Visar alla artiklar i Praktiska konspirationer > Palmemordet

Demokratisera Palmeutredningen! Inte ett komma skall vara sekretessbelagt

2013-03-11 12:33

Idag har AB en tung debattartikel om kravet på en ny Palmeutredning. Aldrig förr har så många seriösa och respekterade personer skrivit under en så rungande örfil mot åklagarnas och polisens rättsröta i Palmemordet. Debattartikeln är dock dömd att misslyckas. Så länge man gör bocken till trädgårdsmästaren, dvs. låter polisen utreda polisspåret, blir resultatet enbart ett nytt hån mot det svenska samhället.

Källa

Det enklaste sättet att bringa klarhet i Palmemordet är att demokratisera utredningsarbetet. Släpp sekretessen för samtliga Palmehandlingar som nu är inlåsta hos MUST, SÄPO, Regeringen, UD, hos åklagarna och polisen. Tillåt sedan medborgarna att ta del av materialet, så att var och en kan dra sina egna slutsatser, om en organisation som

Arla Gryning, och personer som Anti Avsan, Craig Williamson, George H. W. Bush el. Hans Rausing var inblandade i Palmemordet eller ej.

Källa, Olof Palme var så uppskattad i Sovjet Unionen att han efter mordet 1986 hedrades med ett frimärke

De bästa insatserna hittills för att få fram sanningen om Palmemordet har utförts av privatspanare som Gunnar Wall , Anders Leopold och Ole Dammegård.

Debattartikeln i AB kräver att någon skall dömas. Tyvärr är denna intension dömd att misslyckas, eftersom många av dem som skall döma, själva bör dömas. En sanningskommission av typ Sydafrika skulle, efter att svenska folket fått titta på hela utredningsmaterialet, vara ett mycket mera effektivt verktyg att bringa fram sanningen. För det är sanningen som är viktigast idag, inte att någon sitter i fängelset.

Först då kan Sverige befrias från det nationella trauma som Palmemordet innebär och i samband med det, kommer samma sak att ske med den varböld som går under namn M/S Estonia. Bägge dessa trauman är nämligen nära förknippade med varandra, och i sin tur kommer detta att medföra en befrielse för Sverige från främmande makters ok.

Här länk till den viktiga intervju som vaken.se gjorde med Ivan von Birchan, ang. CIA:s inblandning i Palmemordet, i det fall ni hittills inte ha sett denna:

 

Var Barbrogruppen inblandat i Palmemordet?

2013-02-28 02:25

Elit militären Anders Jallai har i sin roman om Palmemordet, Landsförrädaren, kommit med uppgifter att NATOS hemliga arm i Sverige, Arla Gryning skulle haft flera händer med i Palmemordet. Han nämner även en annan hemlig grupp: Barbro. Se hans intervju med f.d. SÄPO-chefen Olof Frånstedt. Man måste dock ha klart för sig, att även SÄPO var inblandat i Palmemordet, så källan är inte helt pålitlig.

 

Barbrogruppen - myt eller sanning? from Janos on Vimeo.

 

Värför är det så tyst om Palmevittnet Cenneth Neilberg? Därför att han har rätt

2013-02-25 20:12

Trots att jag varit tvungen att djupare studera Palmemordet, då det hänger tät ihop med Estoniamassmordet, så blev Palmevittnet Cenneth Neilberg aldrig ett begrepp för mig. I Sverige var det enbart SVT reportern Lars Borgnäs som satt fokus på honom. Lars är den journalisten i Sverige som gav mest upplysning om Palmemordet i ett tidigt skede.

Cenneth Neilbergs vittnesmål bekräftar polisspåret, att SÄPO var inblandat i mordet och att de slutliga uppdragsgivarna satt i utlandet, en klassisk konspiration med andra ord. Detta passar till den avhoppade CIA-agenten Chip Tatums vittnesmål.

Det var inte enbart Cenneth Neilberg som fick erbjudandet att mörda Palme för en miljon. Palmevittnet Ivan Birchan erhöll samma erbjudande av CIA ungefär samtidigt.

Dessa utländska krafter försöker nu i Sverige efter utpekandet av Hans Rausing (av sin svärdotter) och Arla Gryning (hemlig NATO-tentakel i Sverige) köra en desinformationskampanj, att det enbart var svenska poliser och militärer utan utländsk inblandning, som skulle ligga bakom Palmemordet. De gör det för att dölja sina brottsliga nätverk i Sverige, som sätter hela demokratin ur spel och gör Sverige till en lydstat av Goldman Sachs republiken USA.

Dags att Sverige får en ny oberoende Palmeutredning utan svenska poliser och politiker samt med sakkunniga från andra länder.

