S-tankesmedja Katalys vill som Vita Skolan i Nationalekonomi: förstatliga digitala pengar

2019-03-24 19:58

källa: https://www.populisterna.se/den-vita-skolan-i-nationalekonomi/

För en vecka sedan, den 17 mars 2019, hade den S-märkta tankesmedjan Katalys en debattartikel i DN med titeln:

”Ta ifrån affärsbankerna rätten att skapa pengar”

Detta är sensationellt, då Katalys med andra ord kräver att torrlägga träsket, etablissemanget som är toppen av bankernas olagliga pyramidspel. När privatbankerna inte längre får göra digitala pengar ur tomma intet brakar de krafter ihop, som bakom kulisserna styr politiker, massmedia, hälsosystemet, militären, underrättelsetjänsterna mm. Det som Trump ville men inte lyckats med, då han blir utpressad.

DN.s debattartikel är skriven av Samuel Kazen Orrefur (S), fullmäktigeledamot Sigtuna, och tydligen med i Katalys:

"Genom sin utlåning skapar bankerna i dag pengar mycket snabbare än bnp växer. Det leder till skenande fastighetspriser och ökad ekonomisk ojämlikhet. Staten måste återta kontrollen över den svenska kronan. Det kan ske med hjälp av Riksbankens e-krona och slopade banksubventioner.

...... Grundproblemet är själva systemet där vi som samhälle överlämnat skapandet, driften och kontrollen av våra pengar till privata banker.

Bankernas unika privilegium att skapa pengar är som vi visar i en ny rapport direkt samhällsfarlig. Då bankerna tjänar mer pengar ju mer de lånar ut skapas starka incitament att fortsätta expandera penningmängd och skuldsättning så länge det finns kreditvärdiga kunder som vill låna. Expansionen eldas på ytterligare av Riksbankens minusränta och kvantitativa lättnader.

...... Resultatet är att bankerna i dag skapar pengar mycket snabbare än bnp växer vilket leder till en rad problem, varav de allvarligaste är följande:

Skenande priser på fastigheter, före­tag och aktier i stället för produktiva investeringar. ......
Mellan 2001 och 2018 har bankerna mer än tredubblat penningmängden och utlåningen.  ...

Skenande ekonomisk ojämlikhet. Bankernas skapande av pengar är en ofta förbisedd orsak till att Sverige blivit det land där de ekonomiska klyftorna ökar snabbast i hela OECD. .....

Risken för finanskriser ökar. Som Adair Turner, tidigare chef för brittiska finansinspektionen konstaterar, beror finanskriser på att det saknas ett inbyggt ankare som sätter stopp och förankrar expansionen av penningmängden i realekonomin......

Vad kan då göras? För att få en sundare bostadsmarknad, minska de ekonomiska klyftorna och ge Sverige ett robust bank- och penningsystem måste staten återta kontrollen över den svenska kronan. Kronan är en kollektiv nyttighet och bör precis som försvar, rättsväsende, vägar och annan central infrastruktur drivas av staten och skapas i lagom mängd för att ekonomin ska fungera säkert och effektivt.

Vi föreslår en reform i tre steg:

1 Riksbanken introducerar sitt förslag till kontobaserad e-krona. E-kronan skiljer sig från bankernas pengar genom att den är robust och säker. Den förstörs inte när lån återbetalas eller när banker blir insolventa utan återcirkuleras precis som dagens kontanter.   ....

2 Riksbanken börjar aktivt skapa e-kronor. Dessa kan delas ut direkt som helikopterpengar till medborgarna, till statsbudgeten för statliga investeringar eller lånas ut till exempelvis projekt för klimatomställning. .......

3 Banksubventionerna slopas. Det sker säkrast genom att kvarvarande affärsbankspengar konverteras till statliga e-kronor. På så viss slipper medborgare som har kvar pengar hos privatbankerna få sina pengar utsatta för risk. Dessutom innebär konverteringen att bankerna tvingas betala tillbaka alla pengar de skapat till staten.

Förslaget har rötter till Irving Fischer och Chicagoplanen (1930) i efter­dyningarna av depressionen. ...

Nuvarande ekonomiska maktordning urholkar förtroendet för demokratin. Allt fler vänder sig i dag emot eliterna. För att återvinna medborgarnas förtroende måste det politiska systemet sörja för en ekonomi som gynnar alla medborgare. Affärsbankerna fråntas privilegiet att skapa svenska kronor. Bankerna tillåts bara låna ut kronor de först lånat in och måste kunna gå i konkurs utan allvarliga risker för ekonomin. Så ökar vi jämlikheten och undviker nya farliga kriser."

Det känns ganska oseriöst att Daniel Suhonen (S) också har skrivit under debattartikeln. Han visade sig föga intresserad för den nu föreslagna bankreformen. När WTV:s Henning Witte besökte under Almedalen 2015 Suhonens seminar om ekonomisk politik hälsade han på Suhonen efteråt och ville berätta för honom om Wittes verk, den Vita Skolan i Nationalekonomi, som förespråkar ganska exakt den lösningen, som Samuel Kazen Orrefur nu har publicerat på DN. Suhonen avvisade Witte kort och arrogant med argumentet att han nu minsann inte hade tid, vände sig direkt till ett staket och gjorde ingenting under en längre tid. Tiden fanns tydligen men inte viljan att lyssna på den Sverige befriande bankreformen.

Intressant är också att denna S-debattartikel på DN strax före S-kongressen i Örebro har fått extremt litet genomslag i andra svenska media som har bra besökssiffror, bara Nordfront tog upp det. WTV väntade en vecka för att se hur media- och sämhällsekot är.

Se även om bankreformen på WTV:

Daniel Suhonen (S) är farlig och bankslickare;

Riksbanken ger privatbankerna en käftsmäll med den planerade digitala valutan e-krona. Bravo!