Viewing all articles in The disinformation of Swedish journalists > DN (Swedish newspaper)

Julia Caesar läser lusen av Peter Wolodarski (DN)

Wednesday, 18 January 2017 18:05

källa: https://asylkaos.wordpress.com/tag/dagens-nyheter/

Julia Caesar är ett pseudonym för en kvinnlig f.d. DN journalist, som varit anställd där under ca. 20 år. Hon skriver för den danska Snaphanen. Hon kom i söndags med en mycket vass krönika mot DN:s chefredaktör Peter Wolodarski, med titeln Hämnaren i Marieberg. White TV har haft från starten kritisk fokus på lögnblaskan DN som därför fått en egen undermeny på White TV efter alla osanningar om Kreugermordet och M/S Estonia.

DN:s Peter Wolodarski är en av media-Sveriges mest oseriösa figurer. Han är ondskans journalistiska spjutspets i Sverige. Men nu skall Julia Caesar ha pennan:

"När Peter Wolodarski tillträdde som chefredaktör i mars 2013 gjorde han omedelbart två saker. Han deklarerade sina avsikter att bedriva agendajournalistik – i klartext politisk propaganda även på nyhetsplats, som av tradition ska hållas åtskild från opinionsmaterial.

Med välfylld plånbok gav han sig ut på reportershopping och köpte över Niklas Orrenius, 39, från grannen Expressen, där Orrenius hade utmärkt sig med den så kallade järnrörsskandalen som främsta merit. ...

Förutom lönen och fria händer att agera torped mot alla med för DN obekväma åsikter fick Niklas Orrenius särskilda privilegier. Som att bo kvar i hemstaden Malmö och bara behöva flyga upp till Stockholm på redaktionsmöte en gång i veckan. Sådana personliga privilegier till utvalda gunstlingar blir sällan populära på den övriga redaktionen.

FÖR: extremfeminism, islam och HBTQ

Konturerna av Peter Wolodarskis agendajournalistik skulle så småningom avteckna sig ungefär så här:

FÖR: Mångkultur – fast inte där journalisterna själva bor -, massinvandring, värdegrunden (alla människors lika värde oavsett om de mördar, våldtar, rånar eller på annat sätt skadar andra människor), globalisering, gränslöshet, upphävda nationer och nationsgränser, rösträtt för illegala invandrare, islam, moskéer, muslimers rätt till särbehandling, syn på invandrare som ständiga offer, extremfeminism, könskvotering, påtvingade pappamånader i föräldraförsäkringen, HBTQ, insemination för ensamstående kvinnor, identitetspolitik, EU, FN, Nato, RFSU, RFSL, normkritik, kulturmarxism, Fredrik Reinfeldt, falska nyheter om att invandring lönar sig, alla partier utom SD men i synnerhet miljöpartiet, Hillary Clinton, popblajkultur, invandrares rättigheter även och i synnerhet när de går ut över svenskars.

MOT: fri debatt, Putin och Nisse i Hökarängen

MOT: Sanning och publicistisk anständighet, SD, fri och öppen debatt, Nisse i Hökarängen, SD, invandrings- och islamkritik, konservatism, SD, alternativmedia (kallas ”pissrännor” alternativt ”hatsajter”), reglerad invandring, SD, signalement på misstänkta brottslingar, SD, invandringskritiker, Reva-projektet, fritt och självständigt tänkande, SD, åsikter i de breda befolkningslagren, islamkritiker, SD, Nya Tider, nationer, SD, etniska svenskars rätt till sitt eget land, sunt förnuft, SD, könsroller, kultur, bildning, SD, svenskhet, svensk kultur och traditioner, SD, Brexit, David Cameron (”en nolla”),  Donald Trump, SD, Ryssland, Vladimir Putin, SD. ...

En övergiven yrkesheder fladdrar i vinden

De skärvor man numera plockar ur jorden i Marieberg är nedsmutsade, flagnande rester av en stolt och kulturbärande publicistisk tradition. På den tidning som i decennier hyste några av Sveriges mest ansedda stilister och publicister; en Herbert Tingsten, en Jolo (Jan Olof Olsson), en Barbro Alving, en Red Top (Lennart Nyblom),(journalist) en Mauritz Edström, fladdrar i dag en övergiven yrkesheder tom och sladdrig i vinden som tvätt på en tvättlina. Ett förverkat anseende hos läsare och övriga media har allt snabbare förpassat DN ut i den mediala periferin. Stanken av rutten journalistik från Marieberg når inte bara Sverige utan numera också andra länder.

