Psykedeliska droger kan bota psykiska sjukdomar

2014-06-10 21:42

"Att ta psykedeliska droger som LSD och svampar leder inte till psykisk sjukdom, enligt en ny studie. Tvärtom verkar drogerna snarare förbättra den psykiska hälsan.

Studien är gjord vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet och bygger på en amerikansk hälsoenkät mellan år 2001 och 2004 med 130.000 slumpvist utvalda personer. Av svarspersonerna som studerats har 22.000 tagit psykedeliska droger åtminstone en gång.  ....

Resultatet visar inget samband mellan droganvändning och ökad sjukdomsrisk, utan förvånande nog tvärtom ett minskat antal fall av psykisk sjukdom bland dem som tog psykedeliska droger.

Enligt studien lider dem som under hela livet tagit droger innehållande ämnena Psilocybin och Meskalin, som bland annat finns i psykedeliska svampar och växter, eller som tidigare har tagit LSD, av psykiska sjukdomar i mindre utsträckning än andra. Av dem som tagit LSD hade även färre behandlats för lättare psykiska besvär i öppenvården och fått färre mediciner för psykiska besvär utskrivna." skriver DN 2013-09-03.

källa

"In 1990, I began the first new human research with psychedelic, or hallucinogenic, drugs in the United States in over 20 years. These studies investigated the effects of N,N-dimethyltryptamine, or DMT, an extremely short-acting and powerful psychedelic. During the project's five years, I administered approximately 400 doses of DMT to 60 human volunteers. This research took place at the University of New Mexico's School of Medicine in Albuquerque, where I was a tenured Associate Professor of Psychiatry.

I was drawn to DMT because of its presence in all of our bodies. Perhaps excessive DMT production, coming from the mysterious pineal gland, was involved in naturally occurring "psychedelic" states. These states might include birth, death and near-death, psychosis, and mystical experiences." skriver psykiatri professorn Rick Strassman på sin blogg och fortsätter:

"In sum, it is so important for us to understand consciousness. It is just as important to place psychedelic drugs in general, and DMT in particular, into a personal and cultural matrix where we do the most good, and the least harm. In such a wide-open area of inquiry, it is best that we reject no ideas until we actually disprove them. It is in the interest of enlarging the discussion about psychedelic drugs that I have written "DMT: The Spirit Molecule."

Ett annat begrepp för DMT är Ayahuasca.

Sveriges psykiatri är föråldrad, då den använder alldeles för många skadliga neuroleptika som blockerar serotonin och dopamin. Tydligen kan motsatsen vara mera mål förande och borde därför testats.

 

Se även på White TV: Ayahuasca-medicinen bör tillåtas i hela världen;

Tortyr-maffia har alltid styrd psykiatrin;

Dr. Joanna Moncrieff: inga kemiska läkemedel/neuroleptika inom psykiatrin!;

Psykiatrins bibel DSM är kvacksalveri;

Placeboeffekten kan enklast förklaras med magnetiska skalärvågor;

Junk DNA no Junk at All!;

Röster i huvudet är ingen psykisk sjukdom utan militärens mikrovågor eller ultraljud;

USA tvingar sin militär vara försökskaniner för psykiatrin;

Amber Lyons hemsida: reset.me