HD vägrar ta upp bankparasitmålet: Sverige ingen rättsstat

2013-09-09 14:21

I veckan kom  Högsta domstolens beslut, 2013-08-30, Ö 2151-13, att inte pröva bankparasitmålet som EU-advokaten Henning Witte har fört mot SEB. Målet förlorades mot SEB i Norrköpings tingsrätt, som tog sig friheten att ändra Sveriges grundlag, genom att stryka den för bankväsendet viktigaste regeln i 9:14 regeringsformen, som kräver en lag för privatbankernas emittering av digitala pengar.

När en bank lånar ut pengar, tar den mestadels inte från befintliga pengar, utan tillverkar nya, egna genom en digital manöver i bankens dator, utan att banken har arbetat för dessa pengar. Vips är digitala pengar födda, vilka är mer än 95% av dagens penningmängd, resten är kontanter. Eftersom det inte finns en sådan lag som ger bankerna rätt att ge ut digitala pengar, har SEB lånat ut olagliga pengar, vilket i sin tur medför, att de inte har rätt att kräva tillbaka sitt digitala falskmynteri.

Den hårresande domen från Norrköpings tingsrätt överklagades till Göta Hovrätt, som struntade i fallet genom att vägra prövningstillstånd. Domarna i Norrköpings tingsrätt med lagmannen Hans Erik Romeling i spetsen anmäldes för grovt tjänstefel till JK, som tyckte att domstolen inte hade gjort fel. Dags att lägga ner jäviga JK!

Sista hoppet stod till Högsta domstolen. Eftersom många av de 16 justitieråd gärna extraknäcker som skiljedomare för att tjäna ännu mera pengar, hinner de sällan med sitt ordinarie jobb på HD. Risken är därför stor att de inte heller beviljar prövningstillstånd. Då startade Kristoffer Hell ett upprop med vädjan till Högsta domstolen att pröva detta för Sverige extremt viktiga tvistemål. Om HD skulle förbjuda privatbankerna att producera olagliga pengar, skulle vi inte ha arbetslöshet, inflation och höga skatter. Inom loppet av några få veckor hade över 1 000 människor skrivit på. Varje gång fick varje domare och många politiker och journalister ett e-mejl, att någon skrivit på som önskar prövning av målet. Detta är unikt för Sverige. Ändå struntar HD i gräsrötterna.

Uppropet förstördes under sommaren 2013 av en hackerattack men är online nu igen, med i dagsläge 1 214 namnunderskrifter av engagerade medborgare.

Gammelmedia, även bankmarionetten Andreas Cervenka på SvD, vägrade trots uppmaning att rapportera om detta mest centrala tvistemål i modern svensk rättshistoria. Enbart alternativa media tog upp det, och de når fler och fler, så familjen Wallenberg har all anledning att bli orolig för sin maktposition bakom kulisserna.

HD ger som vanligt inga skäl för sitt beslut, vilket enbart det är en indikation att Sverige inte är en rättsstat. I andra länder ger de högsta domstolarna i alla fall kortfattade skäl, så att en utomstående kan förstå hur domaren har tänkt och avvägt. HD skriver enbart standardtexten: "Högsta domstolen har gått igenom materialet och funnit att det inte har kommit fram skäl att meddela prövningstillstånd."

Med andra ord: det är helt ok i Sverige att en tingsrätt och hovrätt struntar i grundlagen och privatbankerna bedriver falskmynteri!

Och gissa vilket justitieråd som är ansvarig för denna rättsröta: jo, den mest ökände av alla: Göran Lambertz. Som ni minns fick han ju rejält med eld under baken av Leif GW Persson i samband med Sveriges största justitieskandal, de felaktiga morddomarna mot Thomas Quick. Alla, även de som inte är jurister, som har satt sig in i stjärnjournalisten Hannes Råstams utredning har lätt att förstå, att Thomas Quick är helt oskyldig, blivit felaktigt dömd på löpande band. Men Göran Lambertz ställer sig på orättens sida och försvarar det horribla arbetet som polisen, åklagaren Chritser van der Kwast och advokaten Claes Borgström har gjort.

Henning Witte läste juridik i Uppsala samtidigt som Göran Lambertz. Därför vet han att Göran är en av landets mest begåvade och moraliskt högtstående jurister. Hur kan det då komma sig att han spårar ur så fullständigt i Thomas Quick härvan och nu i bankparasitmålet? ’Vad har hänt i ditt huvud?’ frågar Leif GW Persson med all rätt. Utpressning är föga trolig, då Lambertz verkar ha fört ett oklanderligt liv. Återstår enbart tankekontroll, mind control, som förklaring. Tekniken är välbeprövad och mer än 60 år gammal, dessutom är just Sverige efter Ryssland och USA ledande i hjärnkontroll-teknologin. Stackars Göran Lambertz!

Under denna aspekt är det naturligtvis värt att fundera över hur det kan komma sig att just Göran Lambertz av alla justitieråd har fått bankparasitmålet på sitt skrivbord? De flesta andra domarna i Högsta domstolen hade förmodligen beviljat prövningstillstånd. Man behöver inte ha läst juridik för att förstå att detta mål är av fundamental betydelse för Sveriges välfärdsstat. Är arbetsfördelningsprocessen inom HD också kontrollerad?

Den tragiska slutsatsen efter Quick- och bankparasitmålshärvan är att Sverige är ingen rättsstat. Tingsrätt, hovrätt, JK, HD, alla verkar dansa efter bankster Wallenbergs pipa.

Hade vi inte haft tur i ett journalistiskt föredöme, Hannes Råstam, så hade Quick/Bergwall fortfarande varit dömd som oskyldig. Hoppas att en ny Hannes Råstam dyker upp på Sveriges gammelmedia himmel som tar sig an bankparasitmålet. Kristoffer Hell, vaken.se, Nya Tider och White TV är ännu så länge för litet.

Klicka på de blå länkarna i texten för bakgrundsinformation.

Se även på White TV:

Bankparasitmålet mot Wallenbergarnas SEB;

Norrköpings tingsrätt ändrar grundlagen för att gynna bankparasiterna:

Överklagandet av Norrköpings tingsrätts dom som gynnar banksters;

Hanserik Romeling, lagman Norrköpings tingsrätt, JK anmäld för grovt tjänstefel;

Jävig JK gynnar banksters; bör avskaffas omedelbart;

Göta Hovrätt gynnar SE-banken jämt;

Bankparasitmålet överklagas till Högsta domstolen;

Upprop att HD skall pröva bankparasitmålet;

Google skadar White TV: fuskar med bankparasitmålet i Norrköpings tingsrätt;

Bank of England bekräftar att den största delen av pengarna görs av privatbanker genom lån;

 

Du måste logga in för att kunna kommentera.