegård, Giedré Grigelioniené och Kristian Wright Kristoffersen eller de iakttagelser dessa har gjort har utgjort nya betydelsefulla uppgifter i förhållande till vad som varit föremål för prövning i vårdnadsmålet. Inte heller kan Hans Cagnells uppgifter, på de skäl som tingsrätten har angett, anses utgöra nya betydelsefulla uppgifter.”

  Att dessa uppgifter på ett alarmerande sätt bevisar att Uppsala tingsrätt, polisen och socialen i Uppsala och Stockholm grovt har åsidosatt sina plikter förtiger Svea Hovrätt och sällar sig därmed till kretsen av misstänkta medlemmar i det pedofila nätverket i Sverige. Alla besvärande pedofilmisstankar tigs helt enkelt ihjäl.

 3. Så här sade läkarna:
  Läkaren Magnus Bodegård säger bl. a. i sitt vittnesmål i Stockholms tingsrätt (brottmålet mot modern),
  min 03:07 i ljudfilen från Stockholms tingsrätt, se fjärde videon nedan:
  "det var då dels de här fysiska fynden av förändringar på hans könsorgan.  .... det var alltså en blödning i omslagsranden mellan förhud och hans penis som på 8 mm kommer jag ihåg att den var och som inte alls på något sätt är naturlig och inte har någon naturlig förklaring."

  min 05:06: "jag ringt till socialen, men det var senare, i Stockholm, men de ville inte diskutera fallet på något sätt."

  min 23:04: "Jag fick intrycket av att socialtjänsten tolkade allt till mammans nackdel ..... Jag hade illusionen att en socialtjänst ska göra en seriös objektiv utredning. Jag fick inte känslan att det var det."

  Den gemensamma orosanmälan av de läkare som träffat Elias inkommer till Östermalms Stadsdelsförvaltning den 23/2-18. Läkarna känner fortsatt oro för Elias då ingen vidtar skyddsåtgärder för honom. Utredningen startar den 27/2-18

  Läkaren Bodegård rekommenderar att en oberoende utredning snarast genomförs trots pappans tidigare motstånd samt att sonen inte bor hos pappan under utredningen. Då sonen visar stark vilja att vara hos sin mor bör detta beaktas. Detta ignorerades av socialtjänsten.

  Från minut 03:12 i den andra ljudfilen (tredje videon) från Stockholms tingsrätt nedan vittnar barnläkaren G G:

  "så jag fattar då förstås en allvarlig misstanke om att det kan föreligga barnmisshandel."

  Hon drar då omedelbart konsekvensen och beställer en taxi för mor och barn att åka snabbast möjligt till en specialundersökning hos barnakuten. Hon ringer också på stubben till socialjouren på Östermalm/Stockholm och gör en orosanmälan, som dock saboteras hos socialtjänsten på Östermalm under enhetschefen Christina Witts ledning.

  Från minut 05:29 säger barnläkaren G G:

  "Jag tittade på snoppen och det jag noterade var ju att i den här åldern så ska ju pojkarna ha sammanväxningar mellan förhuden och snoppen och det fanns inga sammanväxningar och mamman hade bilder med sig i telefonen."  .... "Det var tydligt att det inte fanns några sammanväxningar"

  09:19 yttrar Annas advokat Nina Löwenhielm: "på akuten var pojken mycket tystlåten men bekräftar att han dragit i snoppen med sin pappa". Läkaren: "nickade .... sitter i sin fåtölj och nickar."

  09:50: Det framgår att tre läkare och en psykoterapeut har ingivit en orosanmälan till socialtjänsten i Östermalm, som dock sopar alla orosmoment från dessa läkare under mattan.

 1. Inte ett ord i domen ang. alla dessa anklagelser om pedofila övergrepp. Hovrätten ger en skev bild precis som tingsrätterna i Stockholm och Uppsala genom att enbart skriva om övergrepp.

 2. På samma sida i domen: ”I tiden efter Uppsala tingsrätts dom, den 24 september 2018, har Anna och sonen besökt barnläkaren Lena Bergqvist. Vid det besöket har sonen återigen berättat bl.a. att fadern ska ha slagit honom och utsatt honom för övergrepp. Lena Bergqvist har vidare observerat blåmärken på sonens skulderblad. Uppgifterna som framkommit under läkarbesöket har visserligen i visst avseende varit något mer detaljerade än de uppgifter som lämnats vid tidigare läkarbesök. De omständigheter under vilka uppgifterna har lämnats och innehållet i dessa har dock i huvudsak varit desamma, låt vara att blåmärkena uppstått efter domen. Även med beaktande av att det rör sig om nya uppgifter i den bemärkelsen att de framkommit efter tingsrättens dom och lämnats vid ett nytt läkarbesök kan de, vid en jämförelse med de uppgifter som låg till grund för vårdnadsdomen, inte anses utgöra nya betydelsefulla uppgifter. Hovrätten gör samma bedömning beträffande det som Birgitta Brydolf Lindgren har berättat om vad som framkommit vid sonens besök hos henne. Inte heller hennes uppgifter utgör alltså nya betydelsefulla uppgifter. Inte heller i övrigt har det framkommit något som ger stöd för att det rent faktiskt har varit fråga om en nödsituation. Anna har således inte befunnit sig i en nödsituation och hon kan därför inte gå fri från ansvar för brott på denna grund.”