Frysboxen – den första utrensningen

Några månader efter tillträdet, sommaren 2013, sjösätter Peter Wolodarski sin första utrensning, den så kallade Frysboxen. Den ska kosta tidningen 30 miljoner men är ett perfekt sätt att göra sig av med gamla erfarna medarbetare som inte är så lätta att styra och manipulera utan kan befaras göra motstånd mot agendajournalistiken och bli svårhanterliga. ...

De belastas inte av mognad och livserfarenhet

Efter utrensningen har Peter Wolodarski den lätthanterliga redaktion han vill ha. Frysboxen har skrämt upp de kvarvarande journalisterna. De inte bara tystnar. De inser att om man vill behålla jobbet gäller det att rätta in sig i ledet och anpassa sig till agendan och de nya kvastar som sopar bort kvalitetsjournalistik och gammal yrkesheder ur vrårna. Sanning och publicistisk anständighet, källkritik, objektivitet, saklighet och konsekvensneutralitet ska inte längre styra tidningens journalistik. ...

Det jag skriver når näringslivets toppar

Efter Ikéamorden skriver jag en krönika med en rad exempel på politiska mord i Sverige, ”Sveriges mörka krafter”, som publiceras den 17 augusti 2015. Jag skriver i vanmakt och ursinne över det medvetet och frivilligt importerade våld där vi svenskar av politikerna med stöd av journalisterna frambärs som offer.

Mina krönikor har länge varit en källa till irritation för Peter Wolodarski, och även för Expressens chefredaktör Thomas Mattsson. Vad jag inte vet är att de i samband med Ikéamorden får klart för sig något jag inte själv känner till – att det jag skriver når långt utanför de vanliga kretsarna av läsare i alternativa media. Näringslivstoppar skickar länkar till mina krönikor till varandra i mailkedjor som också når fram till DN.  ...

Karaktärsmord beordrat av Peter Wolodarski

Den utveckling som Niklas Orrenius enligt Peter Wolodarski beskrev ”med skrämmande precision” i tidningen den 5 september 2015 är i själva verket ett karaktärsmord på mig, helt utan sakargument, beordrat av Wolodarski själv och effektuerat av hans lydige lakej Niklas Orrenius. Strategin är tydlig: jag görs till syndabock för all påstådd främlingsfientlighet i Sverige. Jag är hindret för Peter Wolodarskis agenda. Därför måste jag oskadliggöras.

Peter Wolodarski är rädd. Rädd för att han håller på att tappa kontrollen. Han och Expressenkollegan Thomas Mattsson är skakade av insikten att företagsledare läser och delar mina krönikor. Wolodarski har sett sig föranlåten att än en gång skicka ut sin torped Niklas Orrenius till min bostad. ...

Nya Tider publicerar DN:s lögner

September 2016. En dramatisk månad då gamla invanda kulturmarxistiska härskarmodeller visar sig i sin obarmhärtiga nakenhet. Hela det politiskt korrekta Kultursverige som anser sig ha monopol på yttrandefrihet chockas i sina vänstervridna grundvalar och genomgår en svår kris när det efter många turer står klart att förlaget Alternamedia och tidningen Nya Tider får ställa ut på bokmässan i Göteborg. Sveriges Författarförbund tråder långdans genom lokalerna med plåsterlappar för munnen för att visa hur hotade de känner sig av ”nazisterna”. De vill absolut inte dela med sig av sin yttrandefrihet till skribenter som inte har samma vänsteråsikter som de själva.

I samband med bokmässan publicerar Nya Tider i ett stort reportage ett urval av de lögner som DN har publicerat och som Peter Wolodarski är ansvarig för. ..

