Källan, som vill vara anonym, var under lördagen ute och gick Garpeleden med två vänner. Vandraren, som är väl bevandrad i området, såg att låset till bergrummets dörr låg uppklippt på marken. Det som gruppen såg när de öppnade dörren och tittade in fick dem att larma polisen.

– Det var ett 100-tal sprängkapslar och ett tiotal rullar med stubintråd som låg i förrådet.

Att det skulle röra sig om gammalt sprängmedel är något som källan tillbakavisar.

– Jag har gjort lumpen så jag såg direkt att det var sprängkapslar och pentylstubin som låg därinne. Det var rätt nya grejer.

Hur gamla bedömer du att sprängmedlen var?

– Grejerna var max fyra fem år. Det var någon kartong som börjat lösa upp sig i fukten och en trälåda hade börjat mögla lite. Av dammet på lådorna att döma hade nog grejerna legat där i ett år.

Sprängmedlen i bergrummet är något som har engagerat Västerviks-Tidningens läsare. Det finns ytterligare uppgifter som tyder på att sprängmedlen uppfattats som nutida. En person som sett dem innan de förverkades uppfattade det som att sprängmedlen både var nutida och gamla."

Skulle dessa vapen tjäna den hemligt till Sverige insmugglade ISIS-armén?

Tack för det anonyma tipset som kom till White TV om detta!

Läs även hos ExponeratTidigare dömd och nu häktad islamistisk terrorist anställd på Telenor – hade tillgång till hemligt material

Se även andra ISIS-armévarningar på White TV:

Har skräckfartyget i Varberg levererat vapen till ISIS-armén i Sverige?

Sverige är redan i krig idag, med ISIS, bara att Säpo, Must, MSB och media tiger;

ISIS tränar i Bosnien för Europa attacken;

Hemlig ISIS-armé insmugglad, skall slå till mars 2016;