  Svea hovrätt sopar Lena Berqvists avslöjande vittnesmål, som alltså kom efter den skandalösa vårdnadsdomen i Uppsala tingsrätt och som gav Anna rätt att fly med barnet, helt under mattan:

  Han säger att pappa drar honom i snoppen, att det gör ond, att han vill inte” uppger Lena Berqvist i sitt vittnesmål under brottmålet i Stockholms tingsrätt maj 2019. Detta band, som ni kan lyssna på nedan (första videon), har också spelats upp i Svea Hovrätt. Barnläkaren Berqvist var så upprörd över de misstankar om sexuella övergrepp hon fick fram vid undersökningen av barnet att hon inte bara gjorde en orosanmälan utan även en polisanmälan, vilket hon sällan gör. Orosanmälan sopades under mattan av socialtjänsten på Östermalm/Stockholm. Polis och åklagare lade ner förundersökningen. Detta bekräftar att NOA-rapporten från Veckans Brott är helt korrekt.

  Även om sonen enbart hade klagat över misshandel från fadern, som syntes i blåmärken, är detta skäl nog för att plocka bort honom från fadern, d v s nödrätten föreligger.

  Modern Anna hade alltså nödrätten på sin sida och borde därför aldrig ha åtalats eller dömts.


 3. Hovrätten och sonens advokat har systematiskt förtigit att pojken ofta har sagt att han vill vara hos sin mamma Anna, men aldrig har sagt att han vill vara hos fadern.

 4. Hovrätten borde ha presenterat argument varför de inte kan ha påverkats av de enorma skriverierna i gammelmedia under ledning av SVT Dokument inifrån Att rädda ett barn, som ställde sig på faderns sida och smutskastade Anna efter tingsrättens dom från juni 2019. Fulmedia väntade med sin rapportering till sommaren 2020 då det var tänkt att Svea Hovrätt skulle ta upp fallet. Det var alltså en lätt synlig mediestrategi att påverka Svea Hovrätt till nackdel för Anna. Hovrätten väljer dock att tiga om denna tunga sakomständighet.

 5. I skandaldomen har deltagit hovrättsrådet Emma Regnér och tf. Hovrättsassessorn Sofie Björklund, referent, samt nämndemännen Helene Walukiewicz och Eva Tempelman. De bör alla få sparken.

Annat om Anna-fallet på WTV:

SVT + Expressen gjorde allt för att påverka Svea hovrätt att döma Anna till nackdel för sonen Elias;

SVT:s Bo-Göran Bodin skadar barnet i Dokument inifrån ”Att rädda ett barn”;

Svea Hovrätt kan inte utesluta pedofila övergrepp mot Elias, ger ändå total kontroll till fadern och inte Anna;

Anna lämnade hemligt brev till Trumps sändebud O'Brien, demo 15.8.19 vid Stockholms tingsrätt;

Carlqvist och Holfve oärliga, inga lärdomar av barns sexanklagelser mot Olof Palme;

Skandaldomaren Maria Hölcke nonchalerar läkarnas vittnesmål i Anna-fallet, vägrar att utreda pedofilmisstankarna;

Åklagaren Sara Norling saboterar pedofil orosanmälan, hör läkaren M B;

Flera åklagare i Stockholm hjälper misstänkt pedofil i Anna-fallet;

Annas sista processdag slutade lycklig, åklagaren misslyckades;

Uppsala tingsrätts Johan Borgström dömer kvinnofientlig, även i Anna-fallet;

Ingrid Carlqvist har förlorat sin journalistiska heder, lyssna till barnläkare i Anna-fallet!

Pedofilring styr LVU-barnomhändertagande enligt Ove Svidén;

Mossadkontrollerad polis och socialtjänsten i Uppsala och Östermalm hjälper pedofiler;

Barnläkaren K W K's orosanmälan saboteras av Socialtjänsten Östermalm Christina Witt;

Lena Holfve polisanmäld för förtal av Anna, nytt vittnesmål från barnläkare L B till hennes fördel;

Svea hovrätt värsta högre domstol i Sverige, kvinnoförakt, daltar för mycket med kriminella invandrare;

Svenska domstolar och åklagare med i pedofilnätverk, nya bevis;

Flesta domare i Sverige värdelösa då under mind control;

 

 

Wikileaks har publicerat samtliga handlingar för att torrlägga träsket, även alternativmedia tiger!

