Orgonit recept efter en av världens bästa läkare: Wilhelm Reich

Monday, 20 January 2014 21:53

källa

 

Wilhelm Reich återupptäckte (Wilhelm v. Reichenbach var tidigare) livsenergin som han döpte till orgon. Den kallas chi i China (akupunktur arbetar med denna kunskap) och prana i sanskrit. Reich var läkare och psykiatriker som i sin orgasmforskning upptäckte att allt levande har en speciell violett lysande energi i och omkring sig. Som yngsta medlem i Wiens psykoanalytiska förening under Sigmund Freud kom han snart på kant med Freud, som också talade om denna energi: libido. Men Freud tonade ner dess betydelse i enlighet med de djävulska bakgrundsmakterna (Illuminati) och blev därför osams med Reich. Som tack gjorde de Freud super känd och Reich, som var betydligt duktigare än Freud, är okänd än idag och hans barn förnekar honom.

 

Juden Reich varnade för nazisterna i Tyskland vilket slutade med att de kastade ut honom och brände hans böcker. Han åkte en kort period till Stalins Sovjetunion med samma resultat.

 

I Oslo kunde han forska friare men när andra världskriget bröt ut flyttade han till USA där han till slut mördades 1957 i ett fängelse genom en konspiration av FDA och CIA. Fram till dess lyckades han bygga en låda som samlar och förstärker den fria livsenergin med många helande effekter. Även vissa cancerpatienter kunde räddas med Reichs orgonakkumulator. Aldrig skadades någon under mer än ett decenniums forskning. Ändå förbjöd FDA den och alla publikationer som nämnde ordet orgon. FDA lät bränna alla Reichs böcker på stora bålar.

 

Cloud buster Wilhelm Reichs väder kanon: http://www.redicecreations.com/specialreports/wreich.html

 

Wilhelm Reich konstruerade sedan en väder kanon, cloud buster, med vilken han kunde göra regn över uttorkade områden och tvärtom. Många tacksamma bönder blev hans kunder.

 

Reich byggde under 1940-talet även bilmotorer med fri orgonenergi, men bevismaterialet om detta har förstörts av USA.

 

Här kan ni ladda ner en  beskrivning av orgonit och  bygga en sådan efter anvisning från en White TV tittare, som inte vill få sitt namn publicerat.  White TV tackar för materialet, men vet inte om orgoniten fungerar. Bra om många tittare kunde bygga en orgonit, testa den och låta oss veta sedan hur den fungerade.

 

En orgonit är en manick som renar energin. Texten ni bör ladda ner ovan talar om elektromagnetisk strålning från mobilmaster som är farlig, men egentligen är det skalärvågorna som är biologiskt relevanta, som också utsänds av masterna och mobiltelefoner, men som är okända p.g.a. en över hundra år gammal konspiration mot skalärvågorna. Människan har inga antenner för elektromagnetiska vågor i kroppen men massor för magnetiska skalärvågor.

 

De är nämligen nyckeln till den fria energin och vi får därför inte veta om dem. Orgonenergi är också en aspekt av skalärvågorna, de magnetiska skalärvågorna, för att vara exakt. Tesla och Reich lär aldrig ha träffats, vilket är mycket tragiskt.

 

Se även på White TV: Prof. Meyl detected DNA-Wave and Scalar Wave Biology;