Artikelserien – ett fiasko som ökar DN:s badwill

Nästa attack riktar Mattias Hagberg mot Expressens ledarsida som enligt Hagberg befinner sig i ständigt krisläge, och i synnerhet mot de kvinnliga medarbetarna Anna Dahlberg och Ann-Charlotte Martéus.

Artikelserien blir ett fiasko som helt motverkar sitt syfte och kraftigt ökar DN:s badwill. De angripna går till välformulerat försvar. Alice Teodorescu bemöter Hagbergs misstänkliggöranden och ohederliga argumentation. Hon drar paralleller mellan angiveriet i diktaturen DDR och det svenska debattklimatet .....

Stanken av unken härskarmentalitet

Det är något i DN:s orkestrerade kampanj mot liberala ledarsidor och den systematiska oviljan att ta in verkligheten som dröjer sig kvar hos mig. Jag känner äckel inför att se min gamla arbetsgivare förnedra sig så oförblommerat. Finns det ingen gräns för hur djupt DN kan sjunka?

Förutom att kampanjen är osmaklig och stinker av unken härskarmentalitet innehåller angreppen på Göteborgs-Posten en direkt skymf av Torgny Segerstedt, GHT:s chefredaktör som hade modet att göra motstånd mot nazisterna när i stort sett alla andra tidningar – i synnerhet DN – vek sig och krälade i stoftet för Hitler.

”Vi får icke förråda det svenska i oss”

Statsvetaren Lars Trägårdh, som inte är rädd för att sjunga ut, gör en kraftfull markering mot Mattias Hagbergs vantolkning av Segerstedts inställning till nationalism. I sin sista gästkrönika i G-P den 23 december 2016 skriver han:

”Och återigen åkallas Segerstedt som lite av en husgud. Han sägs bejaka ”det antiaktoritära och antinationalistiska stråket inom liberalismen.” Problemet med detta är bara att Segerstedt var en större tänkare än så. Han var långt ifrån ”antinationalistisk”. Snarare var han en ganska typisk liberal nationalist för vilken just nationalstaten var en av liberalismens grundpelare. Utan den saknades förutsättningar för både individens frihet och nationernas välstånd, för att tala med Adam Smith. Dessutom var han likt demokrater från vänster till höger under denna tid stolt över Sverige, dess folk, dess historiska arv och dess värderingar.”

”I april 1940 skriver han: ”Vårt land är stort och vitt. Här hör vi hemma. Banden mellan de enskilda och detta folk kunna icke skäras av utan att förvissnande drabbar den avskilde. De som försöker bemänga svensk livsluft med främmande element, nå endast till att förgifta sin egen atmosfär. Vi får bara icke svika. Vi får icke förråda det svenska i oss, detta arv från tusenden av generationer, utflödet i sinnelag och kynne av denna jord. Det skapar hemlöshet, tomhet, rotlöshetens eviga förbannelse. Folk och land, rätt och vett äro heliga. Det svenska är heligt. Som aldrig förut vidgas i dessa dagar bröstet av glädje att vara svensk. Här bor frie män, och fria skola vi förbliva. Vår generation måste fatta posto på den sida i striden för rätt och vett och frihet, där våra fäder stått. Inget tummande på svenskheten fördrages.”

En epok som går till historien som dårskapens tid

När man läser Torgny Segerstedts ord från 1940 ser man klart allt vad vi har förlorat under den epok som inte kan gå till historien som något annat än Dårskapens tid:

Det fria tänkandet. Medvetenheten. Reflexionen. Det historiska seendet. Klokheten. Det sunda förnuftet. Friheten att yttra oss. Stoltheten över vårt land, vår kultur och våra traditioner. Självbevarelsedriften. Kampviljan. ”Det svenska är heligt.”

Och vad har vi släppt fram istället?

Dårskap. Bara dårskap. Det kommer att stå oss dyrt." Så slutar hennes modiga och visa ögonöppnare om Peter Wolodarski och Bonniers DN.

Annan DN-kritik på WTV:

DN-skrapan lyste inte i tyska färger efter Berlin massakern, DN-ledningen rasister;
DN demokratins dödgrävare, Expressen med Update 4.9.
Bonnier ville sälja hela koncernen till Hitler 1940 och fly till USA; Detta inslag är censurerat på Google!
 

