National Intelligence Director Clapper varnar för ISIS-terrorceller i Europa; nytt mastsabotage

Wednesday, 18 May 2016 16:27

Idag kom uppgifter om ett nytt sabotage mot en kommunikationsmast utanför Borås:

"Det nya misstänkta sabotaget riktades mot en anläggning med mast belägen utanför Tranemo, inte långt från Borås. Anläggningen, som också drivs av bolaget Teracom, ska ha saboterats den 4 maj i år genom att någon klippte av en kabel som är nödvändig för Räddningstjänstens kommunikationer.   ....

Per-Anders Näsström säger att kabeln som klipptes av befann sig i en containerliknande byggnad alldeles intill den omkring femtio meter höga masten.

Tydligt märkt kabel

Den ska ha varit tydligt märkt, så att det varit uppenbart att den tillhört räddningstjänsten. Enligt Näsström finns det inget tecken på att byggnaden drabbats av inbrott.

– Det är det som är det olustiga i det hela. Det är ingen åverkan på någon dörr överhuvudtaget. Antingen är det någon som är jävligt duktig på att dyrka, eller någon som har tillgång till nyckel, säger Per-Anders Näsström.

Så du utesluter inte någon form av insider-brott?

– Nej, det går det inte att göra. Ingenting är uteslutet, allt är öppet. Men det är ett polisärende.

Flera har tillgång

Det finns flera olika aktörer som har tillgång till byggnaden där kabeln fanns. Omkring en decimeter av den ska ha blivit kapad – den delen är försvunnen.

Sabotaget anmäldes till polisen efter det att Häglaredsmasten rasade.

– Det är klart att det är allvarligt, säger Per-Anders Näsström.

Enligt Åsa Ragnar har Teracom haft information om det sedan det hände. Enligt henne ska bolaget också ha informerat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, omedelbart efter att händelsen inträffade.

Och en polisanmälan gjordes.

– Anmälan gjordes omedelbart, säger Åsa Regnar.

Räddningstjänsten har till GT uppgett att anmälan gjordes först långt efter händelsen - först efter sabotaget mot Häglaredsmasten under söndagskvällen.

Senare återkommer också Teracoms presschef med nya besked och tar tillbaka uppgiften om att anmälan gjorts omedelbart.

Polislarm för en månad sedan

Som GT kunde avslöja i går larmade polisen redan för en månad om att arbetsoveraller, klättringsutrustning samt en radiomottagare som ingår i bland annat polisens och räddningstjänsternas kommunikationssystem Rakel stulits vid ett inbrott mot en av Teracoms anläggningar i mellansverige. Enligt meddelandet som aktualiserades under tisdagen och då knöts till helgens attentat, kan den stulna utrustningen användas för att "inge förtroende eller utföra sabotage med mera". Poliser uppmanas att vara vaksamma mot personer klädda i Teracoms arbetsoveraller som beter sig onormalt." skriver Expressen.

Läs där även: Polisanmälan dröjde efter mastsabotaget

Det är mycket oroväckande att Teracom tjuvhållit på informationen om sabotaget så länge. Sedan var det räddningstjänsten och inte Teracom som gjorde polisanmälan.

White TV fokuserar så mycket på alla mastsabotage, då misstanken är stor att soldater av den insmugglade ISIS-armén ligger bakom. DN (se bilden ovan) och Säpo tar naturligtvis rysspöket fram direkt, vilket är mycket oseriöst. Ryssland har förmodligen ett intresse att kartlägga det svenska kommunikationssystemet, men inte att sabotera det, vilket opinionssabotörerna inter heller påstår, men suggererar genom att placera rubrikerna tillsammans.

Säpo borde lägga forskningen på ISIS/Daesh terroristerna istället, men de handskas med mjukhandskar eftersom både ISIS och Säpo styrs av Mossad och CIA.

I filmen nedan från den 25 april 2016 i Washington på min 29:44 och senare efter 42:12 redogör Director of National Intelligence James R Clapper för den stora faran med insmugglade ISIS-terroristceller i Europa. Han anser att de missbrukar flyktingkrisen för sina mörka ändamål. Han kritiserar de europeiska säkerhetstjänsterna för bristande samarbete. Om de skulle byta information sinsemellan skulle ISIS-faran vara mindre. Clapper är mycket imponerad över ISIS-terroristernas smarta agerande inne i Europa. De är mycket medvetna om säkerhetsfrågorna menar han. Han pekar på konflikten mellan EU-ledningen som vill ha öppna gränser och EU-länderna som nu tenderar att stänga sina gränser.

Läs även:

National Intelligence Director Clapper: ISIS ‘Most Significant’ Non-State Threat to U.S., Allies

Den högste NATO-generalen Philip Breedlove, stationerad i Bryssel, uttryckte sig nyligen mindre diplomatiskt: ISIS sprider sig som cancer i Europa!

(den andra filmen krånglar med inbäddningen, här är länken:

http://www.c-span.org/video/?408624-1/christian-science-monitor-breakfast-james-clapper

Liknande på White TV:

Har ISIS-armén i Sverige saboterat radiomasten utanför Borås?

Säpo gynnar islamister i smyg;

 

You must be logged in to comment.