 

Säkerhetstjänsterna samordnar media i Palmespaningen

2013-01-27 14:03

Det kan knappast vara en slump att Sveriges ledande media samma dag, den 27 januari 2013, har viktiga inslag om Palmemordet. AB om affärsmannen, som blev tillfrågat av en Norrmalmspolis, om han kunde ställa upp att mörda Palme, DN med Inga-Britt Ahlenius' debattinlägg att svenska Stay Behind rörelsen låg bakom, SKRÄPOS språkrör Expressen som sammanfattar ABs och DNs nyheter, samt SVT som sänder spelfilmen om Palmemordet En Pilgrims Död ikväll, som baserar på Palmemörkläggaren Leif GW Perssons romaner.

Nyheten om affärsmannen som öppnade sig för Palmespanaren Gunnar Wall måste har kommit åtminstone litet tidigare, d.v.s. AB eller Wall har tjuvhållit på den fram till idag. Att det går att styra Inga-Britt Ahlenius är mindre troligt, men DN har kanske också väntat med att ta in henne. Det finns bara en kraft i Sverige som kan samordna svenska media på detta skrämmande sätt: SÄPO och/eller MUST. Vi vet från Estoniaforskningen att Styrelsen för Psykologiskt Försvar, som var en gren av MUST, hade denna roll, men de finns inte längre, vilket dock uppenbarligen inte utesluter, att det finns effektiva samordningsmekanismer. Om SÄPO och MUST skulle vara under svensk kontroll, kunde man ju se en viss fördel i det hela, men det hemska är att de står under utländsk kontroll, mycket av CIA och Mossad. När Göran Persson försökte ändra det genom att utse Klas Bergenstrand till chef för SÄPO, blev han mördat kort därefter. En hjärtinfarkt är lätt att åstadkomma med modern teknologi, titta på MI5 agenten Barrie Trowers vittnesmål på White TV för mer info.

Enbart Ahlenius nämner CIA-spåret, ett spår som förtigs av de flesta, även Leif GW Persson. Konstigt nog nämner ingen av de etablerade, med undantag av Anders Leopold, CIA-agenten Chip Tatums vittnesmål. Han är en mycket värdefull källa, då det mesta som han har avslöjat blev besannat. Kristoffer Hell är med rätt irriterat, att ingen tittat på hans forskning, som tidigt pekade ut CIA som uppdragsgivaren till Palmemordet.

CIA skall ha använt sig av den sydafrikanska säkerhetstjänsten, som sedan i samarbete med NATO:s Stay Behind-rörelse i Sverige, som heter Arla Gryning, har utfört mordet. Så kan CIA-, Sydafrika- och polisspåret sättas ihop till hela Palme-puzzlet. Poliserna från polisspåret var helt enkelt en del av Arla Gryning. Den moderata riksdagsmannen och domaren samt tidigare polis Anti Avsan hör förmodligen till samma krets.

Den moderate riksdagsmannens Anti Avsans roll i Palmemordet borde utredas skyndsamt. Misstanken finns, att han var eller är en del av Arla Gryning

Det som gör Palmefrågan extra spännande, är Aftonbladets avslöjande, att Eva Rausing utpekade sin svärfar Hans Rausing som Palmemördare (här har tydligen censurmekanismerna inte fungerat ordentligt). Hade inte de andra media i Sverige tigit om frågan, hade man kunnat avfärda informationen som oseriös, kommandes från en narkotika påverkad person. Men den totala tystnaden om denna Palmebomb, ökade misstanken mot Hans Rausing. Han hade ett handfast motiv: Palme ville stjäla hans företag från honom genom löntagarfonderna. Därför var Rausings och Kamprad tvungna att lämna Sverige, vilket har skadat landet enormt. Om utpekandet från Eva Rausing är korrekt, så var Hans Rausing förmodligen en del av Arla Gryning.

Det finns inga filmer om Arla Gryning, men om de andra delarna av Stay Behind i Italien, Tyskland och Belgien, även litet om deras existens i neutrala länder som Österrike och Schweiz, viket visar att Sveriges "neutralitet" inte var ett hinder för NATO:s långa arm. Så Inga-Britt Ahlenius har som vanligt rätt i sin kritik, när hon kräver att Arla Gryning utreds ordentligt. Detta skulle befria Sverige från CIA:s brottsliga grepp, inte minst SÄPO.....

Titta även på White TV:s tidigare inslag om Palmemordet: NATOS hemliga Stay Behind arm finns även i Sverige: Arla Gryning; Svenska Media ökar misstankarna mot Hans Rausing i Olof Palme mordet; Leif GW Persson en av många Palmemörkläggare; Sverige hemlig NATO-medlem;

 

Nato's secret army from Observer1964 on Vimeo.

 

NATOS hemliga Stay Behind arm finns även i Sverige: Arla Gryning

2012-09-05 00:38

Efter Eva Rausings utpekande av sin svärfar Hans Rausing, att han skulle ligga bakom mordet på Olof Palme och de svenska kvalitetsmedias mörkläggning av detta, dock med undantag av Aftonbladet, har fokus kommit på en mycket okänd organisation, som USA och NATO har byggt upp direkt efter andra världskriget i nästan samtliga västliga länder: Stay Behind.