DN-skrapan lyste inte i tyska färger efter Berlin massakern, DN-ledningen rasister

Friday, 23 December 2016 22:06

När Frankrike hemsöktes av ISIS-terrorism lyste hela världen i solidaritet upp sina viktigaste byggnader i den franska flaggan trikolorens färger. När ett liknande massaker sker i Berlin händer ingenting i världen med belysningar. DN-skrapan lyste i de vackra franska färgerna den 14 november 2015 efter den fruktansvärda Daesh-attacken mot Paris denna dag. Men tyska liv är tydligen inte lika mycket värda för DN-ledningen, för att inte tala om libanesiska eller syriska.

källarasistiska DN lyser inte för Tyskland när de attackeras hårt av ISIS/Daesh

Den 22 december 2016 mördade Turkiet 47 civila i Syrien, varav 14 barn och nio kvinnor. Massakern skedde i den syriska staden al-Bab. Turkiet har ingen rätt att ha vapen på syrisk mark, Turkiet har ingen rätt att stödja islamistiska terrorister som har invaderat det fredliga Syrien, som har en folkrättsligt legitim regering.

Men journalisterna på DN valde tidigt att ställa sig på terroristernas sida. DN har ljugit hela tiden om läget i Syrien. Peter Wolodarski borde få yrkesförbud.

DN-ledningens beteende är tydligt rasistiskt.

Om Berlin attentatet på WTV även:

SVT, AB, DN, Bild och Spiegel medansvariga för attacken på Berlins julmarknad, smyghjälper ISIS

 

SVT, AB, DN, Bild och Spiegel medansvariga för attacken på Berlins julmarknad, smyghjälper ISIS

Wednesday, 21 December 2016 21:43

Attacken på julmarknaden vid Kaiser Wilhelm Gedächtsniskirche (minneskyrka till den älskade Kaiser Wilhelm I) i Berlin den 19 december 2016 ger inte mycket att rapportera för alternativmedia ännu så länge. Det mesta har sagts i gammelmedia, det skall inte upprepas här.

Vissa detaljer har dock inte kommit fram:

1. Nummerplåten på mördarlastbilens bakdel slutar på US 66, vilket påminner om USA och djävulens tal 666.

källa

2. Många undrade naturligtvis om den Mossad-anknutne super-reportern Richard Gutjahr igen satt på första parkett som vid Daesh-attackerna i Nice och München i år. Nej, men en annan närvarande israelisk "säkerhets"expert fick uttala sig i tyska media om Berlinterrorn: Prof. Shlomo Shpiro.

3. Återigen ett passliknande "fingeravtryck" som lämnats, precis som under 9/11 och Parisattentatet. Man kunde tycka att gärningsmännen gör det för att få beröm av ISIS/AlQaida. Men från 9/11 vet vi definitivt att det var en Mossadoperation, vilket t.o.m. juden Simon Parkes har bekräftat.

källa

4. Lastbilens dragmaskin var svart, men på tyska ARD (motsvarande SVT 1) blir den plötsligt röd.

källa: https://daserwachendervalkyrjar.wordpress.com/2016/12/21/terror-in-berlinhatten-deutsche-behoerden-schon-vor-tagen-hinweise-auf-anschlagbritischer-terror-experte-erhebt-schwere-vorwuerfe/

Första slutsats:

Det står utom allt rimligt tvivel att attacken i Berlin genomfördes av ISIS-terrorister. De har inte bara erkänt dådet, vilket inte alltid betyder att de låg bakom, men målet och modus operandi (tillvägagångssättet) pekar också tydligt på det. Platsen är nämligen mycket symbolladdad, det är en kristen julmarknad strax före jul och den ligger i den centralaste delen av gamla Väst-Berlin vid Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, direkt vid Kurfürstendamm. Denna kyrka skadades svårt under de allierade terrorbombningar i slutet av andra världskriget och man lät den svårt förstörda kyrkan stå kvar som ett minne efter USA:s och Englands terror mot civilbefolkningen i Tyskland samt som ett minne att tyskarna förlorade WW2. Jag har själv besökt denna julmarknad många gånger när jag var i Berlin under juletid.

