Ingen bryr sig längre om Libyen och NATO:s brott mot mänskligheten där

Monday, 27 January 2014 21:19

källa: http://www.salem-news.com/articles/november122011/libya-chaos-cm.php

I början av 2011 hetsade Rothschild censurerade media, d.v.s. de flesta i västvärlden, mot ett av världens mest blomstrande länder: Muammar Gaddafis Libyen. De hade Afrikas högsta levnadsstandard, bättre sjukvård än Sverige och en fantastiskt välfungerande sötvattensanläggning i öknet. Gaddafi lät folket delta i oljans rikedomar. Här har Norge mycket att lära av. 90% av befolkningen i Libyen var nöjd med Gaddafis styre. Ingen inifrån Libyen har bett USA och NATO att bomba Libyen tillbaka till stenåldern. Varför denna oberättigade aggression? Varför allierade NATO sig mig Al-CIAda? Samma sak som i Syrien: välavlönade yrkesbrottslingar från andra länder än Libyen eller Syrien skickas in för att störta landets styre och utges lögnaktigt för att komma inifrån landet.

Libyens centralbank var ännu inte under bankhuset Rothschilds kontroll, den libyska staten var inte skuldsatt hos Rothschildmaffian= Wall Street och City of London, i Libyen härskade islamic banking, d.v.s. lån gavs utan räntor och Gaddafi ville att oljan inte längre handlas i amerikanska dollars utan guld.

Det första som hände efter NATO:s terrorbombningar och bestialiska mord på Gaddafi var att ställa den libyska centralbanken under Rothschild kontroll. Nu återstår enbart Syrien, Iran och Nord Korea med fria centralbanker.

Alla centralbanker skall vara under Rothschilds kontroll, då deras kriminella banksystem, pyramidspel, är det enklaste maktmedlet att förslava människor över hela planeten och på så sätt ett utmärkt verktyg att införa den globala fascistdiktaturen, den Nya Världsordningen, NWO.

Se den här välgjorda och Rothschildattackerande filmen om hur bra Libyen hade det innan NATO:s förintelse. Alla ledare som deltog i krossandet av Libyen borde ställas inför krigsrätt i Haag-domstolen. Ja, även politikerna i regeringen Reinfeldt borde åtalas för brott mot mänskligheten i Libyen. Ännu idag avråder UD starkt ifrån att resa till Libyen. Även Carl Bildt och UD är medskyldiga till denna misär.

Utan gammelmedias lögn om läget i Libyen hade massakern inte kunnat hända. Därför bör alla krigshetsande chefredaktörer också åtalas.

Se även på White TV: Frankrikes president de Gaulle varnade för dollarpyramidspelet;

Gold Dinar och Islamic Banking bakom Libyens revolution;