Tanken var att det behövdes en befrielseorganisation, som gräver ner sig, ifall Sovjet Unionen skulle ha överfallit ett västligt land. Detta var en mycket bra och nödvändig tanke, som dock förefaller långsökt för många svenskar, då de har systematiskt blivit vilselett och desinformerat av svenska journalister om kommunismens extrema faror, då de flesta journalister har varit och fortfarande är kommunister själva. Efter andra världskriget fanns inget vidrigare och farligare än kommunismen, som var möjligt att upptäcka med sunt förnuft och insamling av fakta. Detta är naturligtvis svårt att förstå efter decennier av svensk kommunistpropaganda i politik, skolor, universitet och media.

Tage Erlander var en klok landsfader

I Sverige byggdes den hemliga NATO-armen upp av Tage Erlander som lyckligtvis var en klok man, som insåg kommunismens faror. Han öppnade vägen för CIA-agenten William Colby, som 1951 sändes till Stockholm, för att bygga ut Stay Behind i Sverige. Han blev senare chef för hela CIA. I brist på bättre var man tvungen att ta stridserfarna antikommunister, som på den tiden mestadels var svenskar som hade kämpat mot kommunismen under Hitler i SS-Divisionen Wiking och andra förband, t.ex. finlandsveteraner som stridit under Mannerheim mot Sovjet.

1952 kom Otto Hallberg skandalen: "Otto Hallberg var finlandsveteran och en av ledarna för organisationen Sveaborg. Hallberg organiserade genom sina kontakter i Sveaborg ett nätverk av frivilliga motståndsmän avsett att träda i kraft vid en sovjetisk ockupation. Syftet var enligt uppgift huvudsakligen att fungera som livlina för att säkerställa organiserade flyktmöjligheter undan den sovjetiska ockupationsmakten.

Information om detta nätverk kom till myndigheternas kännedom, och ledde till att Hallberg år 1952 anhölls och senare åtalades för olovlig kårverksamhet, något han dock frikändes från." skriver bergrum.se

Senare tog spetsarna av det svenska näringslivet tillsammans med CIA kontroll över den svenska Stay Behind rörelsen, som så småningom fick namnet Aktionsgruppen Arla Gryning, AGAG. Det är inte omöjligt, att Hans Rausing kommer in i bilden här, om hans svärdotters misstankar mot honom är korrekta. Genom att tillåta och skydda en Stay Behind organisation i Sverige samt många andra åtgärder, har Sverige i grunden varit en hemlig NATO-medlem sedan 1949; och detta var mycket bra och viktigt för Sverige! Att man inte blev en officiell NATO-medlem var också smart, då vänstervridna politiker och journalister annars hade pläderat för total nedrustning med argumentet, att USA kan ta över försvaret. (Att moderaterna nu gör samma sak är ett stort svek och skamligt.) Ett öppet NATO-medlemskap hade blivit förödande för den svenska rustningsindustrin med sina många viktiga arbetsplatser och spetskompetens inom forskning och teknologiutveckling.

"Olof Palme var en magiker. Han kritiserade oss öppet samtidigt som han lät det militära underrättelsesamarbetet fortgå ostört och tillät att betydande samarbete mellan den svenska och amerikanska marinen. Jag hörde honom aldrig stänga bakdörren. Och bakdörren var det omfattande förberedelsearbete som gjordes för att på kortast möjliga tid gå i allians med Nato. Sverige var en hemlig Natomedlem och den värsta ihåligheten i den svenska politiken var att de enda som blev lurade av det här, var svenskarna själva”.
(Ambassadör Kennedy-Minott, USA:s ambassadör i Sverige 1977-80, intervju i Riksradions Ekot, januari –94) citerar nya politiken.biz

"1968 In Sweden a British MI6 agent closely involved with the stay-behind army betrays the secret network to the Soviet secret service KGB."   och

"1991 In Sweden the media reveals that a secret stay-behind army existed in neutral Finland with an exile base in Stockholm. Finnish Defence Minister Elisabeth Rehn calls the revelations “a fairy tale”, adding cautiously “or at least an incredible story, of which I know nothing.” skriver globalresearch.ca

Vet någon vem MI6 agenten, som påstås ha arbetat på den brittiska ambassaden i Stockholm, var?

I Tyskland byggdes Stay Behind gruppen av vice Gestapochefen Willi Krichbaum, som starkt misstänks ha mördat Raoul Wallenberg i smyg. Han hade, precis som sin chef Heinrich Müller, rekryterats av OSS/CIA under Project Paperclip.

Att delar av Stay Behind organisationen spårade ur till att bli rena terrororganisationer, som i Belgien och Italien, vilket filmen nedan handlar om, betyder inte, att den hemliga NATO-grenen principiellt var negativt. På den tiden var det i praktiken inte heller möjligt att förstå, att de högsta uppdragsgivarna inom CIA, som Allan Dulles eller James Jesus Angleton t.ex., var grovt kriminella.

Se även: Svenska Media ökar misstankarna mot Hans Rausing i Olof Palme mordet

Nato's secret army from Observer1964 on Vimeo.