Tuesday, 22 December 2020 03:32

https://youtu.be/72CeN_mmDS4

https://file.wikileaks.org/file/

Killary Clintons e-mejls: https://file.wikileaks.org/file/clinton-emails/

Inslaget blev saboterat!

Ingen i svensk media tar upp ämnet, inte de alternativa heller. De är alla under mind control med undantag av Jesper Johansson, men han censureras ofta av sina kollegor.

Google har naturligtvis också tagit bort inslaget från sin sökmotor.

se även på WTV: Wikileaks have dumped all their files online;

 

 

Kriminella DARPA bakom US-Corona vacciner, biovapen säger Dr. Boyle

Sunday, 20 December 2020 01:26

Tack till Ulf Bittner:

https://banned.video/watch?id=5fdbd681460db90800f7ad55

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/12/20/dr-francis-boyle-darpas-biowarfare-weapon-vaccine-will-kill-people-vaccinet-ar-ett-biovapen-mot-manskligheten-nationen-sveriges-medborgare-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-o/

 

Pedofilvurmaren Federley snubblade över Anna-fallet, även alternativmedia kontrolleras av pedofilt nätverk

Saturday, 12 December 2020 16:11

källa

Det är svårt att upptäcka att Centerpartiets Federley tvingades att lämna politiken tack vare det så kallade Anna-fallet, som blev allmänt känt genom SVT:s Dokument inifrån "Att rädda ett barn", som sändes i tre delar maj och juni 2020. Anna-fallet kom upp i Svea hovrätt den 20 november och 1 december 2020. Bara tre dagar innan smällde SVT:s Veckans brott en bomb: Polisens mäktigaste samordningsorgan, NOA, nationella operativa avdelningen, lanserade en hemlig rapport, att samtliga polisregioner i Sverige systematiskt nonchalerar pedofilbrott.

Att släppa denna högexplosiva information bara tre dagar före Anna-rättegången, som handlar precis om detta problem att polisen och soc ständigt har nonchalerat mamma Annas pedofilanmälningarna mot Elias fader, kan inte vara en slump. Enligt Leif G W Persson ska vi hata slumpen!

Det är ett under att den Mossad-förtryckta polisen författar och släpper en så pedofilavslöjande rapport. Mossad kontrolleras ju av pedofila satanister. Det är lika mycket ett under att samtliga media i Sverige förtiger vad Veckans brott hade publicerad den 17 november. Bara Nordfront tog upp det och så kunde WTV ta del av den mycket centrala informationen. När SVT tog upp Anna-fallet i Dokument inifrån och där ställde sig på den pedofilmisstänkte faderns sida skrev nästan samtliga övriga media om det i Sverige och sparkade igång ett drev mot modern Anna och alla som hade valt att ställa sig på hennes sida. Här gällde det ju att skydda det pedofila nätverket i Sverige.

Det var dock ett medium från fulmedia som indirekt nämnde den hemliga NOA-rapporten: Expressen i form av en debattartikel från Annie Lööf (C) den 23 november 2020 med rubriken:

Polisens nedprioritering av sexbrott mot barn är en skam

Där skrev Centerordföranden Annie Lööf, som aldrig tidigare brytt sig om pedofiloffer, i panik att skyddet för barn mot pedofila övergrepp måste förbättras. Detta var bara timmar innan Stoppa Pressarna gick ut med sina avslöjanden om Fredrik Federleys pedofildömde sambo, Jonas Lind, numera Almqvist, som med all rätt ledde till Federleys politiska död igår.

Stoppa Pressarna fick ovanligt mycket fokus på sig vilket styrs med mind control teknologi som är under pedofil-Mossads regi. Syftet var att trycka ner den för pedofilerna så farliga NOA-rapporten med alla medel. Enligt uppgifter till WTV hade Stoppa Pressarna Federley-informationen redan betydligt tidigare än den 23 november 2020.

Det är skandalöst att även alternativmedia tiger om pedofilämnen för att skydda Sveriges pedofilnätverk. Bara Nordfront vågade att rapportera om den hemliga pedofilrapporten från NOA.

Igår rapporterade TV4 Nyheter om Falu tingsrätts dom mot en 20-årig pedofil som fick maxstraffet på 12 års fängelse för många våldtäkter på en ett-årig flicka. Knäpptyst om detta i det pedofila medielandskapet i Sverige. Fy skäms SwebbTV, Samnytt, ofria Fria Tider, Exakt24 att ni tiger om sådant!

Även nyheten om Snapchat-pedofilen fick ingen spridning:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/sex-och-ett-halvt-ar-for-sexbrott-mot-unga

https://www.tv4.se/artikel/63LMvGcN0gDs8mLtBPrxgq/20-aringen-ledde-pedofilring-greps-efter-razzia-pa-hemliga-internet