Nu har USA och England slagit till igen på samma plats, då deras "säkerhets"tjänster skapade och upprätthåller ISIS/Daesh alltjämt. White TV har under åren framfört förkrossande bevisning att CIA, MI6, Mossad och Turkiets "säkerhets"tjänst ligger bakom ISIS och dess fruktansvärda terror, som aldrig riktar sig mot Israel.

Om gammelmedia i Väst hade haft mod och stake, så hade de informerat allmänheten om detta och då hade ISIS fallit ihop som ett korthus på en gång. Men alla fulmedia med SVT, DN, AB i den svenska spetsen, Spiegel och Bild i den tyska samt alla de från USA, England, Frankrike, Turkiet etc. har systematiskt förtigit alla de tunga bevis att Daesh inte har med Islam att göra utan är ett konstgjort spöke från de västliga underrättelsetjänsterna. Och när en modig, detta avslöjande, amerikansk journalist och småbarnsmamma som Serena Shim blir mördad av sultanen Erdogan, då tiger fegmedia också om det, ingen solidaritet ens med kollegor.

Västs "säkerhets"tjänster i sin tur fjärrstyr journalistpacket och så kan den stora konspirationen slå till igen, den här gången mot stackars Berlin, som redan fått lida så mycket under de senaste 70 år.

Om liknande statsterror i Tyskland och Frankrike på WTV:

SVT:s Uppdrag Granskning skyddar ISIS, Säpo driver med UG;

Israel misstänkt för terrorn i Nice och München, Richard Gutjahr filmade båda attacker;

MI5 whistleblower: USA och England bakom ISIS;

Hade media rapporterat att USA, Israel, Turkiet, Qatar mm är bakom IS hade Nadia Murad inte behövd lida;

Svenska massmedia hjälper Turkiet att hjälpa ISIS;

Väst ligger bakom IS och kunde stoppa dem vilken sekund som helst;

L. Mellin Å. Linderborg + C. Kvartoft teg om mordet på kollegan Serena Shim, en orsak till Paris 13/11?

DN-skrapan lyste inte i tyska färger efter Berlin massakern, DN-ledningen rasister;

 

DN skyddar Clintons pedofilhärva #PizzaGate, Podesta brödernas nyckelroll

Monday, 05 December 2016 11:56

White TV fick flera tips om #Pizzagate, men hade först nu tid att kolla upp informationen. Det startade med att Julian AssangeWikileaks publicerade hemliga e-mejls från Hillary Clintons valkampanjchef John Podesta. Enligt Simon Parkes var det den amerikanska militären som hackade dessa e-mejls för att stoppa satanisten Hillary Clinton. Det är därför Trump nu tar med så många militärer in i sin nya regering, som tack och det är därför att det cirkulerar obekräftade uppgifter att Assange skulle blivit mördad som hämnd.

John Podesta var redan Vita Husets stabschef under Bill Clinton och ledde introduktions-teamet för Barack Obama när den kom till makten 2008. December 2013 blev Podesta ånyo rådgivare åt Vita Huset tills han fick nyckelpositionen att hjälpa Crooked Killary att bli vald.

Pedofilhärvan #PizzaGate exploderade rakt i ansiktet på Demokraternas valrörelse och bidrog kraftigt till Hillarys förlust, bl.a. när någon hade analyserat ett e-mejl, det s.k. "spirit cooking" mejl från satanisten Marina Abramovic till John Podestas bror Tony, som också är en mäktig man bakom Washingtons kulisser.

källa: Marina Abramovic med Lady Gaga vid "spirit cooking", en satanistisk ritual där de exklusiva deltagarna hyllar djävulen genom att dricka en cocktail som blandas av mänskliga vätskor som, blod, bröstmjölk, sperma, urin och vätskor ur kvinnornas vagina, som de bl.a. får genom att följa Abramovics råd att stoppa upp en levande fisk i slidan och låter den långsamt sprattla ihjäl sig under en hel natt

Smarta utvärderare av Assanges e-mejl läcka hittade snabbt en hemlig kod, med vilken många e-mejls var krypterade, vilket ledde till begreppet PizzaGate, då kodordet pizza står för flicka:

“hotdog” = boy
“pizza” = girl
“cheese” = little girl
“pasta” = little boy
“ice cream” = male prostitute
“walnut” = person of colour
“map” = semen
“sauce” = orgy

I filmerna nedan visas några nyckelmejl och deras barnsex innehåll.

