AfS och Kasselstrand bör ta till sig Populisternas bankreform att förstatliga även de digitala pengarna

Friday, 29 March 2019 18:08

Under Almedalen 2018 gick White TV:s Henning Witte (POP), som också är talesperson för det nya uppstickarpartiet Populisterna, fram till Gustav Kasselstrand (AfS) efter att ha filmat hans lysande tal. Wittes budskap var: bra tal, men ert ekonomiprogram är kass och kommer inte att hjälpa människorna avsevärt. Ta istället Populisternas bankreform som vill förstatliga även de digitala pengarna, som är ca. 98% av alla svenska kronor i motsats till ca. 2% kontanter, som Riksbanken har monopol på, d.v.s. staten Sverige. M a o Populisterna vill öka kapitaltäckningskravet mot bankerna från dagens ca. 8% till 100% och därmed avskaffa det kriminella pyramidspelet fractional reserve banking.

Kasselstrand gav intrycket att han ville ta till sig Populisternas ekonomiprogram, men verkar inte ha gjort det, vilket tydligt framgår av Fritjof Perssons (POP) film nedan.

WTV fick nyligen följande klagomål mot Kasselstrand att inte diskutera banksystemet av en AfS anhängare:

"Jag såg din kommentar på en YT video i kväll, och kan meddela att AFS aldrig svarar mig när jag skriver till dem om detta ämne. Senast idag sände jag Zerlengas bok till dem. Jag har ingen förhoppning om att få ett svar. Detta tror jag kan bero på att Kasselstrand kan paja karriären som ekonom!?

Trots det gillar jag partiet. Frågan kommer inte gå att stoppa i alla fall. Dom har fått den på varje möte. Känns inte nödvändigt att ställa just Kasselstrand mot väggen. Men detta är bara min åsikt.
mvh .... "

Att begripa hur kriminellt och skadligt vårt banksystem med fractional reserve banking är, ter sig extra svårt för folk som har läst nationalekonomi. Där blir studenterna och forskarna bombarderat med hjärntvätt/mind control, så att de förlorar förmågan till bankklarsyn. Kasselstrand och AfS' ekonomiske talesperson Per Sefastsson har tyvärr båda läst nationalekonomi och har därför tunga blockeringar mot ekonomisk klarsyn.

Populisterna uppmanar därför AfS till offentlig debatt om fractional reserve banking. Att POP skulle få uppbackning av sossarnas vänstertankesmedja Katalys hade man inte kunnat räkna med, men de hade faktiskt på DN-debatt för två veckor sedan ett bankreformprogram som kunde framstå som en rak kopia av Populisternas som baseras på Henning Wittes Vita Skolan i Nationalekonomi.

P.S.: Kasselstrand har just tackat nej till offentlig debatt om fractional reserve banking med Populisterna med argumentet att detta inte är en EU fråga och nu inför EU-valet ska AfS enbart fokusera på detta. Detta svar visar dock tyvärr igen okunskap i ekonomifrågor, då den extremt skadliga Artikeln 123 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 2012/C 326/01, måste bekämpas och avskaffas:

Artikel 123

(f.d. artikel 101 FEG)

1. Det är förbjudet för Europeiska centralbanken och medlemsstaternas centralbanker (härefter kallade "nationella centralbanker") att ge unionens institutioner, organ eller byråer, centrala, regionala, lokala eller andra myndigheter, andra offentligrättsliga organ eller offentliga företag i medlemsstaterna rätt att övertrassera sina konton eller att ge dem andra former av krediter; detsamma gäller Europeiska centralbankens och de nationella centralbankernas förvärv av skuldförbindelser direkt från dem.

2. Bestämmelserna i punkt 1 ska inte gälla offentligt ägda kreditinstitut; dessa ska behandlas av de nationella centralbankerna och Europeiska centralbanken på samma sätt som privata kreditinstitut vad gäller tillförseln av centralbankreserver.

Annat om den människobefriande bankreformen den Vita Skolan i NationalekonomiWTV:

S-tankesmedja Katalys vill som Vita Skolan i Nationalekonomi: förstatliga digitala pengar;

Alternativ för Sverige (AfS) med bästa tal och program i Almedalen;

EU-dom tillåter ECB:s indirekta statsfinansiering genom OMT-programm;