#PizzaGate avsjlöjar dock inte bara krypterade ord utan även orter, där pedofilerna träffas för att ha sex med barn, torterar och/eller mördar dem under pålgsammaste former. En av dessa satanistiska pizzerior heter Besta Pizza, där Besta är det portugisiska ordet för Beast, best.

Enligt gammelmedia är det naturligtvis bara en slump att Besta Pizzas logo återfinns i FBI:s officiella lista med hemliga pedofilsymboler:

källa

Satanistpizzerian Besta Pizzas ägs av ingen mindre än Andrew Kline, som är ansvarig i den amerikanska regeringen för att bekämpa människohandel. Snacka om att göra bocken till trädgårdsmästaren! Efter att alternativa media satt fokus på satanisten Andrew Kline, bytte han logon på sin djävulska pizzeria:

källa

Mitt emot Besta Pizza finns pizzerian TERASOL, som också har en pedofilsymbol i sin logga, det dubbla hjärtat. Det är naturligtvis en ren slump och konspirationsteori att Hillary Clinton ofta var där, vilket framgår av TERASOL's reklambild:

källa

Inte långt från dessa pizzerior i Washington finns en tredje, som spelar en avgörande roll i den av Assange publicerade pedofilhärvan: Comet Ping-Pong. Och här kommer pedofilhjälparna på DN in i bilden:

källa

Månskäran och den femuddiga stjärnan är en typisk satanist symbol, som t.ex. i Baphometbilden eller på den turkiska flaggan, som just har satanisten Erdogan som ny grym Sultan.

Pizzerian Comet Ping-Pong ägs av James Alefantis, som har mycket tät umgänge med John Podestas bror Tony, som fick satanisten Abramivics "spirit cooking" e-mejl. I pizzerians källare finns ping-pong bord för att locka till sig barn:

källa

På väggen av ping-pong rummet hänger mycket avslöjande pedofil-bilder från konstnären Kim Noble:

källa

Hon är ett klassiskt mind control offer med minst 20 olika personligheterdissociative identity disorder (DID), vilket innebär att även hon torterades och våldtogs som barn, minst 20 gånger. I hennes bilder visas barn som blir våldtagna och torterade, i bilden ovan syns själen, som lämnar den plågade barnkroppen.

Comets ägare James Alefantis ordnade insamlingar till Hillary Clintons valkampanj på sin pedofilpizzeria. I gengäld fick han donationer från Hillary och satanisten George Soros.

James Alefantis umgicks intimt med David Brock, en annan maktinsider från Washington DC. "Alefantis har dessutom kända demokrater som vänner och har tidigare utsetts till en av de mest inflytelserika personerna i Washington av magasinet i GQ." skriver DN i sitt desperata försök att rentvå pedofilerna från Washington.

Men DN reflekterar naturligtvis inte över hur det är möjligt att en "enkel" pizzeriaägare kan få en sådan makt i maktmetropolen Washington.

DN:s och NYT:s pedofilskyddande inslag avslöjar också, att hatkampanjen fejknyheter (fake news) drogs direkt igång av fulmedia för att mörklägga #PizzaGate. Got you!

Nu har pedofilerna t.o.m. låtit en förmodligen mind controlled man attackera Comet-pizzerian med vapen, för att avleda fokus från deras barnsexverksamhet,

Till ämnet hör aven avslöjandet av den stora norska pedofilskandalen:

Varför är gammelmedia så tyst om Norges största pedofilhärva någonsin med 51 misstänkta?

 

Fluor gör hål i tänderna och skadar tallkottkörteln

Monday, 19 September 2016 21:30

Idag slog journalist- och medicinmaffian till igen:

Varningar för fluor på nätet kan ge barn karies

Det är precis tvärtom. Jag slutade använda fluor i tandkräm år 2008. Sedan dess har jag inte behövd att gå till tandläkaren, inte en enda gång! Innan fick jag besöka tandläkaren för karies ca. vart annat år. Jag är sockerberoende och har tyvärr inte lyckats dra ner min konsum av industrisocker, varken före 2008 eller därefter. Ett bättre och, ärligt talat oväntat, bevis, att fluor gör hål i tänderna kunde jag inte fått.

Trycket att lura folk att använda fluor är resultat av en gigantisk konspiration, som vanligt. Fluor är ett fruktansvärt gift, som var det största hälsoproblemet under Manhattan Project, USA:s atomvapen program.

Alla bör läsa Christoffer Brysons bokThe Fluoride Deception”. "Boken är ett avslöjande dokument om köpt vetenskap, om hur det medicinska etablissemanget låter sig bedras, om fullständig likgiltighet för mänskligt lidande, om den råa makten och om dolda agendor. Boken är både skrämmande och fängslande." varnar kostdemokrati.se och fortsätter:

"(Fluor är) samma potenta kemikalie som används för att anrika uran för kärnvapen, för att tillverka nervgasen Sarin och för att bearbeta smält stål och aluminium från malm, är vad vi ger till våra barn, det första på morgonen och de sista på kvällen, smaksatt med pepparmynta, jordgubbe eller svarta vinbär.

Fluor är en sådan potent kemikalie att det har blivit den moderna industrins blodomlopp, det pumpar varje dag genom oräkneliga industrianläggningar, raffinaderier och bruk.

Fluor används för att producera högoktanig bensin; för att smälta viktiga metaller som aluminium, stål och beryllium; för att anrika uran; för att tillverka kretskort; för tillverkning växtbesprutningsmedel, skidvalla; kylskåpsgas; teflon; plaster; mattor; vattentäta kläder; etsat glas, tegel och kakel och ett antal läkemedel, som Prozac och Cipro.   .....

Fluor är en sådan potent kemikalie att den utgör en allvarlig miljörisk och en potentiell förgiftningsrisk för dem som arbetar med den. De av industrin sponsrade forskarna marknadsförde först fluor som en tandvårdsprodukt genom att relatera fluor till tandhälsa.

I kraft av sin ställning kunde de hävda att det i låga doser inte hade några negativa hälsoeffekter.

Så bidrog man till att ändra människors föreställning om fluor, från att vara ett gift till något hälsosamt. På så sätt avleddes uppmärksamheten från de skador som fluor förorsakat dem som arbetar i fabrikerna, de omkringboende och naturen.

Denna försköning av fluor har i mer än femtio år fört oss bakom ljuset. "

Försäljning av fluor är en bra Geschäft!

Tanken bakom fluorkonspirationen är främst att fluor förstör vår tallkottkörtel.

White TV skrev för ca. fyra år sedan:

"David Wilcock tematiserar remote viewing, fjärrsyn, och förklarar den viktiga funktionen av vår tallkottkörtel, som också ibland kallas för tredje ögat. Cellerna i ögonen har stora likheter med dem i tallkottkörteln och är i direkt kommunikation med varandra. Via tallkottkörteln har människor kontakt till de högre dimensionerna och det är därför konspiratörerna häller så mycket fluor i dricksvattnet och tandkräm, för att förstöra våra tallkottkörtlar. Fluor är ett hemskt gift. Det är inte alls bevisat, att fluor skyddar mot karies. Annars hade vi blivit av med karies för länge sedan. Här är det samma lögnstrukturer som omgärdar de livsfarliga vaccinationerna."

Att de flesta läkare fortfarande inte upptäckt fluorkonspirationen beror på att de flesta läkare är dumma i huvudet. Ja, därför att de enbart använder sig av sin vänstra hjärnhalva, sitt intellekt. De blir antagna till läkarutbildningen efter kriteriet hög IQ, som hänger ihop med att just sådana människor enbart använder sin vänstra hjärnhalva. Naturen har dock försett oss med två hjärnhalvor på goda grunder. De som har hög IQ har ofta en kommunikationsblockering till den högra hjärnhalvan. Den som enbart använder halva sin hjärna är dum. Så enkelt är den matematiken.

Ännu dummare än läkarna är journalisterna. Därför jobbar de så gärna och bra tillsammans när det gäller att lura och förtrycka människor. De är perfekta konspirationsverktyg.